Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Servizzi - 116421-2019

13/03/2019    S51

id-Danimarka-Kopenħagen: Servizz Ewropew għaċ-Ċaqliq tal-Art Copernicus – Servizzi ta' Appoġġ

2019/S 051-116421

Tiswija

Avviż għal tibdiliet jew informazzjoni addizzjonali

Servizzi

(Suppliment ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, 2019/S 028-061255)

Il-bażi ġuridika:
Regolament (UE, Euratom) Nru 2018/1046

Taqsima I: Awtorità/entità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: L-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent
Indirizz postali: Kongens Nytorv 6
Belt: Copenhagen
Kodiċi NUTS: DK011 Byen København
Kodiċi postali: 1050
Pajjiż: Id-Danimarka
Persuna ta’ kuntatt: Karoline Rygaard
Posta elettronika: procurement@eea.europa.eu
Telefown: +45 33367220
Faks: +45 33367199
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: http://www.eea.europa.eu/

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Servizz Ewropew għaċ-Ċaqliq tal-Art Copernicus – Servizzi ta' Appoġġ

Numru ta' referenza: EEA/DIS/R0/19/004
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
72300000 Servizzi tad-data
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

Is-Servizz Ewropew għaċ-Ċaqliq tal-Art (EGMS) huwa parti mill-portafoll ta' prodotti tas-servizz ta' monitoraġġ tal-art ta' Copernicus u l-implimentazzjoni tiegħu ġiet fdata lill-AEA. L-għan ta' din is-sejħa għall-offerti huwa li jitwaqqaf kuntratt ta' servizz ma' operatur ekonomiku li jkopri ż-2 xogħlijiet li ġejjin:

— it-twaqqif ta' Bord Konsultattiv ta' Copernicus għaċ-Ċaqliq tal-Art;

— Il-provvista ta' espert ta' appoġġ li se jaħdem fi ħdan il-bini tal-AEA.

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
08/03/2019
VI.6)Referenza għall-avviż oriġinali
Numru tal-avviż fil-ĠU S: 2019/S 028-061255

Taqsima VII: Tibdiliet

VII.1)L-informazzjoni li se tinbidel jew tiżdied
VII.1.2)It-test li jrid jitranġa fl-avviż oriġinali
In-numru tat-taqsima: IV.2.2)
Il-post fejn irid jitranġa t-test: Limitu ta' żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Minflok:
Data: 15/03/2019
Ħin lokali: 14:00
Aqra:
Data: 22/03/2019
Ħin lokali: 14:00
In-numru tat-taqsima: IV.2.7)
Il-post fejn irid jitranġa t-test: Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Minflok:
Data: 18/03/2019
Ħin lokali: 10:00
Aqra:
Data: 25/03/2019
Ħin lokali: 10:00
VII.2)Informazzjoni addizzjonali oħra: