Féach an leathanach atá againn faoi COVID-19 le haghaidh tairiscintí a bhaineann le riachtanais trealaimh leighis.

Tugann an Chomhdháil ar Thodhchaí na hEorpa deis duit do chuid smaointe a chomhroinnt agus todhchaí na hEorpa a mhúnlú. Nocht do chuid tuairimí!

Oibreacha - 144995-2015

An t-amharc leacaithe

28/04/2015    S82

Bheilg, an-An Bhruiséil: Cuireadh chun tairisceana Uimh. 06D20/2015/M002 — Athchóiriú ar an 'Ionad Áirithinte Gluaisteán' sa Bhruiséil

2015/S 082-144995

Fógra conartha

Oibreacha

Treoir 2004/18/CE

Alt I: Údarás conarthachta

I.1)Ainm, seoltaí agus pointe/pointí teagmhála

Ainm oifigiúil: Parlaimint na hEorpa
Seoladh poist: rue Wiertz 60
Baile: an Bhruiséil
Cód poist: 1047
Tír: An Bheilg
Le cur faoi bhráid: An tAonad Conarthaí agus Soláthair
Ríomhphost: inlo.ao-bru@ep.europa.eu

Seoladh/seoltaí idirlín:

Seoladh ginearálta an údaráis chonarthachta: http://europarl.europa.eu

Rochtain leictreonach ar fhaisnéis: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=611

Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil ó:
Mar atá sa phointe/sna pointí teagmhála thuasluaite

Is féidir sonraíochtaí agus doiciméid bhreise (lena n-áirítear doiciméid le haghaidh caidreamh iomaíoch agus córas ceannaigh dinimiciúil) a fháil ó:
Mar atá sa phointe/sna pointí teagmhála thuasluaite

Ní mór tairiscintí nó iarratais a sheoladh chuig:
Ainm oifigiúil: Parlaimint na hEorpa
Seoladh poist: rue Wiertz 60
Baile: an Bhruiséil
Cód poist: 1047
Tír: An Bheilg
Teagmhálaí: An tAonad Conarthaí agus Soláthair
Le cur faoi bhráid: Oifig MTY 08R003
Ríomhphost: inlo.ao-bru@europarl.europa.eu

I.2)An cineál údaráis chonarthachta
Institiúid/gníomhaireacht Eorpach nó eagraíocht idirnáisiúnta
I.3)Príomhghníomhaíocht
Seirbhísí poiblí ginearálta
I.4)Dámhachtain conartha thar ceann údaráis chonarthachta eile
Tá an t-údarás/t-aonán conarthachta ag ceannach thar ceann údaráis chonarthachta eile: níl

Alt II: Cuspóir an chonartha

II.1)Cur síos
II.1.1)Teideal tugtha don chonradh ag an údarás conarthachta:
Cuireadh chun tairisceana Uimh. 06D20/2015/M002 — Athchóiriú ar an 'Ionad Áirithinte Gluaisteán' sa Bhruiséil.
II.1.2)An cineál conartha agus láthair na n-oibreacha, láthair an tseachadta nó na feidhmíochta
Oibreacha
Príomhláthair nó suíomh na n-oibreacha, láthair an tseachadta nó na feidhmíochta: An Bhruiséil.
Cód NUTS
II.1.3)Faisnéis faoi chonradh poiblí, faoi chomhaontú creatlaí nó faoi chóras ceannaigh dinimiciúil (DPS)
Baineann an fógra le conradh poiblí
II.1.4)Faisnéis faoin gcomhaontú creatlaí
II.1.5)Cur síos achomair ar an gconradh nó ar an gceannachán (ar na ceannacháin)
Oibreacha chun oifigí an 'Ionaid Áirithinte Gluaisteán' (CRC) i bhFoirgneamh Altiero Spinelli (ASP) sa Bhruiséil a athchóiriú.
II.1.6)Foclóir comhchoiteann an tsoláthair (CPV)

45000000 Construction work

II.1.7)Faisnéis faoi Chomhaontú Soláthair Rialtais (GPA)
II.1.8)Bearta
Tá an conradh seo roinnte ina bhearta: níl
II.1.9)Faisnéis faoi mhalairtí
Glacfar le malairtí: níl
II.2)Méid nó raon feidhme an chonartha
II.2.1)Cainníocht nó raon iomlán:
II.2.2)Faisnéis faoi roghanna
Roghanna: níl
II.2.3)Faisnéis faoi athnuachana
Tá an conradh seo faoi réir ag athnuachan: níl
II.3)Fad an chonartha nó teorainn ama dá chur i gcrích
ina laethanta: 120 (ó dháta dámhachtana an chonartha)

