Seirbhísí - 65713-2015

An t-amharc leacaithe

25/02/2015    S39

Bheilg, an-An Bhruiséil: DIGIT/R2/PO/2014/043 seirbhísí néalríomhaireachta

2015/S 039-065713

Corrigendum

(Forlíonadh d'Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh, 27.12.2014, 2014/S 249-440399)

An Coimisiún Eorpach, Ard-Stiúrthóireacht na Faisnéisíochta, an Stiúrthóireacht um Bainistíocht Acmhainní agus um Barrfheabhsú, an tAonad Soláthair TFC agus Bainistíochta Conarthaí, faoi bhráid: An tUasal Martin Bilbao, Ceann an Aonaid, rue Belliard 28, Oifig 07/142, 1049an Bhruiséil, AN BHEILG. Teil. +32 22960762. Facs +32 22957702. Ríomhphost: digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu

Seachas 

I.4) Dámhachtain conartha thar ceann údarás conarthachta eile:

[...]

An Ghníomhaireacht Chomhshaoil Eorpach, Kongens Nytorv 6, 1050 Cóbanhávan K, AN DANMHAIRG.

An tÚdarás Eorpach um Shábháilteacht Bia, via Carlo Magno 1A, 43126 Parma PR, AN IODÁIL.

An Institiúid Eorpach um Chomhionannas Inscne, Gedinimo pr. 16, Vilnias, LV-01103, AN LAITVIA.

[...]

Léigh 

I.4) Dámhachtain conartha thar ceann údarás conarthachta eile:

[...]

An Ghníomhaireacht Chomhshaoil Eorpach, Kongens Nytorv 6, 1050 Cóbanhávan K, AN DANMHAIRG.

An Institiúid Eorpach um Chomhionannas Inscne, Gedinimo pr. 16, LT-01103 Vilnias, AN LIOTUÁIN.

[...]

Níl an tÚdarás Eorpach um Shábháilteacht Bia ag glacadh páirte mar údarás conarthachta sa ghlao seo ar thairiscintí.

Déantar nuashonrú leis an corrigendum seo ar an bhfógra corrigendum a foilsíodh san 'Fhorlíonadh d'Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh', 28.1.2015, 2015/S 19-029747.