Tá cuid den ábhar ar an suíomh gréasáin seo á thabhairt cothrom le dáta ag Oifig Foilseachán an Aontais Eorpaigh i bhfianaise tharraingt siar na Ríochta Aontaithe as an Aontas Eorpach. Má tá ábhar fós ar an suíomh nach léiríonn an tarraingt siar sin, ní d’aon turas gurb amhlaidh atá agus déanfar na leasuithe is gá.

Soláthairtí - 135317-2015

An t-amharc leacaithe

21/04/2015    S77    Gníomhaireachtaí - Soláthairtí - Fógra conartha - Nós imeachta oscailte 

Ísiltír, an-An Háig: Córas cartlannaithe

2015/S 077-135317

Fógra conartha

Soláthairtí

Treoir 2004/18/CE

Alt I: Údarás conarthachta

I.1)Ainm, seoltaí agus pointe/pointí teagmhála

Ainm oifigiúil: Eurojust
Seoladh poist: Maanweg 174
Baile: An Háig
Cód poist: 2516 AB
Tír: An Ísiltír
Le cur faoi bhráid: An Rannán Soláthair
Ríomhphost: procurement@eurojust.europa.eu
Teileafón: +31 704125641
Facs: +31 704125585

Seoladh/seoltaí idirlín:

Seoladh ginearálta an údaráis chonarthachta: http://www.eurojust.europa.eu/procurement/Pages/ongoing-calls-tender.aspx

Rochtain leictreonach ar fhaisnéis: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftld=805

Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil ó:
Mar atá sa phointe/sna pointí teagmhála thuasluaite

Is féidir sonraíochtaí agus doiciméid bhreise (lena n-áirítear doiciméid le haghaidh caidreamh iomaíoch agus córas ceannaigh dinimiciúil) a fháil ó:
Mar atá sa phointe/sna pointí teagmhála thuasluaite

Ní mór tairiscintí nó iarratais a sheoladh chuig:
Mar atá sa phointe/sna pointí teagmhála thuasluaite

I.2)An cineál údaráis chonarthachta
Institiúid/gníomhaireacht Eorpach nó eagraíocht idirnáisiúnta
I.3)Príomhghníomhaíocht
Sábháilteacht agus ord poiblí
I.4)Dámhachtain conartha thar ceann údaráis chonarthachta eile
Tá an t-údarás/t-aonán conarthachta ag ceannach thar ceann údaráis chonarthachta eile: níl

Alt II: Cuspóir an chonartha

II.1)Cur síos
II.1.1)Teideal tugtha don chonradh ag an údarás conarthachta:
Córas cartlannaithe.
II.1.2)An cineál conartha agus láthair na n-oibreacha, láthair an tseachadta nó na feidhmíochta
Soláthairtí
Príomhláthair nó suíomh na n-oibreacha, láthair an tseachadta nó na feidhmíochta: An Háig, an Ísiltír.
Cód NUTS
II.1.3)Faisnéis faoi chonradh poiblí, faoi chomhaontú creatlaí nó faoi chóras ceannaigh dinimiciúil (DPS)
Is éard atá i gceist leis an bhfógra comhaontú creatlaí a chur ar bun
II.1.4)Faisnéis faoin gcomhaontú creatlaí
Comhaontú creatlaí le hoibreoir amháin

Fad an chomhaontaithe creatlaí

Fad ina bhlianta: 4

Luach iomlán measta na gceannachán do thréimhse iomlán an chomhaontaithe creatlaí

Luach measta gan CBL san áireamh:
Raon: idir1 agus 160 000 EUR
II.1.5)Cur síos achomair ar an gconradh nó ar an gceannachán (ar na ceannacháin)
Sa chéad ráithe de 2017, bogfaidh Eurojust a oifigí go dtí áitreabh nua-thógáilte in Statenkwartier, an Háig, an Ísiltír.
Beidh limistéar sainiúil dáilte le haghaidh cartlannaithe san fhoirgneamh nua.
Is éard is raon feidhme an nós imeachta soláthair seo an méid a leanas a cheannach:
réiteach saincheaptha le haghaidh chartlanna Eurojust;
cothabháil choisctheach agus cheartaitheach ar an gcóras suiteáilte;
an fhéidearthacht ceannacháin bhreise agus mionathruithe breise a dhéanamh más gá;
troscán cartlainne Eurojust atá ann cheana a bhaint agus a dhiúscairt.
II.1.6)Foclóir comhchoiteann an tsoláthair (CPV)