Alt III: Faisnéis dhlíthiúil, eacnamaíoch, airgeadais agus theicniúil

III.1)Coinníollacha a bhaineann leis an gconradh
III.1.1)Éarlais agus rathaíochtaí riachtanacha:
Cuirfear ráthaíocht feidhmíochta dho-chúlghairthe neamhchoinníollach ar bun, a bheidh iníoctha ar an gcéad iarratas, do mhéid atá comhionann le 10 % de luach iomlán an chonartha, sula ndéanfar an chéad iarratas ar íocaíocht. Beidh litir ráthaíochta arna heisiúint ag banc, institiúid airgeadais nó tríú páirtí atá faofa ag oifigeach cuntas Pharlaimint na hEorpa ina fianaise ar an ráthaíocht sin.
III.1.2)Príomhchoinníollacha maoinithe agus socruithe íocaíochta agus/nó tagairt do na forálacha ábhartha arna rialú:
Tá méideanna dlite a bhaineann le comhlíonadh an chonartha iníoctha laistigh de 60 lá féilire tar éis do roinn ábhartha ag Parlaimint na hEorpa an t-iarratas ar íocaíocht agus an tuarascáil chomhfhreagrach faoi dhul chun cinn a fháil.
III.1.3)Foirm dhlíthiúil le glacadh ag an ngrúpa oibreoirí eacnamaíocha a ndámhfar an conradh dó:
Tá rannpháirtíocht i nós imeachta an chuiridh chun tairisceana oscailte ar théarmaí comhionanna do gach duine nádúrtha, aonán dlítheanach nó comhlacht poiblí a thagann faoi chuimsiú raon feidhme na gconarthaí — go háirithe dóibh siúd ó Bhallstát den Aontas Eorpach — agus do gach duine nádúrtha, aonán dlítheanach agus comhlacht poiblí de thíortha nach baill iad a bhfuil comhaontú ar leith déanta acu leis an Aontas Eorpach sa réimse soláthair phoiblí, faoi na coinníollacha atá leagtha síos sa chomhaontú sin.
III.1.4)Coinníollacha áirithe eile a bhfuil feidhmiú an chonartha faoina réir
Tá feidhmíocht an chonartha faoi réir ag coinníollacha áirithe: níl
III.2)Coinníollacha rannpháirtíochta
III.2.1)Staid phearsanta na n-oibreoirí eacnamaíocha, lena n-áirítear riachtanais a bhaineann le rollú ar chláir ghairmiúla nó cheirde
Faisnéis agus foirmiúlachtaí is gá le fáil amach an bhfuil na riachtanais á gcomhlíonadh: eisiafar iarrthóirí ón nós imeachta seo nó ó dhámhachtain an chonartha dó má tá siad in aon cheann de na staideanna atá liostaithe in Airteagal 106 agus 107 den Rialachán Airgeadais.
Meabhrúchán ar na critéir eisiaimh — Airteagal 106 agus 107 den Rialachán Airgeadais:
Airteagal 106:
1. déanfar tairgeoirí nó iarrthóirí a eisiamh ó pháirt a ghlacadh i nósanna imeachta soláthair sna himthosca seo a leanas:
(a) tá siad féimheach nó tá foirceannadh á dhéanamh orthu, tá a ngnóthaí á riaradh ag na cúirteanna nó tá socrú déanta acu le creidiúnaithe, chuir siad gníomhaíochtaí gnó ar fionraí, tá siad ina n-ábhar imeachtaí a bhaineann leis na cúrsaí sin, nó tá siad i gcor dlúthchosúil ag éirí as nós imeachta comhchosúil faoi reachtaíocht nó rialacháin náisiúnta;
(b) ciontaíodh iad, nó duine ar bith a bhfuil cumhachtaí ionadaíochta, cinnteoireachta nó rialaithe aige/aici ina leith, i gcion maidir lena n-iompar gairmiúil faoi bhreithiúnais a bhfuil fórsa 'res judicata' ag baint leis ó údarás inniúil de Bhallstát;
(c) bhí siad ciontach i mí-iompar gairmiúil tromchúiseach arna chruthú de réir modh ar bith atá inchosanta ag an údarás conarthachta, lena n-áirítear cinntí an Bhainc Eorpaigh Infheistíochta agus eagraíochtaí idirnáisiúnta;
(d) níor chomhlíon siad a n-oibleagáidí maidir le ranníocaíochtaí slándála sóisialaí nó cánacha a íoc de réir fhorálacha dlí na tíre ina bhfuil siad ina gcónaí nó fhorálacha thír an údaráis chonarthachta nó fhorálacha na tíre ina bhfeidhmeofar an conradh;
