Iċċekkja l-paġna ddedikata għas-sejħiet għall-offerti tal-COVID-19 tagħna relatati mal-ħtiġijiet ta’ tagħmir mediku.

Il-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa hija ċ-ċans tiegħek biex taqsam l-ideat tiegħek u ssawwar il-futur tal-Ewropa. Semma’ leħnek!

Servizzi - 149978-2020

30/03/2020    S63

Franza-Paris La Défense: Il-Manutenzjoni Multi-teknika

2020/S 063-149978

Tiswija

Avviż għal tibdiliet jew informazzjoni addizzjonali

Servizzi

(Suppliment ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, 2020/S 039-091246)

Il-bażi ġuridika:
Direttiva 2014/24/UE

Taqsima I: Awtorità/entità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: L-Awtorità Bankarja Ewropea
Numru ta' reġistrazzjoni nazzjonali: 847817798 00014
Indirizz postali: Tour Europlaza, 20 av. André Prothin CS 30154
Belt: Paris La Défense CEDEX
Kodiċi NUTS: FR105 Hauts-de-Seine
Kodiċi postali: 92927
Pajjiż: Franza
Posta elettronika: tenders@eba.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: https://eba.europa.eu
Indirizz tal-profil tax-xerrej: https://eba.europa.eu/about-us/procurement

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Il-Manutenzjoni Multi-teknika

Numru ta' referenza: EBA/2019/23/CSU/SER/NP
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
50700000 Servizzi ta’ tiswija u manutenzjoni ta’ l-istallazzjonijiet tal-bini
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

Il-manutenzjoni multi-teknika tal-installazzjonijiet tal-bini tal-uffiċċju tal-EBA f'Pariġi — La Defense

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
25/03/2020
VI.6)Referenza għall-avviż oriġinali
Numru tal-avviż fil-ĠU S: 2020/S 039-091246

Taqsima VII: Tibdiliet

VII.1)L-informazzjoni li se tinbidel jew tiżdied
VII.1.2)It-test li jrid jitranġa fl-avviż oriġinali
In-numru tat-taqsima: II.2.14)
Il-post fejn irid jitranġa t-test: Tagħrif addizzjonali
Minflok:

Se ssir żjara fuq is-sit fis-26 ta' Marzu 2020 fl-indirizz li ġej: Tour Europlaza, 27th floor, 20 avenue André Prothin 92400 Courbevoie, FRANZA. Iż-żjara fuq is-sit hija obbligatorja għall-operaturi ekonomiċi. Dawk li potenzjalment jitfgħu l-offerti għandhom jikkomunikaw l-isem sħiħ, id-data tat-twelid, in-nazzjonalità u n-numru tal-ID/tal-passaport tar-rappreżentanti tagħhom mill-inqas jumejn tax-xogħol qabel iż-żjara fuq is-sit.

Aqra:

Minħabba l-għeluq tal-bini tal-EBA u tħassir taż-żjarat u l-laqgħat kollha minħabba t-tifqigħa tal-pandemija tal-Coronavirus, l-EBA mhix se torganizza żjarat fuq is-sit bħala parti minn din il-proċedura tal-ksib.

L-EBA se tipprovdi aċċess għal dokumentazzjoni ddettaljata inklużi l-pjanti tas-sulari, l-inventarji tas-sistemi, tagħmir u vidjow tal-bini tal-EBA fuq talba minn operaturi ekonomiċi interessati.

L-operaturi ekonomiċi interessati li huma lesti li jiksbu aċċess għal dawn il-fajls għandhom jitolbu l-aċċess permezz ta' email lil tenders@eba.europa.eu mhux aktar tard minn ħamest ijiem tax-xogħol qabel id-data tal-għeluq tal-wasla tal-offerti (iġifieri sas-17 ta' April 2020 fis-18:00).

L-operaturi ekonomiċi interessati għandhom jimlew, jiffirmaw u jehmżu kopja skennjata tal-Impenn ta' Kunfidenzjalità li kien ippublikat fuq eTendering bħala riżultat ta' din it-tiswija għar-referenza tal-email tagħhom.

In-numru tat-taqsima: VI.3)
Il-post fejn irid jitranġa t-test: Tagħrif addizzjonali
Minflok:

Dawk li potenzjalment jitfgħu l-offerti m'għandhomx jinsew jattendu għaż-żjara fuq is-sit fl-10 ta' Marzu 2020. Għandhom jibagħtu email fuq tenders@eba.europa.eu jumejn qabel sabiex jinfurmaw lill-EBA li l-kumpanija tagħhom se tattendi u jagħtu d-dejta tar-rappreżentant(i) li se jattendu.

Aqra:

L-operaturi ekonomiċi interessati m'għandhomx jinsew jitolbu l-aċċess għad-dokumentazzjoni ddetaljata inklużi l-pjanti tas-sulari, l-inventarji tas-sistemi, tagħmir u vidjow tal-bini tal-EBA permezz ta' email lil tenders@eba.europa.eu. It-talba permezz ta' email għandha tinkludi l-Impenn ta' Kunfidenzjalità u għandha tintbagħat mhux aktar tard minn ħamest ijiem tax-xogħol qabel id-data tal-għeluq għall-wasla tal-offerti (iġifieri sas-17 ta' April 2020 fis-18:00).

In-numru tat-taqsima: IV.2.2)
Il-post fejn irid jitranġa t-test: Limitu ta' żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Minflok:
Data: 15/04/2020
Ħin lokali: 18:00
Aqra:
Data: 24/04/2020
Ħin lokali: 18:00
In-numru tat-taqsima: IV.2.7)
Il-post fejn irid jitranġa t-test: Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Minflok:
Data: 17/04/2020
Ħin lokali: 10:00
Aqra:
Data: 27/04/2020
Ħin lokali: 11:00
VII.2)Informazzjoni addizzjonali oħra: