Υπάρχει ένα σφάλμα (bug) που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζονται οι URL στις προκηρύξεις μέσω ηλεκτρονικών εντύπων. Εργαζόμαστε για την επίλυση του προβλήματος. Στο μεταξύ, σας προτείνουμε να αφαιρέσετε το κόμμα (ή οποιονδήποτε άλλο ειδικό χαρακτήρα) που εμφανίζεται στο τέλος του URL. Σας ζητούμε συγγνώμη για τις δυσάρεστες συνέπειες που ενδεχομένως αυτό σας προκαλεί.

Υπηρεσίες - 106969-2018

10/03/2018    S49

Belgium-Brussels: International Intellectual Property SME helpdesks

2018/S 049-106969

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: The Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME)
Postal address: Covent Garden 2, Place Rogier 16, Office 12/27
Town: Brussels
NUTS code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postal code: 1210
Country: Belgium
E-mail: easme-procurement@ec.europa.eu
Internet address(es):
Main address: http://ec.europa.eu/EASME
Address of the buyer profile: https://ec.europa.eu/easme/en
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3307
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3307
I.4)Type of the contracting authority
European institution/agency or international organisation
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

International Intellectual Property SME helpdesks

Reference number: EASME/COSME/2018/002
II.1.2)Main CPV code
72253100 Helpdesk services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

This is a call for tenders in a form of an open procedure to conclude 3 service contracts. Each service contract will comprise the operation of the international Intellectual Property (IP) Helpdesks with respect to a specific geographical area, namely:

Lot 1: China IPR Helpdesk.

Lot 2: South-east Asia IPR Helpdesk.

Lot 3: Latin America IPR Helpdesk.

The general objective of the international IP Helpdesks is to contribute to the internationalisation of EU SMEs by providing them with expert advice on how to protect and enforce their IP in or relating to China, South-east Asia, and Latin America. The services of the international IP Helpdesks shall aim at improving the awareness, management and protection of IP assets by EU SMEs that operate or intend to operate in the markets covered by each service contract.

Tasks to be carried out by the contractor are further detailed in the tender specifications in Section 1.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 10 000 000.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 3
II.2)Description
II.2.1)Title:

China IPR Helpdesk

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
72253000 Helpdesk and support services
79111000 Legal advisory services
79140000 Legal advisory and information services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Main site or place of performance:

The tasks are to be performed at the premises designated by the contractor, save where meetings are to beheld at EASME's or the European Commission’s premises.

II.2.4)Description of the procurement:

This is a call for tenders in a form of an open procedure to conclude 3 service contracts. Each service contract will comprise the operation of the international Intellectual Property (IP) Helpdesks with respect to a specific geographical area, namely:

Lot 1: China IPR Helpdesk.

Lot 2: South-east Asia IPR Helpdesk.

Lot 3: Latin America IPR Helpdesk.

The general objective of Lot 1 — China IPR Helpdesk is to contribute to the internationalisation of EU SMEs by providing them with expert advice on how to protect and enforce their IP in or relating to China. The services of the China IPR Helpdesk shall aim at improving the awareness, management and protection of IP assets by EU SMEs that operate or intend to operate in Mainland China, Hong-Kong, Macao and Taiwan.

Tasks to be carried out by the contractor are further detailed in the tender specifications in Section 1.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 3 200 000.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

See Internet address provided in Section I.3.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: The COSME work programme for 2018. The item is GRO/SME/18/B/06 - International Intellectual Property SME Helpdesks.
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

South-east Asia IPR Helpdesk

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
72253000 Helpdesk and support services
79111000 Legal advisory services
79140000 Legal advisory and information services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Main site or place of performance:

The tasks are to be performed at the premises designated by the contractor, save where meetings are to beheld at EASME's or the European Commission’s premises.

II.2.4)Description of the procurement:

This is a call for tenders in a form of an open procedure to conclude 3 service contracts. Each service contract will comprise the operation of the international Intellectual Property (IP) Helpdesks with respect to a specific geographical area, namely:

Lot 1: China IPR Helpdesk.

Lot 2: South-east Asia IPR Helpdesk.

Lot 3: Latin America IPR Helpdesk.

The general objective of Lot 2 — South-east Asia IPR Helpdesk is to contribute to the internationalisation of EU SMEs by providing them with expert advice on how to protect and enforce their IP in or relating to South east-Asia. The services of the South East-Asia IPR Helpdesk shall aim at improving the awareness, management and protection of IP assets by EU SMEs that operate or intend to operate in Brunei, Cambodia, Indonesia, Lao, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand and Vietnam.

Tasks to be carried out by the contractor are further detailed in the tender specifications in Section 1.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 3 400 000.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

See Internet address provided in Section I.3.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: The COSME work programme for 2018. The item is GRO/SME/18/B/06 - International Intellectual Property SME Helpdesks.
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Latin America IP Helpdesk

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
72253000 Helpdesk and support services
79111000 Legal advisory services
79140000 Legal advisory and information services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Main site or place of performance:

The tasks are to be performed at the premises designated by the contractor, save where meetings are to beheld at EASME's or the European Commission’s premises.

II.2.4)Description of the procurement:

This is a call for tenders in a form of an open procedure to conclude 3 service contracts. Each service contract will comprise the operation of the international Intellectual Property (IP) Helpdesks with respect to a specific geographical area, namely:

Lot 1: China IPR Helpdesk.

Lot 2: South-east Asia IPR Helpdesk.

Lot 3: Latin America IPR Helpdesk.

The general objective of Lot 3 — Latin America IPR Helpdesk is to contribute to the internationalisation of EU SMEs by providing them with expert advice on how to protect and enforce their IP in or relating to Latin America. The services of the Latin America IPR Helpdesk shall aim at improving the awareness, management and protection of IP assets by EU SMEs that operate or intend to operate in Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela.

Tasks to be carried out by the contractor are further detailed in the tender specifications in Section 1.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 3 400 000.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

See Internet address provided in Section I.3.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: The COSME work programme for 2018. The item is GRO/SME/18/B/06 - International Intellectual Property SME Helpdesks.
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

See Internet address provided in Section I.3.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

See Internet address provided in Section I.3.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 23/04/2018
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Bulgarian, Czech, Danish, German, Greek, English, Spanish, Estonian, Finnish, French, Irish, Croatian, Hungarian, Italian, Lithuanian, Latvian, Maltese, Dutch, Polish, Portuguese, Romanian, Slovak, Slovenian, Swedish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 9 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 24/04/2018
Local time: 10:30
Place:

The Executive Agency for Small and Medium-size Enterprises (EASME), Covent Garden 2, place Rogier 16, 1210 Brussels, Belgium.

Information about authorised persons and opening procedure:

See Internet address provided in Section I.3.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

See Internet address provided in Section I.3.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: General Court
Postal address: rue du Fort Niedergrünewald
Town: Luxembourg
Postal code: 2925
Country: Luxembourg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telephone: +35 243031
Fax: +35 243032100
Internet address: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

See Internet address provided in Section I.3.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
28/02/2018