Iċċekkja l-paġna ddedikata għas-sejħiet għall-offerti tal-COVID-19 tagħna relatati mal-ħtiġijiet ta’ tagħmir mediku.

Il-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa hija ċ-ċans tiegħek biex taqsam l-ideat tiegħek u ssawwar il-futur tal-Ewropa. Semma’ leħnek!

Servizzi - 89394-2014

Uri l-lista b'inqas dettalji

18/03/2014    S54

l-Italja-Ispra: Ix-xiri ta' dejta kkonsolidata u mhux ikkonsolidata tal-bank u servizzi rrelatati

2014/S 054-089394

Tiswija

(Is-Suppliment tal-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, tal-11.3.2014, 2014/S 49-080666)

Il-Kummissjoni Ewropea, id-DĠ Iċ-Ċentru Konġunt tar-Riċerka ĊKR, l-Istitut għall-Ħarsien u s-Sigurtà taċ-Ċittadin, għall-attenzjoni tas-: Sinjura Stefania Toriello, via Enrico Fermi 2749, TP 263, 21027Ispra VA, L-ITALJA. Faks +39 332789540. Email: jrc-ipsc-procurement@ec.europa.eu

Minflok 

III.2.3) Il-ħila teknika:

Informazzjoni u formalitajiet neċessarji għall-valutazzjoni jekk il-ħtiġijiet jintlaħqu:

[...]

b) Kopja taċ-ċertifikat li għandu x'jaqsam maċ-ċertifikazzjoni tal-kwalità ta' min qiegħed jitfa' l-offerta maħruġ minn entità barranija (ISO 9001 jew tal-istess tip).

ċ) Il-kwalifiki edukattivi u professjonali tal-fornitur tas-servizz (il-KK), l-aktar tal-impjegati tekniċi li se jagħtu s-servizz bi ħjiel dwar il-lista tat-taħriġ li ngħata u l-kwalifiki.

L-inqas livell(i) ta' standards li possibbilment ikunu meħtieġa:

Għall-punt III.2.3(a): lista ta' mill-inqas 3 servizzi tal-istess tip li ngħataw matul l-2012–2013. Fil-każ ta' gruppi ta' kuntratturi, dan il-kriterju se jkun ivvalutat f'rabta mal-ħiliet magħquda tal-membri kollha tal-grupp.

Għal punti III.2.3(ċ): KK 1 tal-persuna responsabbli mill-provvista tal-appoġġ b'informazzjoni li tkun iddettaljata biżżejjed biex tingħata prova li l-impjegati għandhom esperjenza ta' mill-inqas sena 1 fil-provvista ta' servizzi tal-istess tip bħal dawk imsemmija fid-dokumenti tas-sejħa għall-offerti.

Aqra 

III.2.3) Il-ħila teknika:

Informazzjoni u formalitajiet neċessarji għall-valutazzjoni jekk il-ħtiġijiet jintlaħqu:

[...]

b) Kopja taċ-ċertifikat li għandu x'jaqsam maċ-ċertifikazzjoni tal-kwalità ta' min qiegħed jitfa' l-offerta maħruġ minn entità barranija (ISO 9001 jew tal-istess tip).

L-inqas livell(i) ta' standards li possibbilment ikunu meħtieġa:

Għall-punt III.2.3(a): mill-inqas 3 servizzi simili pprovduti matul l-2012-2013. Fil-każ ta' gruppi ta' kuntratturi, dan il-kriterju se jkun evalwat fir-rigward tal-ħiliet kombinati tal-membri kollha tal-grupp.