Hemm bug li jaffettwa l-mod kif jintwerew l-URLs fl-avviżi tal-Formoli elettroniċi. Qed naħdmu biex insolvu l-problema. Sadanittant, nissuġġerixxu li tneħħi l-virgola (jew kwalunkwe karattru speċjali ieħor) li tidher fl-aħħar tal-URL. Niskużaw ruħna għall-inkonvenjenza.

Servizzi - 63849-2019

11/02/2019    S29

il-Portugall-Liżbona: Studju tar-Riskji u tal-Kwistjonijiet Regolatorji ta' Każijiet Speċifiċi ta' Vapuri tal-Wiċċ tal-Baħar Awtonomi (SAFEMASS)

2019/S 029-063849

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Regolament (UE, Euratom) Nru 2018/1046

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima
Indirizz postali: Praça Europa 4
Belt: Lisbon
Kodiċi NUTS: PT170 Área Metropolitana de Lisboa
Kodiċi postali: 1249-206
Pajjiż: Il-Portugall
Posta elettronika: OPEN42019@emsa.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: http://www.emsa.europa.eu/
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4423
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu l-indirizz imsemmi hawn fuq
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Servizzi pubbliċi ġenerali

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Studju tar-Riskji u tal-Kwistjonijiet Regolatorji ta' Każijiet Speċifiċi ta' Vapuri tal-Wiċċ tal-Baħar Awtonomi (SAFEMASS)

Numru ta' referenza: EMSA/OP/4/2019
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
73200000 Servizzi ta' konsulenza dwar ir-riċerka u l-iżvilupp
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

L-għan ewlieni tal-istudju hu li jipprovdi input sinifikanti lill-Istati Membri tal-UE u possibilment lill-IMO dwar l-Eżerċizzju tal-Ambitu Regolatorju (RSE) li għadu għaddej billi jiġu identifikati r-riskji emerġenti u l-lakuni regolatorji li tippreżenta l-implimentazzjoni tal-gradi differenti mill-Vapuri tal-Wiċċ tal-Baħar Awtonomi (MASS). Huwa mistenni li l-informazzjoni minn proġetti ta' riċerka jew industrija oħra tintuża meta meħtieġ filwaqt li tiġi evitata d-duplikazzjoni tax-xogħol b'mod sinifikanti.

II.1.5)Stima tal-valur totali
Valur mingħajr VAT: 250 000.00 EUR
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.2)Deskrizzjoni
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: 00 Not specified
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Il-bini tal-Kuntrattur, ħlief għal laqgħat possibbli biex jitnieda/jiġi ppreżentat riżultat, li jistgħu jsiru wkoll fil-bini tal-EMSA f'Lisbona.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

L-EMSA biħsiebha tikkonkludi kuntratt ta' servizz għall-provvista ta' studju f'2 partijiet, bi 3 oġġetti li jridu jingħataw. Il-kunsinna tal-ewwel u t-tieni rapport għandha ssir fi żmien 5 xhur mill-iffirmar tal-kuntratt filwaqt li l-kunsinna tat-tielet rapport għandha ssir fi żmien 8 xhur mill-iffirmar tal-kuntratt.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 11
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: le
II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.2)Il-kondizzjonijiet relatati mal-kuntratt
III.2.3)Informazzjoni dwar il-persunal responsabbli għat-twettiq tal-kuntratt
Obbligazzjoni li jkunu indikati l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali tal-persunal maħtur biex iwettaq il-kuntratt

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
Il-ksib jinvolvi t-twaqqif ta’ qafas ta' ftehim
Ftehim qafas b’operatur wieħed
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: le
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 29/03/2019
Ħin lokali: 16:00
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Bulgaru, Ċek, Daniż, Ġermaniż, Grieg, Ingliż, Spanjol, Eston, Finlandiż, Franċiż, Irlandiż, Kroat, Ungeriż, Taljan, Litwan, Latvjan, Malti, Olandiż, Pollakk, Portugiż, Rumen, Slovakk, Sloven, Svediż
IV.2.6)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Is-sejħa għall-offerti trid tibqa' valida sa: 31/10/2019
IV.2.7)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 02/04/2019
Ħin lokali: 11:00
Post:

Is-sejħiet għall-offerti se jinfetħu fil-11:00 (ħin CET/CEST), li huwa fl-10:00 (ħin ta' Lisbona), fl-uffiċċji tal-EMSA, Praça Europa 4, 1249-206 Lisbon, IL-PORTUGALL.

Informazzjoni dwar persuni awtorizzati u l-proċedura tal-ftuħ:

Is-seduta tal-ftuħ se tkun pubblika u rappreżentant ta' kull min jitfa' l-offerta jista' jattendi. Jekk tkun tixtieq tieħu sehem, jekk jogħġbok ibgħat talba (mill-inqas 5 ijiem kalendarji qabel id-data tal-ftuħ) fuq OPEN42019@emsa.europa.eu billi tindika l-isem tal-persuna li se tattendi tal-kandidat li qed tirrappreżenta. Dawk li jattendu għandhom jippreżentaw il-konferma li waslet l-offerta tagħhom mibgħuta permezz ta' tfigħ elettroniku jew ir-Rapport tat-Tfigħ għall-Offerti.

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: le
VI.3)Informazzjoni addizzjonali:
VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: Rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: ECJ.Registry@curia.eu.int
Faks: +352 433766
Indirizz tal-Internet: www.curia.europa.eu
VI.4.2)Korp responsabbli għall-proċeduri ta’ medjazzjoni
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Belt: Luxembourg
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Indirizz tal-Internet: www.curia.europa.eu
VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
04/02/2019