Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Servizzi - 63849-2019

11/02/2019    S29

il-Portugall-Liżbona: Studju tar-Riskji u tal-Kwistjonijiet Regolatorji ta' Każijiet Speċifiċi ta' Vapuri tal-Wiċċ tal-Baħar Awtonomi (SAFEMASS)

2019/S 029-063849

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Regolament (UE, Euratom) Nru 2018/1046

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima
Indirizz postali: Praça Europa 4
Belt: Lisbon
Kodiċi NUTS: PT170 Área Metropolitana de Lisboa
Kodiċi postali: 1249-206
Pajjiż: Il-Portugall
Posta elettronika: OPEN42019@emsa.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: http://www.emsa.europa.eu/
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4423
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu l-indirizz imsemmi hawn fuq
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Servizzi pubbliċi ġenerali

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Studju tar-Riskji u tal-Kwistjonijiet Regolatorji ta' Każijiet Speċifiċi ta' Vapuri tal-Wiċċ tal-Baħar Awtonomi (SAFEMASS)

Numru ta' referenza: EMSA/OP/4/2019
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
73200000 Servizzi ta' konsulenza dwar ir-riċerka u l-iżvilupp
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

L-għan ewlieni tal-istudju hu li jipprovdi input sinifikanti lill-Istati Membri tal-UE u possibilment lill-IMO dwar l-Eżerċizzju tal-Ambitu Regolatorju (RSE) li għadu għaddej billi jiġu identifikati r-riskji emerġenti u l-lakuni regolatorji li tippreżenta l-implimentazzjoni tal-gradi differenti mill-Vapuri tal-Wiċċ tal-Baħar Awtonomi (MASS). Huwa mistenni li l-informazzjoni minn proġetti ta' riċerka jew industrija oħra tintuża meta meħtieġ filwaqt li tiġi evitata d-duplikazzjoni tax-xogħol b'mod sinifikanti.

II.1.5)Stima tal-valur totali
Valur mingħajr VAT: 250 000.00 EUR
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.2)Deskrizzjoni
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: 00 Not specified
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Il-bini tal-Kuntrattur, ħlief għal laqgħat possibbli biex jitnieda/jiġi ppreżentat riżultat, li jistgħu jsiru wkoll fil-bini tal-EMSA f'Lisbona.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

L-EMSA biħsiebha tikkonkludi kuntratt ta' servizz għall-provvista ta' studju f'2 partijiet, bi 3 oġġetti li jridu jingħataw. Il-kunsinna tal-ewwel u t-tieni rapport għandha ssir fi żmien 5 xhur mill-iffirmar tal-kuntratt filwaqt li l-kunsinna tat-tielet rapport għandha ssir fi żmien 8 xhur mill-iffirmar tal-kuntratt.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 11
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: le
II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.2)Il-kondizzjonijiet relatati mal-kuntratt
III.2.3)Informazzjoni dwar il-persunal responsabbli għat-twettiq tal-kuntratt
Obbligazzjoni li jkunu indikati l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali tal-persunal maħtur biex iwettaq il-kuntratt

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
Il-ksib jinvolvi t-twaqqif ta’ qafas ta' ftehim
Ftehim qafas b’operatur wieħed
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: le
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 29/03/2019
Ħin lokali: 16:00
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Bulgaru, Ċek, Daniż, Ġermaniż, Grieg, Ingliż, Spanjol, Eston, Finlandiż, Franċiż, Irlandiż, Kroat, Ungeriż, Taljan, Litwan, Latvjan, Malti, Olandiż, Pollakk, Portugiż, Rumen, Slovakk, Sloven, Svediż
IV.2.6)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Is-sejħa għall-offerti trid tibqa' valida sa: 31/10/2019
IV.2.7)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 02/04/2019
Ħin lokali: 11:00
Post:

Is-sejħiet għall-offerti se jinfetħu fil-11:00 (ħin CET/CEST), li huwa fl-10:00 (ħin ta' Lisbona), fl-uffiċċji tal-EMSA, Praça Europa 4, 1249-206 Lisbon, IL-PORTUGALL.

Informazzjoni dwar persuni awtorizzati u l-proċedura tal-ftuħ:

Is-seduta tal-ftuħ se tkun pubblika u rappreżentant ta' kull min jitfa' l-offerta jista' jattendi. Jekk tkun tixtieq tieħu sehem, jekk jogħġbok ibgħat talba (mill-inqas 5 ijiem kalendarji qabel id-data tal-ftuħ) fuq OPEN42019@emsa.europa.eu billi tindika l-isem tal-persuna li se tattendi tal-kandidat li qed tirrappreżenta. Dawk li jattendu għandhom jippreżentaw il-konferma li waslet l-offerta tagħhom mibgħuta permezz ta' tfigħ elettroniku jew ir-Rapport tat-Tfigħ għall-Offerti.

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: le
VI.3)Informazzjoni addizzjonali:
VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: Rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: ECJ.Registry@curia.eu.int
Faks: +352 433766
Indirizz tal-Internet: www.curia.europa.eu
VI.4.2)Korp responsabbli għall-proċeduri ta’ medjazzjoni
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Belt: Luxembourg
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Indirizz tal-Internet: www.curia.europa.eu
VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
04/02/2019