Servizzi - 147714-2016

29/04/2016    S84

Spanja-Alikante: Servizzi ta' aġenzija tal-impjiegi temporanji biex tipprovdi persunal temporanju

2016/S 084-147714

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Direttiva 2014/24/UE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea
Indirizz postali: Avenida de Europa, 4
Belt: Alikante (Alikante)
Kodiċi NUTS: ES521 Alicante / Alacant
Kodiċi postali: 03008
Pajjiż: Spanja
Posta elettronika: Procurement@euipo.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/public-procurement
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1471
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu l-indirizz imsemmi hawn fuq
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Servizzi pubbliċi ġenerali

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Servizzi temporanji ta' aġenzija tal-impjiegi biex tipprovdi persunal temporanju.

Numru ta' referenza: AO/003/15.
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
79620000 Servizzi ta' provvista ta' persunal inkluż impjegati temporanji
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

L-għan ta' din l-istedina għall-offerti hu li jkollha aġenziji tal-impjiegi temporanji jipprovdu lill-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea b'persunal sabiex tiggarantixxi, ma' Spanja kollha (prinċipalment f'Alikante), it-twettiq ta' xogħlijiet temporanji skont it-tip ta' pożizzjoni (amministratur, assistent jew grad ta' funzjoni IV, III, II, I) li tirriżulta minn assenza ta' impjegati, post vakanti li għalih inbeda proċess ta' għażla, tagħbija ta' xogħol supplimentari jew ħtieġa biex titkopra pożizzjoni speċjali abbinata ma' proġett speċifiku.

II.1.5)Stima tal-valur totali
Valur mingħajr VAT: 16 520 000.00 EUR
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.2)Deskrizzjoni
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
79621000 Servizzi tal-forniment ta' personal għall-uffiċini
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: ES521 Alicante / Alacant
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante (Alicante), SPANJA.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Qafas ta' kuntratt multiplu suċċessiv (ma' 3 kuntratturi) għal tul ta' żmien ta' sena (1), li jista' jiġġedded 3 darbiet permezz ta' ftehim taċitu sa mhux iżjed minn 4 snin għal servizzi ta' aġenzija tal-impjiegi temporanji biex jipprovdu persunal temporanju.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 16 520 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 48
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: le
II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.1)Idoneità għall-attività professjonali, inklużi rekwiżiti relatati mar-reġistrazzjoni fuq reġistri professjonali jew kummerċjali
Lista u deskrizzjoni qasira ta' kundizzjonijiet:

Jekk jogħġbok irreferi għad-dokumenti tal-ksib.

III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
Il-ksib jinvolvi t-twaqqif ta’ qafas ta' ftehim
Ftehim qafas b’diversi operaturi
L-għadd massimu mistenni ta' parteċipanti fil-qafas ta' ftehim: 3
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: le
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 10/06/2016
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Ingliż, Bulgaru, Daniż, Ġermaniż, Grieg, Eston, Finlandiż, Franċiż, Irlandiż, Kroat, Ungeriż, Taljan, Latvjan, Litwan, Malti, Olandiż, Pollakk, Portugiż, Rumen, Slovakk, Sloven, Spanjol, Svediż, Ċek
IV.2.6)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 9 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)
IV.2.7)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 17/06/2016
Ħin lokali: 11:00
Post:

L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea, Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante (Alicante), SPANJA.

Informazzjoni dwar persuni awtorizzati u l-proċedura tal-ftuħ:

Kull min jitfa' offerta jista' jibgħat sa 2 rappreżentanti. L-ismijiet tar-rappreżentanti u n-numri tad-dokument ta' identità għandhom jintbagħtu lill-Uffiċċju permezz ta' faks (+34965139113) jew bl-Email (procurement@euipo.europa.eu) sal-15.6.2016.

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: iva
Żmien stmat biex jiġu ppubblikati aktar avviżi:

4 snin.

VI.2)Informazzjoni dwar flussi ta' xogħol elettroniċi
Se jkun aċċettat il-ħruġ ta' fatturi elettroniċi
VI.3)Informazzjoni addizzjonali:

Id-dokumentazzjoni tal-istedina għall-offerti tista' titniżżel mill-indirizz imsemmi f'punt I.1. Is-sit tal-Internet se jkun aġġornat b'mod regolari u hija r-responsabbiltà ta' dawk li jitfgħu l-offerti li jiċċekkjaw l-aġġornamenti u l-modifikazzjonijiet waqt il-perijodu għat-tfigħ tal-offerti.

VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Luxemburgo
Kodiċi postali: 2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid:

fi żmien xahrejn (2) mill-jum li fih tkun avżata l-parti li għandha x'taqsam jew, fin-nuqqas ta' dan, mill-jum li fih saru jafu bl-att li għandu x'jaqsam.

VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
19/04/2016