(e) bhí siad, nó daoine a bhfuil cumhachtaí ionadaíochta, cinnteoireachta nó rialaithe acu ina leith, ina n-ábhar breithiúnais a bhfuil fórsa 'res judicata' ag baint leis maidir le calaois, caimiléireacht, baint le heagraíocht choiriúil, sciúradh airgid nó gníomhaíocht mhídhleathach eile atá díobhálach do leasanna airgeadais an Aontais;
(f) tá siad faoi réir pionós riaracháin dá dtagraítear in Airteagal 109(1).
Ní bheidh feidhm ag pointí (a)–(d) den chéad fhomhír i gcás ceannach soláthairtí ar théarmaí a bhfuil buntáiste ar leith ag baint leo ó sholáthraí atá ag cur deireadh lena ghníomhaíochtaí gnó, nó ó ghlacadóirí nó ó leachtaitheoirí féimheachta, trí shocrú le creidiúnaithe, nó trí nós imeachta cosúil faoin dlí náisiúnta.
Ní bheidh feidhm ag pointí (b) ná (e) den chéad fho-mhír nuair is féidir le hiarrthóirí nó tairgeoirí a thaispeáint gur glacadh bearta imleora in aghaidh na ndaoine a bhfuil cumhachtaí ionadaíochta, cinnteoireachta nó rialaithe ina leith, atá faoi réir ag breithiúnas dá dtagraítear i bpointí (b) nó (e) den chéad fho-mhír.
(...)
Airteagal 107:
1. ní féidir conradh a dhámhachtain do thairgeoirí ná d'iarrthóirí a mbaineann na nithe seo a leanas leo, le linn an nós imeachta soláthair don chonradh sin:
(a) tá siad faoi réir ag coinbhleacht leasa;
(b) tá siad ciontach i mífhaisnéis i soláthar na faisnéise atá ag teastáil ón údarás conarthachta mar choinníoll rannpháirtíochta sa nós imeachta soláthair nó i mainneachtain an fhaisnéis sin a chur ar fáil in aon chor;
(c) tá siad i 1 de na staideanna eisiaimh, a dtagraítear dóibh in Airteagal 106(1), maidir leis an nós imeachta soláthair.
(...)
Nó mór do thairgeoirí na doiciméid tacaíochta a chur isteach arna n-iarraidh faoi fhorálacha na sonraíochtaí.
III.2.2)Cumas eacnamaíoch agus airgeadais
Faisnéis agus foirmiúlachtaí is gá le fáil amach an bhfuil na riachtanais á gcomhlíonadh: nó mór do thairgeoirí na doiciméid tacaíochta a chur isteach arna n-iarraidh faoi fhorálacha na sonraíochtaí.
Íosleibhéal caighdeán (íosleibhéil chaighdeán) a d’fhéadfadh a bheith ag teastáil: — ní mór do thairgeoirí cruthúnas a sholáthar go bhfuil faomhadh aicme 5 acu de réir fhorálacha Fhorógra Ríoga na Beilge an 26.9.1991 agus de réir na nuashonruithe go léir ina leith, nó a gcoibhéis i dtír thionscnaimh an tairgeora,
— ní mór do thairgeoirí cruthúnas a chur ar fáil ar bheartas árachais lena gclúdaítear a riosca gairmiúil agus é bailí ar an dáta deiridh le haghaidh tairiscintí a chur isteach.
III.2.3)Cumas teicniúil
Faisnéis agus foirmiúlachtaí is gá le fáil amach an bhfuil na riachtanais á gcomhlíonadh:
nó mór do thairgeoirí na doiciméid tacaíochta a chur isteach arna n-iarraidh faoi fhorálacha na sonraíochtaí.
Íosleibhéal caighdeán (íosleibhéil chaighdeán) a d’fhéadfadh a bheith ag teastáil:
— ní mór do thairgeoirí cruthúnas a chur ar fáil go bhfuil faomhadh chatagóir D acu de réir fhorálacha Fhorógra Ríoga na Beilge an 26.9.1991 agus de réir na nuashonruithe go léir ina leith, nó a gcoibhéis i dtír thionscnaimh an tairgeora.
III.2.4)Faisnéis faoi chonarthaí forchoimeádta
III.3)Coinníollacha ar leith le haghaidh conarthaí seirbhíse
III.3.1)Faisnéis faoi ghairm ar leith
III.3.2)An fhoireann atá freagrach as feidhmiú na seirbhíse

