L-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-UE qiegħed fil-proċess li jaġġorna xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.

Servizzi - 101077-2015

Uri l-lista b'inqas dettalji

24/03/2015    S58    l-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea - Servizzi - Kuntratt pubbliku - Proċedura miftuħa 

il-Lussemburgu-Lussemburgu: Tiswija ta' dokumenti bil-Bulgaru, l-Estonjan, il-Malti u l-Portugiż

2015/S 058-101077

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Direttiva 2004/18/KE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem, indirizzi u punt(i) ta' kuntatt

Isem uffiċjali: L-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea
Indirizz postali: 2, rue Mercier
Belt: Lussemburgu
Kodiċi postali: 2985
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Għall-attenzjoni ta’: Is-Sur Wojciech Kałamarz
Posta elettronika: op-appels-offres@publications.europa.eu
Telefown: +352 2929-44331
Feks: +352 2929-42672

Indirizz(i) tal-Internet:

Indirizz ġenerali tal-awtorità kontraenti: http://publications.europa.eu/

Aċċess elettroniku għall-informazzjoni: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=751

Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn:
Il-punt(i) ta’ kuntatt imsemmi(ja) hawn fuq

Speċifikazzjonijiet u dokumenti addizzjonali (inklużi dokumenti għal djalogu kompettitiv u sistema dinamika ta' xiri) jistgħu jinkisbu minn:
Il-punt(i) ta’ kuntatt imsemmi(ja) hawn fuq

Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu lil:
Il-punt(i) ta’ kuntatt imsemmi(ja) hawn fuq

I.2)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.3)Attività ewlenija
Servizzi pubbliċi ġenerali
I.4)Għoti tal-kuntratt f’isem awtoritajiet kontraenti oħrajn
L-awtorità kontraenti qed tixtri f'isem awtoritajiet kontraenti oħrajn: le

Taqsima II: Għan tal-kuntratt

II.1)Deskrizzjoni
II.1.1)Titlu mogħti lill-kuntratt mill-awtorità kontraenti:
Tiswija ta' dokumenti bil-Bulgaru, l-Estonjan, il-Malti u l-Portugiż
II.1.2)Tip ta’ kuntratt u l-post tax-xogħlijiet, il-post tal-kunsinna jew tal-eżekuzzjoni
Servizzi
Kategorija tas-servizz Nru 15: Servizzi ta’ pubblikazzjoni u stampar b’tariffa jew fuq bażi ta’ kuntratt
Is-sit jew il-post ewlieni tax-xogħlijiet, il-post tal-kunsinna jew tal-eżekuzzjoni: Fil-bini tal-kuntrattur.

Kodiċi NUTS LU000

II.1.3)Informazzjoni dwar kuntratt pubbliku, ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri (DPS)
L-avviż jinvolvi l-istabbilment ta’ ftehim qafas
II.1.4)Informazzjoni dwar qafas ta' ftehim
Ftehim qafas b’diversi operaturi
għadd massimu tal-parteċipanti għall-ftehim qafas previst: 5

Tul ta' żmien tal-ftehim qafas

Tul ta' żmien f’xhur: 42

Valur totali stmat tax-xiri għat-tul ta' żmien kollu tal-ftehim qafas

Valur stmat mingħajr VAT: 624 000 EUR
II.1.5)Deskrizzjoni qasira tal-kuntratt jew tax-xiri
Tiswija ta' dokumenti bil-Bulgaru, l-Estonjan, il-Malti u l-Portugiż.
Dawn se jinkludu:
— tiswija ta' manuskritti,
— tiswija ta' provi,
— kontroll tal-kwalità ta' kotba elettroniċi,
— kontroll tal-kwalità ta' siti tal-Internet, applikazzjonijiet bil-mowbajl, eċċ.
II.1.6)Vokabularju komuni dwar l-akkwisti (CPV)

79821100

II.1.7)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
Il-kuntratt huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): iva
II.1.8)Lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: iva
L-offerti jistgħu jintbagħtu għal lott wieħed jew aktar
II.1.9)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2)Kwantità jew ambitu tal-kuntratt
II.2.1)Il-kwantità jew l-ambitu totali:
Valur stmat mingħajr VAT: 624 000 EUR
II.2.2)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.3)Informazzjoni dwar tiġdid
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: le
II.3)Tul ta' żmien tal-kuntratt jew limitu ta’ żmien għat-twettiq
Tul ta' żmien f’xhur: 42 (mill-għoti tal-kuntratt)

Informazzjoni dwar il-lottijiet

Nru tal-lott: 1 Titlu: Tiswija ta' dokumenti bil-Bulgaru
1)Deskrizzjoni qasira
Tiswija ta' dokumenti u servizzi tal-kontroll tal-kwalità inklużi:
— tiswija ta' manuskritti,
— tiswija ta' provi,
— kontroll tal-kwalità ta' kotba elettroniċi,
— kontroll tal-kwalità ta' siti tal-Internet, applikazzjonijiet bil-mowbajl, eċċ.
2)Vokabularju komuni dwar l-akkwisti (CPV)

