Σας ανακοινώνουμε με χαρά ότι η νέα έκδοση της πύλης TED θα αρχίσει η λειτουργεί στις 29.01.2024 (ενδεικτική ημερομηνία — προς επιβεβαίωση) θέλετε να ανακαλύψετε τις νέες λειτουργίες, τις βελτιώσεις και τον αντίκτυπο στους χρήστες; Σας καλούμε να συμβουλευτείτε το άρθρο μας και να μάθετε περισσότερα για τις βασικές νέες αλλαγές και λειτουργίες.

Υπάρχουν ορισμένα σφάλματα (bugs) που επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζονται οι προκηρύξεις μέσω ηλεκτρονικών εντύπων. Εργαζόμαστε για την επίλυση του προβλήματος. Στο μεταξύ, μπορείτε να επισκεφθείτε την ειδική σελίδα μας για περισσότερες πληροφορίες και καθοδήγηση.

Οι εγγραφές για το 4ο εργαστήριο για περαιτέρω χρήστες δεδομένων TED ξεκινούν στις 14 Δεκεμβρίου 2023

Υπηρεσίες - 140463-2020

24/03/2020    S59

Belgium-Brussels: Global Prior Information Notice for DG Environment of Intended Open Calls for Tender for 2020

2020/S 059-140463

Prior information notice

This notice is for prior information only

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: European Commission, Directorate-General Environment
Postal address: ENV.A.5 — Finance BU-9 01/005
Town: Brussels
NUTS code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postal code: B-1049
Country: Belgium
Contact person: Markets Team
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
Internet address(es):
Main address: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.3)Communication
Additional information can be obtained from the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
European institution/agency or international organisation
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Global Prior Information Notice for DG Environment of Intended Open Calls for Tender for 2020

Reference number: 2020
II.1.2)Main CPV code
90700000 Environmental services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

This is the intended list of all open calls for tender to be launched during 2020. There may be other open calls launched that are not in this PIN so check the above website regularly. The launch dates range from now to the end of the year so the date given below in II.3) is incorrect.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: 00 Not specified
II.2.4)Description of the procurement:

This is the intended list of all open calls for tender to be launched during 2020.

II.2.14)Additional information
II.3)Estimated date of publication of contract notice:
31/03/2020

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Airport Noise Reduction Modelling

II.1.2)Main CPV code
90700000 Environmental services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

To be launched by unit ENV.A3 — Environmental Knowledge, Eco-Innovation and SMEs.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 200 000.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: 00 Not specified
II.2.4)Description of the procurement:

Study contract of EUR 200 000 with an estimated launch date of 30 June 2020.

II.2.14)Additional information
II.3)Estimated date of publication of contract notice:
30/06/2020

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Secretariat of the European Green Capital and Green Leaf Awards and Secretariat of the European Green Capital and Green Leaf Networks

II.1.2)Main CPV code
90700000 Environmental services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

To be launched by unit ENV.A3 — Environmental Knowledge, Eco-Innovation and SMEs.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 5 000 000.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: 00 Not specified
II.2.4)Description of the procurement:

Service contract of EUR 5 000 000 (1 250 000 x 4) with an estimated launch date of 15 April 2020.

II.2.14)Additional information
II.3)Estimated date of publication of contract notice:
15/04/2020

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Plastics — Cost-benefit Analysis of Policy Measures Reducing Unintentional Release of Micro-plastics

II.1.2)Main CPV code
90700000 Environmental services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

To be launched by unit ENV.B1 — Sustainable Production, Products and Consumption.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 200 000.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: 00 Not specified
II.2.4)Description of the procurement:

Service contract of EUR 200000 with an estimated launch date of 30 April 2020.

II.2.14)Additional information
II.3)Estimated date of publication of contract notice:
30/04/2020

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Plastics – Sustainability Aspects of Bio-based Plastics

II.1.2)Main CPV code
90700000 Environmental services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

To be launched by unit ENV.B1 — Sustainable Production, Products and Consumption.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 150 000.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: 00 Not specified
II.2.4)Description of the procurement:

Service contract of EUR 150 000 with an estimated launch date of 30 April 2020.

II.2.14)Additional information
II.3)Estimated date of publication of contract notice:
30/04/2020

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Product Environmental Footprint (PEF) – Acquisition of New Life Cycle Inventory (LCI) Datasets

II.1.2)Main CPV code
90700000 Environmental services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

To be launched by unit ENV.B1 — Sustainable Production, Products and Consumption.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 300 000.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: 00 Not specified
Main site or place of performance:

Extra Muros.

