Servizzi - 148042-2021

25/03/2021    S59

il-Portugall-Liżbona: Żvilupp ta' Sistema ta' Mmaniġġjar tal-Kwalità (QMS) u Proċeduri ta' Implimentazzjoni Relatati għall-Amministrazzjonijiet Marittimi tal-IPA u għall-Pajjiżi tal-PEV

2021/S 059-148042

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Regolament (UE, Euratom) Nru 2018/1046

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima
Indirizz postali: Praca Europa 4
Belt: Lisbon
Kodiċi NUTS: PT17 Área Metropolitana de Lisboa
Kodiċi postali: 1249-206
Pajjiż: Il-Portugall
Posta elettronika: OPEN122021@emsa.europa.eu
Faks: +351 211209211
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: http://http://www.emsa.europa.eu/
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8102
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu b'mod elettroniku permezz ta': https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8102
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu l-indirizz imsemmi hawn fuq
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Servizzi pubbliċi ġenerali

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Żvilupp ta' Sistema ta' Mmaniġġjar tal-Kwalità (QMS) u Proċeduri ta' Implimentazzjoni Relatati għall-Amministrazzjonijiet Marittimi tal-IPA u għall-Pajjiżi tal-PEV

Numru ta' referenza: EMSA/OP/12/2021
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
79411000 Servizzi ta' konsulenza ta' amministrazzjoni ġenerali
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

Din il-proċedura timmira li tiffirma qafas ta’ kuntratt għall-iżvilupp ta’ sistemi ta’ mmaniġġjar tal-kwalità (QMSs) u proċeduri ta’ implimentazzjoni għall-amministrazzjoni marittima tal-IPA u pajjiżi benefiċjarji tal-PEV.

II.1.5)Stima tal-valur totali
Valur mingħajr VAT: 500 000.00 EUR
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.2)Deskrizzjoni
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: PT170 Área Metropolitana de Lisboa
II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Il-kuntrattur hu mitlub jiżviluppa sistemi ta’ mmaniġġjar tal-kwalità (QMSs) relatati mal-attivitajiet tal-pajjiż benefiċjarju rilevanti bħala Stat ta’ Bandiera, Kosta u Port, filwaqt li mill-inqas tingħata kunsiderazzjoni għad-dispożizzjonijiet rilevanti tad-Direttiva 2009/21/KE tat-23 ta’ April 2009 dwar il-konformità mar-rekwiżiti tal-Istat tal-Bandiera u r-Riżoluzzjoni tal-IMO A. 1070 (28) (Kodiċi għall-Implimentazzjoni tal-Istrumenti tal-IMO).

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 500 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 48
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: le
II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: iva
Identifikazzjoni tal proġett:

Strument għall-assistenza ta’ qabel l-adeżjoni u l-Politika Ewropea tal-Viċinat (SAFEMED VI – BCSEA).

II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
Il-ksib jinvolvi t-twaqqif ta’ qafas ta' ftehim
Ftehim qafas b’operatur wieħed
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: le
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 24/05/2021
Ħin lokali: 16:00
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Bulgaru, Ċek, Daniż, Ġermaniż, Grieg, Ingliż, Spanjol, Eston, Finlandiż, Franċiż, Irlandiż, Kroat, Ungeriż, Taljan, Litwan, Latvjan, Malti, Olandiż, Pollakk, Portugiż, Rumen, Slovakk, Sloven, Svediż
IV.2.6)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Is-sejħa għall-offerti trid tibqa' valida sa: 31/10/2021
IV.2.7)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 26/05/2021
Ħin lokali: 10:00

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: le
VI.3)Informazzjoni addizzjonali:

F’każ ta’ nuqqas ta’ disponibbiltà jew tfixkil fil-funzjonament tal-mezzi elettroniċi ta’ komunikazzjoni pprovduti fit-Taqsima I.3) fl-aħħar ħamest ijiem kalendarji qabel id-data tal-għeluq għar-riċevuta indikata fit-Taqsima IV.2.2), l-awtorità li qiegħda toħroġ il-kuntratt tirriżerva d-dritt li testendi dan il-limitu ta’ żmien u tippubblika l-estensjoni fl-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-Taqsima I.3), mingħajr il-pubblikazzjoni minn qabel ta’ rettifika għal dan l-avviż. L-operaturi ekonomiċi interessati f’dan il-ksib huma mistiedna biex jabbonaw mas-sejħa għall-offerti fl-indirizz fit-Taqsima I.3) sabiex jingħataw notifika meta jiġu ppubblikati t-tagħrif jew id-dokumenti ġodda.

VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: Rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: ECJ.Registry@curia.eu.int
Faks: +352 433766
Indirizz tal-Internet: www.curia.europa.eu
VI.4.2)Korp responsabbli għall-proċeduri ta’ medjazzjoni
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Belt: Luxembourg
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Indirizz tal-Internet: www.curia.europa.eu
VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
18/03/2021