39131100, 39130000

II.1.7)Faisnéis faoi Chomhaontú Soláthair Rialtais (GPA)
Tá an conradh cumhdaithe ag an gComhaontas Soláthair Rialtais (GPA): níl
II.1.8)Bearta
Tá an conradh seo roinnte ina bhearta: níl
II.1.9)Faisnéis faoi mhalairtí
Glacfar le malairtí: níl
II.2)Méid nó raon feidhme an chonartha
II.2.1)Cainníocht nó raon iomlán:
Mar atá léirithe sa doiciméadúchán tairisceana.
Luach measta gan CBL san áireamh: 160 000 EUR
II.2.2)Faisnéis faoi roghanna
Roghanna: tá
Cur síos ar na roghanna sin: Beidh tréimhse tosaigh 2 bhliain i gceist leis an gconradh mar aon le féidearthacht d'athnuachan faoi dhó, gach uair ar feadh 1 bhliain.
Amchlár sealadach chun leas a bhaint as na roghanna seo:
ina mhíonna: 24 (ó dháta dámhachtana an chonartha)
II.2.3)Faisnéis faoi athnuachana
Tá an conradh seo faoi réir ag athnuachan: tá
Líon na n-athnuachana féideartha: 2
i gcás conarthaí seirbhíse nó soláthairtí inathnuaite, fráma ama measta do chonarthaí ina dhiaidh sin:
ina mhíonna: 12 (ó dháta dámhachtana an chonartha)
II.3)Fad an chonartha nó teorainn ama dá chur i gcrích
Fad ina mhíonna: 24 (ó dháta dámhachtana an chonartha)

Alt III: Faisnéis dhlíthiúil, eacnamaíoch, airgeadais agus theicniúil

III.1)Coinníollacha a bhaineann leis an gconradh
III.1.1)Éarlais agus rathaíochtaí riachtanacha:
III.1.2)Príomhchoinníollacha maoinithe agus socruithe íocaíochta agus/nó tagairt do na forálacha ábhartha arna rialú:
III.1.3)Foirm dhlíthiúil le glacadh ag an ngrúpa oibreoirí eacnamaíocha a ndámhfar an conradh dó:
III.1.4)Coinníollacha áirithe eile a bhfuil feidhmiú an chonartha faoina réir
Tá feidhmíocht an chonartha faoi réir ag coinníollacha áirithe: tá
Cur síos ar choinníollacha áirithe: Beidh tréimhse tosaigh 2 bhliain i gceist leis an gconradh mar aon le féidearthacht d'athnuachan faoi dhó, gach uair ar feadh 1 bhliain.
III.2)Coinníollacha rannpháirtíochta
III.2.1)Staid phearsanta na n-oibreoirí eacnamaíocha, lena n-áirítear riachtanais a bhaineann le rollú ar chláir ghairmiúla nó cheirde
Faisnéis agus foirmiúlachtaí is gá le fáil amach an bhfuil na riachtanais á gcomhlíonadh: Mar atá léirithe sa doiciméadúchán tairisceana.
III.2.2)Cumas eacnamaíoch agus airgeadais
Faisnéis agus foirmiúlachtaí is gá le fáil amach an bhfuil na riachtanais á gcomhlíonadh: Mar atá léirithe sa doiciméadúchán tairisceana.
III.2.3)Cumas teicniúil
Faisnéis agus foirmiúlachtaí is gá le fáil amach an bhfuil na riachtanais á gcomhlíonadh:
Mar atá léirithe sa doiciméadúchán tairisceana.
III.2.4)Faisnéis faoi chonarthaí forchoimeádta
III.3)Coinníollacha ar leith le haghaidh conarthaí seirbhíse
III.3.1)Faisnéis faoi ghairm ar leith
III.3.2)An fhoireann atá freagrach as feidhmiú na seirbhíse

