Hemm bug li jaffettwa l-mod kif jintwerew l-URLs fl-avviżi tal-Formoli elettroniċi. Qed naħdmu biex insolvu l-problema. Sadanittant, nissuġġerixxu li tneħħi l-virgola (jew kwalunkwe karattru speċjali ieħor) li tidher fl-aħħar tal-URL. Niskużaw ruħna għall-inkonvenjenza.

Servizzi - 117546-2017

30/03/2017    S63

il-Ġermanja-Kolonn: Provvista ta' ħaddiema temporanji għall-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà fl-Avjazzjoni

2017/S 063-117546

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Direttiva 2014/24/UE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà fl-Avjazzjoni
Indirizz postali: Konrad Adenauer Ufer 3
Belt: Kolonn
Kodiċi NUTS: DEA23 Köln
Kodiċi postali: 50668
Pajjiż: Il-Ġermanja
Posta elettronika: tenders@easa.europa.eu
Telefown: +49 22189990000
Faks: +49 22189990999
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: http://www.easa.europa.eu
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2331
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu l-indirizz imsemmi hawn fuq
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Attivitajiet oħra: Is-sigurtà fl-avjazzjoni u l-ambjent.

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Provvista ta' ħaddiema temporanji għall-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà fl-Avjazzjoni.

Numru ta' referenza: EASA.2017.HVP.03.
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
79000000 Servizzi ta' negozju: Liġi, kummerċjalizzazzjoni, konsulenza, reklutaġġ, stampar u sigurtà
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

L-għan ġenerali tax-xogħol huwa li jipprovdi lill-EASA bil-ħaddiema temporanji meħtieġa fi żmien raġonevoli u bi qbil mal-profili ta' kompetenza mitluba (i.e. segretarju, appoġġ amministrattiv, eċċ.).

II.1.5)Stima tal-valur totali
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.2)Deskrizzjoni
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
79600000 Servizzi ta' reklutaġġ
79610000 Servizzi tal-posizzjonar tal-personal
79620000 Servizzi ta' provvista ta' persunal inkluż impjegati temporanji
79621000 Servizzi tal-forniment ta' personal għall-uffiċini
79611000 Servizzi tat-tfittix għax-xogħol
79612000 Servizzi tal-posizzjonar tal-personal bħala appoġġ fl-uffiċini
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: DEA23 Köln
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Il-post tat-twettiq se jkun il-bini tal-EASA f'Cologne, il-Ġermanja.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

L-objettiv ġenerali tal-offerta hu li jintagħżel kuntrattur li jagħti servizzi ta' kwalità għolja għall-provvista tan-numru neċessarju ta' ħaddiema temporanji fiż-żmien meħtieġ u bi qbil mal-profili ta' kompetenza mitlubin.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 12
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: iva
Spjegazzjoni ta' tiġdidiet:

Il-qafas ta' kuntratt hu intenzjonat li jkun iffirmat għal perijodu inizjali ta' sena (1) u jkun jista' jiġġedded sa 3 darbiet għal tul ta' żmien totali ta' mhux iżjed minn 4 snin taħt l-istess kundizzjonijiet.

II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.1)Idoneità għall-attività professjonali, inklużi rekwiżiti relatati mar-reġistrazzjoni fuq reġistri professjonali jew kummerċjali
Lista u deskrizzjoni qasira ta' kundizzjonijiet:

Dawk li jitfgħu l-offerti (inkluż membri tal-konsorzju) huma mitlubin jagħtu prova li huma awtorizzati li jwettqu l-kuntratt skont il-liġi nazzjonali kif mixhud mill-inklużjoni f'reġistru tal-kummerċ jew professjonali, jew dikjarazzjoni taħt ġurament jew ċertifikat, jew li huma membri ta' xi organizzazzjoni speċifika, b'awtorizzazzjoni ċara jew li huma mniżżla fir-reġistru tal-VAT.

III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.2)Il-kondizzjonijiet relatati mal-kuntratt
III.2.3)Informazzjoni dwar il-persunal responsabbli għat-twettiq tal-kuntratt
Obbligazzjoni li jkunu indikati l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali tal-persunal maħtur biex iwettaq il-kuntratt

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
Il-ksib jinvolvi t-twaqqif ta’ qafas ta' ftehim
Ftehim qafas b’diversi operaturi
L-għadd massimu mistenni ta' parteċipanti fil-qafas ta' ftehim: 2
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: le
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 02/05/2017
Ħin lokali: 17:00
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Ingliż
IV.2.6)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 4 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)
IV.2.7)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 09/05/2017
Ħin lokali: 10:00
Post:

Mhux iżjed minn rappreżentant legali 1 għal kull parteċipant li jitfa' offerta jista' jattendi għas-sessjoni tal-ftuħ. Dawk li jitfgħu l-offerti għandhom jinfurmaw lill-Aġenzija bl-intenzjoni tagħhom li jattendu mill-inqas 5 ijiem qabel is-sessjoni tal-ftuħ.

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: iva
Żmien stmat biex jiġu ppubblikati aktar avviżi:

Fi żmien 4 snin.

VI.3)Informazzjoni addizzjonali:
VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali tal-Unjoni Ewropea
Indirizz postali: rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Lussemburgu
Kodiċi postali: 2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu
VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
20/03/2017