79821100

3)Kwantità jew ambitu
Valur stmat mingħajr VAT: 156 000 EUR
4)Indikazzjoni dwar data differenti għat-tul ta' żmien tal-kuntratt jew bidu/tlestija
Tul ta' żmien f’xhur: 42 (mill-għoti tal-kuntratt)
5)Informazzjoni addizzjonali dwar il-lottijiet
Nru tal-lott: 2 Titlu: Tiswija ta' dokumenti bl-Estonjan
1)Deskrizzjoni qasira
Tiswija ta' dokumenti u servizzi ta' kontroll tal-kwalità inklużi:
— tiswija ta' manuskritti,
— tiswija ta' provi,
— kontroll tal-kwalità ta' kotba elettroniċi,
— kontroll tal-kwalità ta' siti tal-Internet, applikazzjonijiet bil-mowbajl, eċċ.
2)Vokabularju komuni dwar l-akkwisti (CPV)

79821100

3)Kwantità jew ambitu
Valur stmat mingħajr VAT: 156 000 EUR
4)Indikazzjoni dwar data differenti għat-tul ta' żmien tal-kuntratt jew bidu/tlestija
Tul ta' żmien f’xhur: 42 (mill-għoti tal-kuntratt)
5)Informazzjoni addizzjonali dwar il-lottijiet
Nru tal-lott: 3 Titlu: Tiswija ta' dokumenti bil-Malti
1)Deskrizzjoni qasira
Tiswija ta' dokumenti u servizzi ta' kontroll tal-kwalità inklużi:
— tiswija ta' manuskritti,
— tiswija ta' provi,
— kontroll tal-kwalità ta' kotba elettroniċi,
— kontroll tal-kwalità ta' siti tal-Internet, applikazzjonijiet bil-mowbajl, eċċ.
2)Vokabularju komuni dwar l-akkwisti (CPV)

79821100

3)Kwantità jew ambitu
Valur stmat mingħajr VAT: 156 000 EUR
4)Indikazzjoni dwar data differenti għat-tul ta' żmien tal-kuntratt jew bidu/tlestija
Tul ta' żmien f’xhur: 42 (mill-għoti tal-kuntratt)
5)Informazzjoni addizzjonali dwar il-lottijiet
Nru tal-lott: 4 Titlu: Tiswija ta' dokumenti bil-Portugiż
1)Deskrizzjoni qasira
Tiswija ta' dokumenti u servizzi ta' kontroll tal-kwalità inklużi:
— tiswija ta' manuskritti,
— tiswija ta' provi,
— kontroll tal-kwalità ta' kotba elettroniċi,
— kontroll tal-kwalità ta' siti tal-Internet, applikazzjonijiet bil-mowbajl, eċċ.
2)Vokabularju komuni dwar l-akkwisti (CPV)

79821100

3)Kwantità jew ambitu
Valur stmat mingħajr VAT: 156 000 EUR
4)Indikazzjoni dwar data differenti għat-tul ta' żmien tal-kuntratt jew bidu/tlestija
Tul ta' żmien f’xhur: 42 (mill-għoti tal-kuntratt)
5)Informazzjoni addizzjonali dwar il-lottijiet

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kundizzjonijiet marbuta mal-kuntratt
III.1.1)Depożiti u garanziji meħtieġa:
Mhux applikabbli.
III.1.2)Kundizzjonijiet ewlenin tal-finanzjament u l-arranġamenti tal-pagament u/jew referenza għad-dispożizzjonijiet rilevanti li jirregolawhom:

Ara l-ispeċifikazzjonijiet tas-sejħa għall-offerti fuq https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=751

III.1.3)Forma legali li trid tittieħed mill-grupp ta’ operaturi ekonomiċi li lilhom ser jingħata l-kuntratt:

Ara l-ispeċifikazzjonijiet tas-sejħa għall-offerti fuq https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=751

III.1.4)Kundizzjonijiet partikolari oħrajn
L-eżekuzzjoni tal-kuntratt hija soġġetta għal kundizzjonijiet partikolari: le
III.2)Kundizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.2.1)Sitwazzjoni personali tal-operaturi ekonomiċi, inklużi rekwiżiti relatati mar-reġistrazzjoni fuq reġistri professjonali jew kummerċjali

Informazzjoni u formalitajiet meħtieġa biex jiġi evalwat jekk ir-rekwiżiti ġewx issodisfati: Ara l-ispeċifikazzjonijiet tas-sejħa għall-offerti fuq https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=751

III.2.2)Kapaċità ekonomika u finanzjarja

Informazzjoni u formalitajiet meħtieġa biex jiġi evalwat jekk ir-rekwiżiti ġewx issodisfati: Ara l-ispeċifikazzjonijiet tas-sejħa għall-offerti fuq https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=751

III.2.3)Kapaċità teknika
Informazzjoni u formalitajiet meħtieġa biex jiġi evalwat jekk ir-rekwiżiti ġewx issodisfati:

Ara l-ispeċifikazzjonijiet tas-sejħa għall-offerti fuq https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=751

III.2.4)Informazzjoni dwar kuntratti riżervati
III.3)Kundizzjonijiet speċifiċi għall-kuntratti tas-servizzi
III.3.1)Informazzjoni dwar professjoni partikolari
L-eżekuzzjoni tas-servizz hija riżervata għal professjoni partikolari: le
III.3.2)Persunal responsabbli għat-twettiq tas-servizz
L-entitajiet legali għandhom jindikaw l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali tal-persunal responsabbli għat-twettiq tas-servizz: iva

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Tip ta’ proċedura
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Miftuħa
IV.1.2)Limitazzjonijiet fuq l-għadd ta’ operaturi li ser jiġu mistiedna biex jitfgħu offerta jew biex jipparteċipaw
IV.1.3)Tnaqqis fl-għadd ta’ operaturi matul in-negozjati jew id-djalogu
IV.2)Kriterji tal-għoti
IV.2.1)Kriterji tal-għoti

L-aktar offerta ekonomikament vantaġġuża f'termini ta’ il-kriterji msemmija hawn taħt

1. Il-kwalità. Ippeżar 60

2. Il-prezz. Ippeżar 40

IV.2.2)Informazzjoni dwar irkant elettroniku
Ser jintuża rkant elettroniku: le
IV.3)Informazzjoni amministrattiva
IV.3.1)Numru ta' referenza tal-fajl mogħti mill-awtorità kontraenti:
AO 10631.
IV.3.2)Pubblikazzjoni(jiet) preċedenti dwar l-istess kuntratt
le
IV.3.3)Kundizzjonijiet għall-ksib ta’ speċifikazzjonijiet u dokumenti addizzjonali jew dokument deskrittiv
Limitu ta’ żmien għall-wasla tat-talbiet għad-dokumenti jew għall-aċċess għad-dokumenti: 27.4.2015
Dokumenti pagabbli: le
IV.3.4)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
5.5.2015
IV.3.5)Data ta’ meta ntbagħtu s-sejħiet għall-offerti jew għall-parteċipazzjoni lill-kandidati magħżula
IV.3.6)Lingwa/i li biha/om jistgħu jitfasslu l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Kwalunkwe lingwa uffiċjali tal-UE
IV.3.7)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 6 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)
IV.3.8)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 12.5.2015 - 10:00

Post:

L-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea, 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, IL-LUSSEMBURGU.

Persuni awtorizzati li jkunu preżenti waqt il-ftuħ tal-offerti: iva
Informazzjoni addizzjonali dwar il-persuni awtorizzati u l-proċedura tal-ftuħ: Rappreżentant awtorizzat (1) għal kull min jitfa' offerta jista' jattendi għall-ftuħ tal-offerti. Kumpaniji li jixtiequ jattendu huma mitluba li jinnotifikaw l-intenzjoni tagħhom billi jibagħtu Email mill-inqas 24 siegħa minn qabel fl-indirizz li ġej:

op-appels-offres@publications.europa.eu

Dan l-avviż irid ikun iffirmat minn rappreżentant awtorizzat minn dak li jagħmel l-offerta u jispeċifika l-isem tal-persuna li se tattendi għall-ftuħ tal-offerti f'isem min qiegħed jitfa' l-offerta.

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: le
VI.2)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
Il-kuntratt huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
VI.3)Informazzjoni addizzjonali
Kull talba għal tagħrif addizzjonali għandha tkun sottomessa biss permezz tal-portal għat-tfigħ tal-offerti b'mod elettroniku:

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=751

VI.4)Proċeduri għall-appell
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri tal-appell

Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali tal-Unjoni Ewropea
Indirizz postali: rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Lussemburgu
Kodiċi postali: 2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 4303-1
Feks: +352 4303-2100
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Preżentazzjoni tal-appelli
Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-preżentazzjoni tal-appelli: Fi żmien xahrejn (2) mill-avviż li jintbagħat lil min qiegħed iressaq l-appell, jew, fin-nuqqas ta' dan, mill-jum li fih min qiegħed iressaq l-appell sar jaf b'dan. It-tressiq ta' lment quddiem l-Ombudsman Ewropew mhux se jwassal biex jew jissospendi dan il-perijodu jew biex jinfetaħ perijodu ġdid għat-tressiq tal-appelli.
VI.4.3)Servizz minn fejn tista’ tinkiseb informazzjoni dwar il-preżentazzjoni tal-appelli
VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
12.3.2015