Servizzi - 150011-2020

30/03/2020    S63

il-Lussemburgu-Lussemburgu: Disinn, twettiq u operazzjonijiet tas-soluzzjonijiet tal-kompjuter tal-Qorti tal-Ġustizzja

2020/S 063-150011

Avviż dwar l-għoti ta’ kuntratt

Ir-riżultati tal-proċedura tal-akkwist

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Regolament (UE, Euratom) Nru 2018/1046

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea
Indirizz postali: Rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Luxembourg
Kodiċi NUTS: LU LUXEMBOURG
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Persuna ta’ kuntatt: Cour de justice de l'Union européenne, direction générale de l'information
Posta elettronika: CJ-PROC-18-025@curia.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: http://www.curia.europa.eu
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Servizzi pubbliċi ġenerali

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Disinn, twettiq u operazzjonijiet tas-soluzzjonijiet tal-kompjuter tal-Qorti tal-Ġustizzja

Numru ta' referenza: COJ-PROC-18/025
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
72000000 Servizzi ta' IT: konsulenza, żvilupp ta' softwer, Internet u appoġġ
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

L-għan ta' dan il-kuntratt hu l-provvista tas-servizzi li ġejjin:

— l-analiżi u d-disinn ta' soluzzjonijiet tal-kompjuter (ġodda jew evoluzzjoni ta' dawk eżistenti);

— l-ispeċifikazzjoni teknika ddettaljata ta' soluzzjonijiet tal-kompjuter (ġodda jew evoluzzjoni ta' dawk eżistenti) fuq il-bażi ta' dokumentazzjoni tad-disinn;

— it-twettiq ta' soluzzjonijiet tal-kompjuter (ġodda jew evoluzzjoni ta' dawk eżistenti) (fuq il-bażi ta' dokumentazzjoni tad-disinn u ta' speċifikazzjonijiet tekniċi ddettaljati);

— it-tiswija tal-iżbalji fil-funzjonament tas-soluzzjonijiet tal-kompjuter u appoġġ tal-livell 3;

— l-approvazzjoni tas-soluzzjonijiet tal-kompjuter (ġodda jew evoluzzjoni ta' dawk eżistenti);

— l-immaniġġjar tal-qafas ta' żvilupp;

— l-appoġġ tal-livell 1 u 2 lill-utenti (Helpdesk fuq il-kompjuter, fuq il-mowbajl, fuq it-telefon);

— l-isfruttar tal-infrastrutturi tal-Qorti (inklużi n-netwerks u l-multimidja);

— l-iswiċċbord.

II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: iva
II.1.7)Valur totali tal-ksib (mingħajr VAT)
Valur mingħajr VAT: 30 000 000.00 EUR
II.2)Deskrizzjoni
II.2.1)Titlu:

Operazzjonijiet u appoġġ lill-utent

Nru tal-lott: 3
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
72710000 Servizzi tan-network taż-żona lokali
72720000 Servizzi tan-network fuq żona estensiva
72611000 Servizzi ta' appoġġ tekniku għall-kompjuter
71311300 Servizzi ta' konsulenza dwar xogħlijiet ta' l-infrastruttura
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: LU LUXEMBOURG
II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

— helpdesk,

— sfruttar tal-infrastrutturi,

— swiċċbord,

— appoġġ u infrastruttura fuq talba,

— għajnuna multimedjali.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: Il-pjan tal-assigurazzjoni tal-kwalità / Peżar: 48 %
Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: Indikaturi dwar il-livell tas-servizz / Peżar: 10 %
Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: Il-pjan tal-assigurazzjoni tal-kwalità għall-fażijiet tat-teħid u tal-kumpens / Peżar: 2 %
Prezz - Peżar: 40 %
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
Il-ksib jinvolvi t-twaqqif ta’ qafas ta' ftehim
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: le
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.1)Pubblikazzjoni preċedenti dwar din il-proċedura
Numru tal-avviż fil-ĠU S: 2019/S 046-104556
IV.2.8)Informazzjoni dwar it-tmiem tas-sistema dinamika tax-xiri
IV.2.9)Informazzjoni dwar it-tmiem tas-sejħa għall-kompetizzjoni fl-għamla ta' avviż ta' informazzjoni minn qabel

