Servizzi - 125490-2017

05/04/2017    S67

il-Belġju-Brussell: Servizzi ta' taħriġ għall-programm ta' 'ċertifikazzjoni'

2017/S 067-125490

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Direttiva 2014/24/UE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Il-Kummissjoni Ewropea, direction générale des ressources humaines et de la sécurité, unité HR.DDG.R.1 «Finances, marchés publics et contrôle interne»
Indirizz postali: bureau SC 11 6/28
Belt: Brussell
Kodiċi NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Kodiċi postali: 1049
Pajjiż: Il-Belġju
Posta elettronika: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: https://ec.europa.eu/info/departments/human-resources-and-security_en
Indirizz tal-profil tax-xerrej: https://ec.europa.eu/info/departments/human-resources-and-security_en
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2212
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu l-indirizz imsemmi hawn fuq
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Servizzi pubbliċi ġenerali

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Servizzi ta' taħriġ għall-programm ta' 'ċertifikazzjoni'.

Numru ta' referenza: EPSO/EUSA/PO/2016/056.
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
80400000 Servizzi ta' l-edukazzjoni għall-adulti u oħrajn
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

L-għan ta' din l-istedina għall-offerti hu li tidħol f'qafas ta' kuntratt multiplu suċċessiv, sa mis-sena finanzjarja 2018, b'mhux iżjed minn 2 fornituri ta' servizz għad-disinn, l-immaniġġjar organizzattiv u l-ġestjoni ta' programm ta' taħriġ li għandu x'jaqsam mal-'proċedura ta' ċertifikazzjoni' f'isem l-Iskola Ewropea tal-Amministazzjoni (European School of Administration)(EUSA), li tirrapreżenta lill-Kummissjoni Ewropea, l-awtorità li qiegħda toħroġ il-kuntratt. Iċ-ċertifikazzjoni tippermetti uffiċjali tal-istituzzjoni sabiex javvanzaw mill-kategorija ta' assistent għal dik ta' amministratur. Jekk jogħġbok irreferi għas-sit tal-Internet speċifikat fil-punt I.3.

II.1.5)Stima tal-valur totali
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.2)Deskrizzjoni
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Kodiċi NUTS: LU0 LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

is-servizzi jeħtieġu li jkunu pprovduti kemm fi Brussell u fil-Lussemburgu fil-kmamar tat-taħriġ ipprovduti mill-Iskola.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Il-kuntrattur irid jipprovdi s-servizzi li ġejjin, kif deskritti fl-ispeċifikazzjonijiet (jekk jogħġbok irreferi għall-indirizz tal-Internet speċifikat f'punt I.3):

I. biex jiġġestixxi moduli mill-programm ta' taħriġ billi jagħmel kwalunkwe modifikazzjonijiet deċiżi fil-ftehim mal-Iskola (ara l-punt 1.2.3);

II. li jiżviluppa kwalunkwe moduli ġodda mitluba mill-Iskola jew biex jadatta dawk eżistenti. Dan se jinkludi wkoll l-iżvilupp ta' kontenut ta' dokumentazzjoni tal-kors (ara l-punt 1.2.4);

III. biex jipproponi tim lill-Iskola, partikolarment ħarrieġa biex jiġġestixxu l-programm (ara l-punt 1.2.5);

IV. biex jistampa u jikkunsinna manwali tal-korsijiet u dokumentazzjoni neċessarja lil-lokazzjonijiet previsti għat-taħriġ (ara l-punt 1.2.6);

V. biex jikkontribwixxi lejn il-proċessi ta' evalwazzjoni mwaqqfa mill-Iskola u jassumi, f'sens ġenerali, rwol ta' konsulent u ta' għajnuna sabiex itejjeb il-kwalità u r-rilevanza tal-moduli tat-taħriġ (ara l-punt 1.2.7).

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 48
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: le
II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: iva
Identifikazzjoni tal proġett: Il-krediti amministrattivi tal-UE.
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.2)Il-kondizzjonijiet relatati mal-kuntratt
III.2.3)Informazzjoni dwar il-persunal responsabbli għat-twettiq tal-kuntratt
Obbligazzjoni li jkunu indikati l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali tal-persunal maħtur biex iwettaq il-kuntratt

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
Il-ksib jinvolvi t-twaqqif ta’ qafas ta' ftehim
Ftehim qafas b’diversi operaturi
L-għadd massimu mistenni ta' parteċipanti fil-qafas ta' ftehim: 2
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: le
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 23/05/2017
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Bulgaru, Ċek, Daniż, Ġermaniż, Grieg, Ingliż, Spanjol, Eston, Finlandiż, Franċiż, Irlandiż, Kroat, Ungeriż, Taljan, Litwan, Latvjan, Malti, Olandiż, Pollakk, Portugiż, Rumen, Slovakk, Sloven, Svediż
IV.2.6)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 9 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)
IV.2.7)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 30/05/2017
Ħin lokali: 10:00
Post:

jekk jogħġbok irreferi għas-sit tal-Internet speċifikat fil-punt I.3 tal-istedina għall-offerti (punt 8).

Informazzjoni dwar persuni awtorizzati u l-proċedura tal-ftuħ:

jekk jogħġbok irreferi għas-sit tal-Internet speċifikat fil-punt I.3 tal-istedina għall-offerti (punt 8).

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: iva
VI.3)Informazzjoni addizzjonali:

Jekk jogħġbok irreferi għas-sit tal-Internet speċifikat fil-punt I.3. Is-sit tal-Internet se jkun aġġornat b'mod regolari u hija r-responsabbiltà ta' min jitfa' l-offerta li jiċċekkja għal aġġornamenti u modifikazzjonijiet waqt il-perijodu tat-tfigħ tal-offerti. Mhijiex se tkun pprovduta verżjoni fuq il-karta.

VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali tal-Unjoni Ewropea
Indirizz postali: rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Lussemburgu
Kodiċi postali: 2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid:

jekk jogħġbok irreferi għas-sit tal-Internet speċifikat fil-punt I.3.

VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
24/03/2017