II.2.4)Description of the procurement:

Service contract of EUR 300 000 with an estimated launch date of 30 April 2020.

II.2.14)Additional information
II.3)Estimated date of publication of contract notice:
30/04/2020

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Framework Contract for Scientific and Technical Assistance for the Implementation of REACH, CLP, PIC and POPs

II.1.2)Main CPV code
90700000 Environmental services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Framework contract for scientific and technical assistance for the implementation of REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) CLP (classification, labelling and packaging of substances and mixtures) PIC (export and import of hazardous chemicals) and POPs (Persistent Organic Pollutants) Regulations.

To be launched by unit ENV.B2 — Sustainable Chemicals.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 3 000 000.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: 00 Not specified
II.2.4)Description of the procurement:

Framework contract of EUR 3 000 000 (750 000 x 4) with an estimated launch date of 1 April 2020.

II.2.14)Additional information
II.3)Estimated date of publication of contract notice:
01/04/2020

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Framework Contract for ‘Water for the Green Deal’ — Implementation and Development of the EU Water and Marine Policies

II.1.2)Main CPV code
90700000 Environmental services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

To be launched by unit ENV.C2 — Marine Environment and Water Industry.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 12 000 000.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: 00 Not specified
II.2.4)Description of the procurement:

Framework contract of EUR 12 000 000 (3 000 000 x 4) with an estimated launch date of 1 May 2020.

II.2.14)Additional information
II.3)Estimated date of publication of contract notice:
01/05/2020

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Support on the Implementation of the Urban Waste Water Treatment Directive (91/271/EEC)

II.1.2)Main CPV code
90700000 Environmental services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

To be launched by unit ENV.C2 — Marine Environment and Water Industry.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 420 000.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: 00 Not specified
II.2.4)Description of the procurement:

Service contract of EUR 420 000 with an estimated launch date of 1 May 2020.

II.2.14)Additional information
II.3)Estimated date of publication of contract notice:
01/05/2020

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Urban Waste Water Treatment Directive (UWWTD) National Online Reports on the EEA Website

II.1.2)Main CPV code
90700000 Environmental services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

To be launched by unit ENV.C2 — Marine Environment and Water Industry.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 100 000.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: 00 Not specified
II.2.4)Description of the procurement:

Service contract of EUR 100 000 with an estimated launch date of 1 June 2020.

II.2.14)Additional information
II.3)Estimated date of publication of contract notice:
01/06/2020

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Study on Sustainable Integrated Nutrient Management

II.1.2)Main CPV code
90700000 Environmental services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

To be launched by unit ENV.D1 — Land Use and Management.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 400 000.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: 00 Not specified
II.2.4)Description of the procurement:

Study contract of EUR 400 000 with an estimated launch date of 1 June 2020.

II.2.14)Additional information
II.3)Estimated date of publication of contract notice:
01/06/2020

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Assessment Support of Draft CAP Strategic Plans with Respect to Environmental Requirements

II.1.2)Main CPV code
90700000 Environmental services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

To be launched by unit ENV.D1 — Land Use and Management.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 500 000.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: 00 Not specified
II.2.4)Description of the procurement:

Study contract of EUR 1 500 000 (500 000 x 3) with an estimated launch date of 15 June 2020.

II.2.14)Additional information
II.3)Estimated date of publication of contract notice:
15/06/2020

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Post-2020 Biodiversity Policy Modelling: Assessing whether EU Commitments to be Made in 2020 are Sufficiently Ambitious for Contributing to Curtail Biodiversity Loss

II.1.2)Main CPV code
90700000 Environmental services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

To be launched by unit ENV.D2 — Biodiversity.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 000 000.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: 00 Not specified
II.2.4)Description of the procurement:

Service contract of EUR 1 000 000 with an estimated launch date of 1 June 2020.

II.2.14)Additional information
II.3)Estimated date of publication of contract notice:
01/06/2020

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Technical Support to Follow-up of EU Guidance on Green Infrastructure and on Ecosystems and their Services into Decision-making

II.1.2)Main CPV code
90700000 Environmental services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

To be launched by unit ENV.D2 – Biodiversity.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 150 000.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: 00 Not specified
II.2.4)Description of the procurement:

Service contract of EUR 150 000 with an estimated launch date of 30 September 2020.

II.2.14)Additional information
II.3)Estimated date of publication of contract notice:
30/09/2020

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

European Red List of Moths

II.1.2)Main CPV code
90700000 Environmental services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

To be launched by unit ENV.D2 – Biodiversity.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 600 000.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: 00 Not specified
II.2.4)Description of the procurement:

Service contract of EUR 600 000 with an estimated launch date of 30 April 2020.

