Ο ιστότοπος TED είναι έτοιμος για τα ηλεκτρονικά έντυπα από σήμερα 02/11/2022. Η αναζήτηση άλλαξε: προσαρμόστε τα προκαθορισμένα εξειδικευμένα ερωτήματα σας. Δείτε ποιες αλλαγές έγιναν στις ειδήσεις του ιστοτόπου και στις επικαιροποιημένες σελίδες βοήθειας

Προμήθειες - 83763-2017

Εμφάνιση σύντομης επισκόπησης

07/03/2017    S46

Κάτω Χώρες-Petten: Σύμβαση προμηθειών απευθείας ανάθεσης σχετικά με αντικατάσταση του συστήματος λέβητα για τις εγκαταστάσεις και την αίθουσα συναρμολόγησης «Κυψέλες Καυσίμου» στο κτίριο 310 του JRC στο Petten

2017/S 046-083763

Διορθωτική προκήρυξη

(Συμπλήρωμα στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 1.3.2017, 2017/S 042-076204)

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek, directoraat Resources, Resource Management Unit — Petten, postbus 2, 1755 LE Petten, ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ. Contact person: L. Vuskovic, Resource Management Unit — Petten. Fax +31 224565607. E-mail: jrc-ptt-procurement@ec.europa.eu

Αντί 

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής:

7.4.2017.

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών

10.4.2017 (10:00), τοπική ώρα.

[...]

Διάβαζε 

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής:

11.4.2017.

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών

18.4.2017 (14:00), τοπική ώρα.

[...]

Υποβλήθηκε αίτημα μετάφρασης των εγγράφων του διαγωνισμού από τα ολλανδικά προς τα αγγλικά.