Taqsima V: Għoti tal-kuntratt

Nru tal-kuntratt: COJ-PROC-18/025
Nru tal-lott: 3
Titlu:

Operazzjonijiet u appoġġ lill-utent

Kuntratt/lott jingħata: iva
V.2)Għoti tal-kuntratt
V.2.1)Id-data tal-iffirmar tal-kuntratt:
03/03/2020
V.2.2)Informazzjoni dwar sejħiet għall-offerti
In-numru ta' offerti li waslu: 5
Il-kuntratt ingħata lil grupp ta' operaturi ekonomiċi: iva
V.2.3)Isem u indirizz tal-kuntrattur
Isem uffiċjali: CTG IT Solutions SA
Indirizz postali: ZA de Bourmicht — 7 rue des Mérovingiens
Belt: Luxembourg
Kodiċi NUTS: LU LUXEMBOURG
Kodiċi postali: L-8070
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Il-kuntrattur huwa SME: le
V.2.3)Isem u indirizz tal-kuntrattur
Isem uffiċjali: ATOS Luxembourg PSF SA
Indirizz postali: 17, rue Edmond Reuter
Belt: Contern
Kodiċi NUTS: LU LUXEMBOURG
Kodiċi postali: L-5326
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Il-kuntrattur huwa SME: le
V.2.3)Isem u indirizz tal-kuntrattur
Isem uffiċjali: Sword Technologies SA
Indirizz postali: 2, rue d'Arlon
Belt: Windhof
Kodiċi NUTS: LU LUXEMBOURG
Kodiċi postali: L-8399
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Il-kuntrattur huwa SME: le
V.2.4)Informazzjoni dwar il-valur tal-kuntratt/lott (mingħajr VAT)
Stima tal-valur totali inizjali tal-kuntratt/lott: 28 000 000.00 EUR
Valur totali tal-kuntratt/lott: 30 000 000.00 EUR
V.2.5)Informazzjoni dwar is-sottokuntrattar
Il-kuntratt x’aktarx li jiġi sottokuntrattat
Il-valur jew proporzjon li x’aktarx jiġi sottokuntrattat lil partijiet terzi
Proporzjon: 8 %

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.3)Informazzjoni addizzjonali:
VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: Rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 43031
Faks: +352 43032100
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Korp responsabbli għall-proċeduri ta’ medjazzjoni
Isem uffiċjali: L-Ombudsman Ewropew
Belt: Strasbourg
Kodiċi postali: 67000
Pajjiż: Franza
Indirizz tal-Internet: http://ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid:

Tista' tissottometti kwalunkwe osservazzjoni li tikkonċerna l-proċedura tal-għoti tal-kuntratt lill-awtorità li qiegħda toħroġ il-kuntratt bl-użu tal-mezzi indikati fil-punt l.1).

Jekk dak li jitfa' l-offerta jaħseb li kien hemm tmexxija ħażina, jista' jressaq ilment quddiem l-Ombudsman Ewropew fi żmien sentejn mid-data meta jsir jaf b'dawn il-fatti li fuqhom huwa bbażat l-ilment (ara: http://www.ombudsman.europa.eu).

Fi żmien xahrejn mill-avviż tad-deċiżjoni tal-għoti, jista' jitressaq appell għall-annullament tad-deċiżjoni tal-għoti. Kwalunkwe talba li tista' ssir u kwalunkwe tweġiba min-naħa tagħna, jew kwalunkwe lment dwar amministrazzjoni ħażina, la se jkollhom l-iskop u lanqas l-effett li jissospendu l-limitu ta' żmien għat-tressiq ta' appell għal annullament jew li jiftħu perijodu ġdid għat-tressiq ta' appell għal annullament. Il-korp responsabbli għas-smigħ ta' proċeduri ta' annullament hu indikat fit-taqsima VI.4.1).

VI.4.4)Servizz minn fejn tista’ tinkiseb informazzjoni dwar il-proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: Rue du fort Niedergrünewald
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 43031
Faks: +352 43032100
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu
VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
23/03/2020