II.2.14)Additional information
II.3)Estimated date of publication of contract notice:
30/04/2020

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

European Red List of Taxonomists

II.1.2)Main CPV code
90700000 Environmental services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

To be launched by unit ENV.D2 – Biodiversity.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 100 000.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: 00 Not specified
II.2.4)Description of the procurement:

Service contract of EUR 100 000 with an estimated launch date of 30 April 2020.

II.2.14)Additional information
II.3)Estimated date of publication of contract notice:
30/04/2020

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

EU Species Action Plans for Conservation of Endangered Pollinators

II.1.2)Main CPV code
90700000 Environmental services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

To be launched by unit ENV.D2 – Biodiversity.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 150 000.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: 00 Not specified
II.2.4)Description of the procurement:

Service contract of EUR 150 000 with an estimated launch date of 30 April 2020.

II.2.14)Additional information
II.3)Estimated date of publication of contract notice:
30/04/2020

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Aligning Biodiversity Metrics for Business and Support for Developing Generally Accepted Accounting Principles for Natural Capital (e-GAAP)

II.1.2)Main CPV code
90700000 Environmental services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

To be launched by unit ENV.D2 – Biodiversity.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 900 000.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: 00 Not specified
II.2.4)Description of the procurement:

Service contract of EUR 900 000 with an estimated launch date of 30 June 2020.

II.2.14)Additional information
II.3)Estimated date of publication of contract notice:
30/06/2020

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Scoping Study to Define a Comprehensive and Inclusive ‘Natural Capital Use Unit’

II.1.2)Main CPV code
90700000 Environmental services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

To be launched by unit ENV.D2 – Biodiversity.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 300 000.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: 00 Not specified
II.2.4)Description of the procurement:

Study contract of EUR 300 000 with an estimated launch date of 15 June 2020.

II.2.14)Additional information
II.3)Estimated date of publication of contract notice:
15/06/2020

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Taxonomic Tools for the Implementation of an EU Pollinator Monitoring Scheme in EU Member States

II.1.2)Main CPV code
90700000 Environmental services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

To be launched by unit ENV.D2 – Biodiversity.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 800 000.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: 00 Not specified
II.2.4)Description of the procurement:

Service contract of EUR 800 000 with an estimated launch date of 30 April 2020.

II.2.14)Additional information
II.3)Estimated date of publication of contract notice:
30/04/2020

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Biodiversity Financing and Tracking Biodiversity-related Expenditures into EU Financial Instruments

II.1.2)Main CPV code
90700000 Environmental services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

To be launched by unit ENV.D2 – Biodiversity.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 400 000.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: 00 Not specified
II.2.4)Description of the procurement:

Service contract of EUR 400 000 with an estimated launch date of 30 June 2020.

II.2.14)Additional information
II.3)Estimated date of publication of contract notice:
30/06/2020

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Technical Support for the EU Platform on Large Carnivores

II.1.2)Main CPV code
90700000 Environmental services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

To be launched by unit ENV.D3 — Nature Protection.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 450 000.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: 00 Not specified
II.2.4)Description of the procurement:

Service contract of EUR 450 000 (150 000 x 3) with an estimated launch date of 30 June 2020.

II.2.14)Additional information
II.3)Estimated date of publication of contract notice:
30/06/2020

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Effectiveness of Marine Protected Areas (PMAs) Management and Marine Species Protection under the Birds and Habitats’ Directives

II.1.2)Main CPV code
90700000 Environmental services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

To be launched by unit ENV.D3 — Nature Protection.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 300 000.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: 00 Not specified
II.2.4)Description of the procurement:

Service contract of EUR 300 000 with an estimated launch date of 30 June 2020.

II.2.14)Additional information
II.3)Estimated date of publication of contract notice:
30/06/2020

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Support for the Natura 2000 Biogeographical Process

II.1.2)Main CPV code
90700000 Environmental services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

To be launched by unit ENV.D3 — Nature Protection.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 900 000.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: 00 Not specified
II.2.4)Description of the procurement:

Service contract of EUR 900 000 (300 000 x 3) with an estimated launch date of 30 June 2020.

II.2.14)Additional information
II.3)Estimated date of publication of contract notice:
30/06/2020

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Information Material on Nature and Biodiversity

II.1.2)Main CPV code
90700000 Environmental services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

To be launched by unit ENV.D3 — Nature Protection.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 510 000.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: 00 Not specified
II.2.4)Description of the procurement:

Service contract of EUR 510 000 (170 000 x 3) with an estimated launch date of 30 June 2020.

