Servizzi - 125038-2020

16/03/2020    S53

il-Lussemburgu-Lussemburgu: Qafas ta' kuntratt Chafea/2017/AGRI/06 Lott 4 — Tagħrif, komunikazzjoni u kampanji tal-marketing jew azzjonijiet — żieda fil-limitu massimu

2020/S 053-125038

Avviż dwar l-għoti ta’ kuntratt

Ir-riżultati tal-proċedura tal-akkwist

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Direttiva 2014/24/UE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: L-Aġenzija Eżekuttiva għall-Konsumatur, is-Saħħa, l-Agrikoltura u l-Ikel (Chafea)
Indirizz postali: Drosbach Building A03/41
Belt: Luxembourg
Kodiċi NUTS: LU LUXEMBOURG
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Persuna ta’ kuntatt: Carlos Coronas Balsera
Posta elettronika: Chafea-Agri-Calls@ec.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: https://ec.europa.eu/chafea/agri/
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Servizzi pubbliċi ġenerali

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Qafas ta' kuntratt Chafea/2017/AGRI/06 Lott 4 — Tagħrif, komunikazzjoni u kampanji tal-marketing jew azzjonijiet — żieda fil-limitu massimu

Numru ta' referenza: Framework Contract Chafea/2017/AGRI/06 Lot 4
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
79416000 Servizzi tar-relazzjonijiet pubbliċi
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

Tagħrif, komunikazzjoni u kampanji tal-marketing jew partijiet tal-azzjonijiet tal-kampanji — żieda fil-limitu massimu tal-kuntratt eżistenti.

II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.1.7)Valur totali tal-ksib (mingħajr VAT)
Valur mingħajr VAT: 15 000 000.00 EUR
II.2)Deskrizzjoni
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
79413000 Servizzi ta' konsulenza dwar amministrazzjoni tal-marketing
79416000 Servizzi tar-relazzjonijiet pubbliċi
79341400 Servizzi ta' kampanji tar-reklamar
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: 00 Not specified
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

L-Istati Membri kollha tal-UE u pajjiżi terzi barra mill-UE.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Taħt dan il-lott il-kuntrattur se jikkunsinna servizzi għall-organizzazzjoni ta' kampanji ta' tagħrif, komunikazzjoni jew marketing jew partijiet ta' kampanja. Għal aktar dettalji ara l-ispeċifikazzjonijiet tas-sejħa għall-offerti.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: Proċedura nnegozjata mingħajr pubblikazzjoni — ibbażata fuq il-kwalità tal-kuntratt inizjali / Peżar: 60
Il-kriterju tal-ispiża - L-Isem: Proċedura nnegozjata mingħajr pubblikazzjoni — ibbażata fuq il-prezz tal-kuntratt inizjali / Peżar: 40
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: iva
Identifikazzjoni tal proġett:

Il-programmi ffinanzjati mill-UE fil-qasam tal-PAK, il-Politika tas-Saħħa tal-UE, il-Programm tal-Konsumatur; il-promozzjoni ta' prodotti agrikoli tal-UE; l-inizjattiva tal-BTSF.

II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Għoti ta’ kuntratt mingħajr pubblikazzjoni minn qabel ta’ sejħa għall-kompetizzjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea fil-każijiet elenkati hawn taħt
  • Xogħlijiet/servizzi ġodda, li jikkostitwixxu ripetizzjoni ta' xogħlijiet/servizzi eżistenti u ordnati skont il-kundizzjonijiet stretti msemmija fid-direttiva
Spjegazzjoni:

Sabiex jiżdied il-limitu massimu b'50 % tal-kuntratt inizjali Chafea/2017/AGRI/06 Lott 4, il-valur li jirrappreżenta EUR 15 000 000 (ħmistax-il miljun euro), huwa neċessarju li l-QTK jiġi emendat bi qbil mal-Anness I – Ksib, punt 11.1 (e) tar-Regolament Finanzjarju.

Bħala riżultat, il-baġit totali tal-QTK Chafea/2017/AGRI/06 Lott 4 huwa ta' EUR 45 000 000 (ħamsa u erbgħin miljun euro).

IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: iva
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.1)Pubblikazzjoni preċedenti dwar din il-proċedura
Numru tal-avviż fil-ĠU S: 2017/S 102-203727
IV.2.8)Informazzjoni dwar it-tmiem tas-sistema dinamika tax-xiri
IV.2.9)Informazzjoni dwar it-tmiem tas-sejħa għall-kompetizzjoni fl-għamla ta' avviż ta' informazzjoni minn qabel

Taqsima V: Għoti tal-kuntratt

Nru tal-kuntratt: Chafea/2017/AGRI/06
Nru tal-lott: 4
Titlu:

Tagħrif, komunikazzjoni u kampanji tal-marketing jew azzjonijiet — Żieda fil-limitu massimu

Kuntratt/lott jingħata: iva
V.2)Għoti tal-kuntratt
V.2.1)Id-data tal-iffirmar tal-kuntratt:
15/12/2019
V.2.2)Informazzjoni dwar sejħiet għall-offerti
In-numru ta' offerti li waslu: 4
Il-kuntratt ingħata lil grupp ta' operaturi ekonomiċi: iva
V.2.3)Isem u indirizz tal-kuntrattur
Isem uffiċjali: Ecorys Brussels NV (Ecorys)
Indirizz postali: Rue Belliard 12
Belt: Brussels
Kodiċi NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Kodiċi postali: 1040
Pajjiż: Il-Belġju
Il-kuntrattur huwa SME: le
V.2.3)Isem u indirizz tal-kuntrattur
Isem uffiċjali: GOPA COM
Indirizz postali: Boulevard de la Woluwe 2
Belt: Brussels
Kodiċi NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Kodiċi postali: 1150
Pajjiż: Il-Belġju
Il-kuntrattur huwa SME: iva
V.2.3)Isem u indirizz tal-kuntrattur
Isem uffiċjali: ICF Next S.A
Indirizz postali: Avenue Marnix 17
Belt: Brussels
Kodiċi NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Kodiċi postali: 1000
Pajjiż: Il-Belġju
Il-kuntrattur huwa SME: iva
V.2.3)Isem u indirizz tal-kuntrattur
Isem uffiċjali: Hill and Knowlton International Belgium
Indirizz postali: Rue Montoyer 51 BTE7
Belt: Brussels
Kodiċi NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Kodiċi postali: 1000
Pajjiż: Il-Belġju
Il-kuntrattur huwa SME: le
V.2.4)Informazzjoni dwar il-valur tal-kuntratt/lott (mingħajr VAT)
Valur totali tal-kuntratt/lott: 15 000 000.00 EUR
V.2.5)Informazzjoni dwar is-sottokuntrattar
Il-kuntratt x’aktarx li jiġi sottokuntrattat

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.3)Informazzjoni addizzjonali:
VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea
Indirizz postali: Rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: Secretariat.Tribunal@curia.europa.eu
VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
09/03/2020