L-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-UE qiegħed fil-proċess li jaġġorna xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.

Servizzi - 113777-2019

12/03/2019    S50    Aġenziji) - Servizzi - Kuntratt pubbliku - Proċedura miftuħa 

Il-Greċja-Maroussi: Rapport dwar l-Istat tal-Vulnerabbiltajiet taċ-Ċibersigurtà fl-2018

2019/S 050-113777

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Il-bażi ġuridika:

Direttiva 2014/24/UE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni
Indirizz postali: 1 Vasilissis Sofias Street
Belt: Maroussi
Kodiċi NUTS: EL30
Kodiċi postali: 15124
Pajjiż: Il-Greċja
Persuna ta’ kuntatt: Procurement Officer
Posta elettronika: procurement@enisa.europa.eu
Telefown: +30 2814409711

Indirizz(i) tal-Internet:

Indirizz ewlieni: https://www.enisa.europa.eu

I.2)Tagħrif dwar ksib konġunt
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4575
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu b'mod elettroniku permezz ta': https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4575
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu l-indirizz imsemmi hawn fuq
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Attivitajiet oħra: Is-Sigurtà tal-Informazzjoni tan-Netwerk

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Rapport dwar l-Istat tal-Vulnerabbiltajiet taċ-Ċibersigurtà fl-2018

Numru ta' referenza: ENISA D-COD-19-T15
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
73000000
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

Fl-2019, l-ENISA qed tiffoka fuq it-titjib tal-proċessi ta' valutazzjoni tar-riskju u ta' mmaniġġjar tal-vulnerabbiltajiet billi tipprovdi analiżi komprensiva tal-konsultazzjonijiet dwar il-vulnerabbiltajiet tas-sena li għaddiet (2018). Ir-Regolament GDPR jintroduċi l-kunċett ta' responsabbiltà għall-kumpaniji li huma affettwati minn ksur ta' dejta, u għalhekk jeħtieġ approċċ proattiv meta jiġu indirizzati l-vulnerabbiltajiet. L-ambitu ta' dan l-istudju huwa limitat għall-analiżi biss tal-konsultazzjonijiet dwar il-vulnerabbiltajiet tal-2018. L-osservazzjonijiet u l-lakuni potenzjali kollha identifikati se jsiru fil-kuntest tal-konsultazzjonijiet tas-sena li għaddiet. L-ENISA tistenna li l-kuntrattur magħżul jiġbor informazzjoni dwar konsultazzjonijiet dwar il-vulnerabbiltajiet minn sorsi miftuħa ta' informazzjoni (eż. bażijiet ta' dejta nazzjonali tal-vulnerabbiltajiet), janalizza u jinterpreta d-dejta u juri s-sejbiet bl-użu ta' viżwalizzazzjonijiet intuwittivi.

II.1.5)Stima tal-valur totali
Valur mingħajr VAT: 90 000.00 EUR
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.2)Deskrizzjoni
II.2.1)Titlu:
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
73210000
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: EL30
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

B'mod ġenerali s-servizzi se jiġu pprovduti mill-bini tal-kuntratturi stess bix-xogħol finali jiġi ppreżentat lill-uffiċċju tal-ENISA.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Il-perijodu għall-provvista tas-servizzi huwa bejn Mejju-Ġunju u l-aħħar ta' Novembru tal-2019.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 90 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 6
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: le
II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.12)Informazzjoni dwar katalogi elettroniċi
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.1)Idoneità għall-attività professjonali, inklużi rekwiżiti relatati mar-reġistrazzjoni fuq reġistri professjonali jew kummerċjali
Lista u deskrizzjoni qasira ta' kundizzjonijiet:

Kif mistqarr fid-dokumenti tal-ksib.

III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.5)Informazzjoni dwar kuntratti riżervati
III.2)Il-kondizzjonijiet relatati mal-kuntratt
III.2.1)Informazzjoni dwar professjoni partikolari
III.2.2)Kundizzjonijiet għat-twettiq tal-kuntratt:
III.2.3)Informazzjoni dwar il-persunal responsabbli għat-twettiq tal-kuntratt
Obbligazzjoni li jkunu indikati l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali tal-persunal maħtur biex iwettaq il-kuntratt

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
IV.1.4)Informazzjoni dwar tnaqqis fl-għadd ta’ soluzzjonijiet jew offerti matul in-negozjati jew id-djalogu
IV.1.6)Informazzjoni dwar irkant elettroniku
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: le
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.1)Pubblikazzjoni preċedenti dwar din il-proċedura
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 11/04/2019
Ħin lokali: 18:00
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Ingliż
IV.2.6)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 3 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)
IV.2.7)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 12/04/2019
Ħin lokali: 10:00
Post:

ENISA Athens office, Vasilissis Sofias Street 1, 151 24 Maroussi, Attiki, IL-GREĊJA.

Informazzjoni dwar persuni awtorizzati u l-proċedura tal-ftuħ:

Mhux iżjed minn rappreżentant legali 1 għal kull parteċipant li jitfa' offerta jista' jattendi għas-sessjoni tal-ftuħ. Dawk li jitfgħu l-offerti għandhom jinfurmaw lill-Aġenzija bil-miktub bl-intenzjoni tagħhom li jattendu permezz ta' email fl-indirizz procurement@enisa.europa.eu mill-inqas 3 ijiem tax-xogħol qabel is-sessjoni tal-ftuħ. Fin-nuqqas ta' dan, l-awtorità li qiegħda toħroġ il-kuntratt tirriżerva d-dritt li tirrifjuta aċċess għall-bini tagħha.

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: le
VI.2)Informazzjoni dwar flussi ta' xogħol elettroniċi
Se jkun aċċettat il-ħruġ ta' fatturi elettroniċi
Se jintużaw pagamenti elettroniċi
VI.3)Informazzjoni addizzjonali:
VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea
Indirizz postali: Boulevard Konrad Adenauer, Kirchberg
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2600
VI.4.2)Korp responsabbli għall-proċeduri ta’ medjazzjoni
Isem uffiċjali: L-Ombudsman Ewropew
Indirizz postali: 1 avenue du Président Robert Schuman, PO Box 403
Belt: Strasbourg
Kodiċi postali: 67001
Pajjiż: Franza
Posta elettronika: eo@ombudsman.europa.eu
Telefown: +33 388172313
Faks: +33 388179062
VI.4.3)Proċedura ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.4)Servizz minn fejn tista’ tinkiseb informazzjoni dwar il-proċedura ta' analiżi mill-ġdid
VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
05/03/2019