Alt IV: Nós imeachta

IV.1)An cineál nós imeachta
IV.1.1)An cineál nós imeachta
Oscailte
IV.1.2)Teorainneacha ar líon na n-oibreoirí a dtabharfar cuireadh chun tairisceana nó chun rannpháirtíochta dóibh
IV.1.3)Líon na n-oibreoirí a laghdú le linn na hidirbheartaíochta nó an chaidrimh
IV.2)Critéir dámhachtana
IV.2.1)Critéir dámhachtana
An tairiscint is buntáistí go heacnamaíoch i dtéarmaí na critéir atá luaite sna sonraíochtaí, sa chuireadh chun tairisceana nó chun idirbheartaíochta nó sa doiciméad tuairisciúil
IV.2.2)Faisnéis faoi cheant leictreonach
Bainfear úsáid as ceant leictreonach: níl
IV.3)Faisnéis riaracháin
IV.3.1)Uimhir thagartha an chomhaid tugtha ag an údarás conarthachta:
2015/EJ/03/PO.
IV.3.2)Foilseachán (foilseacháin) roimhe seo a bhaineann leis an gconradh céanna
níl
IV.3.3)Coinníollacha chun sonraíochtaí agus doiciméid bhreise nó cáipéis thuairisciúil a fháil
IV.3.4)Teorainn ama chun tairiscintí nó chun iarratais ar rannpháirtíocht a fháil
3.6.2015
IV.3.5)Dáta seolta na gcuirí chun tairisceana nó chun rannpháirtíochta chuig iarrthóirí roghnaithe
IV.3.6)Teanga(cha) inar féidir tairiscintí nó iarratais ar rannpháirtíocht a dhréachtú
Teanga oifigiúil ar bith de chuid an AE
Eile: Ní mór tairiscintí a chur isteach i gceann amháin de theangacha oifigiúla an Aontais Eorpaigh. Ós rud é gurb é Béarla teanga oibre Eurojust, ba mhór ag Eurojust tairiscintí a fháil i mBéarla.
IV.3.7)Fráma ama íosta nár mhór don iarrthóir an tairiscint a choinneáil lena linn
Fad ina mhíonna: 5 (ón dáta tugtha le haghaidh tairiscintí a fháil)
IV.3.8)Coinníollacha maidir le tairiscintí a oscailt
Dáta: 10.6.2015 - 14:00

Láthair:

Áitreabh Eurojust: Saturnusstraat 9, 2516 AD an Háig, AN ÍSILTÍR.

Daoine údaraithe le bheith i láthair ag oscailt na dtairiscintí: tá
Faisnéis bhreise faoi dhaoine údaraithe agus faoin nós imeachta oscailte: Is féidir le 1 ionadaí in aghaidh an tairgeora a bheith i láthair mar bhreathnóir ag an seisiún oscailte. Ar chúiseanna slándála, ní ligfear tairgeoirí nach gcláraíonn roimh an spriocdháta isteach chuig an seisiún oscailte.

Alt VI: Faisnéis chomhlántach

VI.1)Faisnéis faoi ateagmhas
Is soláthar ateagmhasach é seo: níl
VI.2)Faisnéis faoi Chistí an Aontais Eorpaigh
VI.3)Faisnéis bhreise

Is féidir le tairgeoirí ionchais doiciméadúchán na tairisceana agus aon fhaisnéis bhreise a íoslódáil ón láithreán gréasáin: https://etendering.ted.europa.eu

Tá an tairgeoir ionchais freagrach as seiceáil a dhéanamh le haghaidh nuashonruithe agus mionathruithe i rith na tréimhse tairisceana.
VI.4)Nósanna imeachta achomhairc
VI.4.1)Comhlacht atá freagrach as nósanna imeachta achomhairc

Ainm oifigiúil: Cúirt Ghinearálta Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh
Baile: Lucsamburg
Cód poist: 2925
Tír: Lucsamburg
Seoladh idirlín: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Achomhairc a dhéanamh
Faisnéis chruinn faoi spriocdháta(í) chun achomhairc a dhéanamh: Laistigh de 2 mhí ón bhfógra chuig an ngearánaí nó, dá éagmais sin, ón lá a fuarthas an t-eolas. Ní chuirfear an tréimhse sin ar fionraí ná ní thosófar tréimhse nua le haghaidh achomharc a dhéanamh mar thoradh ar ghearán a dhéantar leis an Ombudsman Eorpach.
VI.4.3)Seirbhís ónar féidir faisnéis a fháil faoi achomhairc a dhéanamh

Ainm oifigiúil: Eurojust
Baile: An Háig
Cód poist: 2500 BD
Tír: An Ísiltír
Ríomhphost: procurement@eurojust.europa.eu
Seoladh idirlín: http://www.eurojust.europa.eu

VI.5)Dáta seolta an fhógra seo:
9.4.2015