II.2.14)Additional information
II.3)Estimated date of publication of contract notice:
30/06/2020

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Assessment of the Measures Established in SPAs (Special Protection Areas) and their Effectiveness

II.1.2)Main CPV code
90700000 Environmental services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

To be launched by unit ENV.D3 — Nature Protection.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 250 000.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: 00 Not specified
II.2.4)Description of the procurement:

Study contract of EUR 250 000 with an estimated launch date of 30 June 2020.

II.2.14)Additional information
II.3)Estimated date of publication of contract notice:
30/06/2020

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Species Protection Rules under the Birds and Habitats Directives: How Effectively are they Integrated into Sectoral Policies ?

II.1.2)Main CPV code
90700000 Environmental services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

To be launched by unit ENV.D3 — Nature Protection.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 300 000.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: 00 Not specified
II.2.4)Description of the procurement:

Study contract of EUR 300 000 with an estimated launch date of 30 June 2020.

II.2.14)Additional information
II.3)Estimated date of publication of contract notice:
30/06/2020

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

EU Natura 2000 Award

II.1.2)Main CPV code
90700000 Environmental services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

To be launched by unit ENV.D3 — Nature Protection.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 200 000.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: 00 Not specified
II.2.4)Description of the procurement:

Service contract of EUR 1 200 000 (600 000 x 2) with an estimated launch date of 30 June 2020.

II.2.14)Additional information
II.3)Estimated date of publication of contract notice:
30/06/2020

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Follow up of SEA (Strategic Environmental Assessment) Refit Evaluation Study

II.1.2)Main CPV code
90700000 Environmental services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

To be launched by unit ENV.E1 — Mainstreaming and Environmental Assessments.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 200 000.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: 00 Not specified
II.2.4)Description of the procurement:

Study contract of EUR 200 000 with an estimated launch date of 31 October 2019.

II.2.14)Additional information
II.3)Estimated date of publication of contract notice:
31/10/2020

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Co-operation with National Judges in the Field of Environmental Law

II.1.2)Main CPV code
90700000 Environmental services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

To be launched by unit ENV.E2 — Environmental Implementation.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 600 000.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: 00 Not specified
II.2.4)Description of the procurement:

Framework contract of EUR 1 600 000 (400 000 x 4) with an estimated launch date of 30 April 2020.

II.2.14)Additional information
II.3)Estimated date of publication of contract notice:
30/04/2020

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Conformity Checking of Measures of Member States to Transpose Directives in the Sector of the Environment (Lot 1-Lot 2)

II.1.2)Main CPV code
90700000 Environmental services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

To be launched by unit ENV.E3 — Environmental Enforcement.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 5 200 000.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2)Description
II.2.1)Title:

Conformity Checking of Measures of Member States to Transpose Directives in the Sector of the Environment

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
90700000 Environmental services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: 00 Not specified
II.2.4)Description of the procurement:

Framework contract of EUR 4 000 000 (1 000 000 x 4) with an estimated launch date of 15 April 2020.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Conformity Checking of Measures of Member States to Transpose Directives in the Sector of the Environment

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
90700000 Environmental services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: 00 Not specified
II.2.4)Description of the procurement:

Framework contract of EUR 1 200 000 (300 000 x 4) with an estimated launch date of 15 April 2020.

II.2.14)Additional information
II.3)Estimated date of publication of contract notice:
15/04/2020

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Deforestation, EUTR (EU Timber Regulation) and FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade) and Support Services

II.1.2)Main CPV code
90700000 Environmental services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

To be launched by unit ENV.F3 — Multilateral Environmental Cooperation.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 800 000.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: 00 Not specified
II.2.4)Description of the procurement:

Service contract of EUR 1 800 000 (900 000 x 2) with an estimated launch date of 1 June 2020.

II.2.14)Additional information
II.3)Estimated date of publication of contract notice:
01/06/2020

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Wildlife Trade Support Services

II.1.2)Main CPV code
90700000 Environmental services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

To be launched by unit ENV.F3 — Multilateral Environmental Cooperation.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 2 000 000.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: 00 Not specified
II.2.4)Description of the procurement:

Service contract of EUR 2 000 000 (1 000 000 x 2) with an estimated launch date of 1 June 2020.

II.2.14)Additional information
II.3)Estimated date of publication of contract notice:
01/06/2020

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.5)Date of dispatch of this notice:
12/03/2020