Alt IV: Nós imeachta

IV.1)An cineál nós imeachta
IV.1.1)An cineál nós imeachta
Oscailte
IV.1.2)Teorainneacha ar líon na n-oibreoirí a dtabharfar cuireadh chun tairisceana nó chun rannpháirtíochta dóibh
IV.1.3)Líon na n-oibreoirí a laghdú le linn na hidirbheartaíochta nó an chaidrimh
IV.2)Critéir dámhachtana
IV.2.1)Critéir dámhachtana
Praghas is ísle
IV.2.2)Faisnéis faoi cheant leictreonach
Bainfear úsáid as ceant leictreonach: níl
IV.3)Faisnéis riaracháin
IV.3.1)Uimhir thagartha an chomhaid tugtha ag an údarás conarthachta:
06D20/2015/M002.
IV.3.2)Foilseachán (foilseacháin) roimhe seo a bhaineann leis an gconradh céanna
IV.3.3)Coinníollacha chun sonraíochtaí agus doiciméid bhreise nó cáipéis thuairisciúil a fháil
IV.3.4)Teorainn ama chun tairiscintí nó chun iarratais ar rannpháirtíocht a fháil
15.6.2015 - 17:00
IV.3.5)Dáta seolta na gcuirí chun tairisceana nó chun rannpháirtíochta chuig iarrthóirí roghnaithe
IV.3.6)Teanga(cha) inar féidir tairiscintí nó iarratais ar rannpháirtíocht a dhréachtú
Teanga oifigiúil ar bith de chuid an AE
IV.3.7)Fráma ama íosta nár mhór don iarrthóir an tairiscint a choinneáil lena linn
ina laethanta: 180 (ón dáta tugtha le haghaidh tairiscintí a fháil)
IV.3.8)Coinníollacha maidir le tairiscintí a oscailt
Dáta: 23.6.2015 - 9:30

Láthair:

rue Montoyer 70, an Bhruiséil, AN BHEILG.

Daoine údaraithe le bheith i láthair ag oscailt na dtairiscintí: tá
Faisnéis bhreise faoi dhaoine údaraithe agus faoin nós imeachta oscailte: 1 ionadaí amháin in aghaidh an tairgeora.

Alt VI: Faisnéis chomhlántach

VI.1)Faisnéis faoi ateagmhas
Is soláthar ateagmhasach é seo: níl
VI.2)Faisnéis faoi Chistí an Aontais Eorpaigh
Baineann an conradh le tionscadal nó le clár arna mhaoiniú ag cistí an Aontais Eorpaigh nó an dá rud: níl
VI.3)Faisnéis bhreise
Eagróidh Parlaimint na hEorpa cuairt ar an láithreán an 11.5.2015 (9:30).
Tá an pointe coinne socraithe do bhealach isteach lárionad creidiúnaithe an Fhoirgnimh Altiero Spinelli sa Bhruiséil (féach an léarscáil atá ceangailte leis na clásail riaracháin).
Is féidir le suas le 2 ionadaithe in aghaidh na cuideachta a bheith i láthair.

D'fhonn do phas a ullmhú, cuir ríomhphost (de rogha) chuig an seoladh a leanas: inlo.ao-bru@ep.europa.eu

nó sa phost chuig an seoladh a leanas:
Parlaimint na hEorpa, an Ardstiúrthóireacht um Bonneagar agus um Lóistíocht, an tAonad Conarthaí agus Soláthair, Oifig MTY 08R003, rue Wiertz 60, 1047 an Bhruiséil, AN BHEILG
ina mbeidh an fhaisnéis a leanas 2 lá oibre ar a laghad roimh an gcuairt:
— ainm oifigiúil na cuideachta,
— seoladh ríomhphoist na cuideachta,
— ainm, teideal agus dáta breithe iadsan atá rannpháirteach leis an gcuairt,
— fótachóip den dá thaobh den doiciméad aitheantais maidir leo atá rannpháirteach leis an gcuairt.
Ní mór do rannpháirtithe doiciméad aitheantais bailí a bheith acu ar lá na cuairte.
NB: d'fhéadfadh seirbhísí slándála Pharlaimint na hEorpa rochtain a dhiúltú d'ionadaithe tairgeoirí má theiptear an fhaisnéis atá iarrtha thuas a chur in iúl in am cuí.
Tá rannpháirtíocht sa chuairt ar an láithreán éigeantach: ní cheadófar ach iad siúd a fhreastalaíonn tairiscint a chur isteach. Beidh síniú sa chlár tinrimh ina chruthúnas ar rannpháirtíocht.
Tá na doiciméid go léir a bhaineann le sonraíochtaí an nós imeachta seo ar fáil lena n-íoslódáil ag an seoladh a leanas:

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=611

VI.4)Nósanna imeachta achomhairc
VI.4.1)Comhlacht atá freagrach as nósanna imeachta achomhairc
VI.4.2)Achomhairc a dhéanamh
VI.4.3)Seirbhís ónar féidir faisnéis a fháil faoi achomhairc a dhéanamh
VI.5)Dáta seolta an fhógra seo:
16.4.2015