Servizzi - 154253-2015

Uri l-lista b'inqas dettalji

05/05/2015    S86

il-Belġju-Brussell: Reviżjoni komprensiva tal-inventarji tal-emissjonijiet tal-gass tas-serra tal-Istati Membri taħt id-Deċiżjoni għat-Tqassim tal-Isforzi fl-2016

2015/S 086-154253

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Direttiva 2004/18/KE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem, indirizzi u punt(i) ta' kuntatt

Isem uffiċjali: Il-Kummissjoni Ewropea, id-Direttorat-Ġenerali għall-Azzjoni fil-Klima, SRD.2 — il-Finanzi
Indirizz postali: BU 9, 01/005
Belt: Brussell
Kodiċi postali: 1049
Pajjiż: Il-Belġju
Persuna ta’ kuntatt: http://ec.europa.eu/clima/tenders/index_en.htm
Għall-attenzjoni ta’: It-Tim tas-Swieq
Posta elettronika: clima-tenders@ec.europa.eu

Indirizz(i) tal-Internet:

Indirizz ġenerali tal-awtorità kontraenti: http://ec.europa.eu/clima/tenders/index_en.htm

Aċċess elettroniku għall-informazzjoni: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=829

Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn:
Il-punt(i) ta’ kuntatt imsemmi(ja) hawn fuq

Speċifikazzjonijiet u dokumenti addizzjonali (inklużi dokumenti għal djalogu kompettitiv u sistema dinamika ta' xiri) jistgħu jinkisbu minn:
Il-punt(i) ta’ kuntatt imsemmi(ja) hawn fuq

Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu lil:
Il-punt(i) ta’ kuntatt imsemmi(ja) hawn fuq

I.2)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.3)Attività ewlenija
Servizzi pubbliċi ġenerali
I.4)Għoti tal-kuntratt f’isem awtoritajiet kontraenti oħrajn
L-awtorità kontraenti qed tixtri f'isem awtoritajiet kontraenti oħrajn: le

Taqsima II: Għan tal-kuntratt

II.1)Deskrizzjoni
II.1.1)Titlu mogħti lill-kuntratt mill-awtorità kontraenti:
Reviżjoni komprensiva tal-inventarji tal-emissjonijiet tal-gass tas-serra tal-Istati Membri taħt id-Deċiżjoni għat-Tqassim tal-Isforzi fl-2016.
II.1.2)Tip ta’ kuntratt u l-post tax-xogħlijiet, il-post tal-kunsinna jew tal-eżekuzzjoni
Servizzi
Kategorija tas-servizz Nru 12: Servizzi arkitettoniċi; servizzi ta’ inġinerija u servizzi ta’ inġinerija integrata; ippjanar urban u servizzi ta’ inġinerija tal-pajsaġġi; servizzi relatati ta' konsulenza xjentifika u teknika; servizzi ta’ ttestjar u analiżi teknika
Is-sit jew il-post ewlieni tax-xogħlijiet, il-post tal-kunsinna jew tal-eżekuzzjoni: 'Extra muros'.
Kodiċi NUTS
II.1.3)Informazzjoni dwar kuntratt pubbliku, ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri (DPS)
L-avviż jinvolvi kuntratt pubbliku
II.1.4)Informazzjoni dwar qafas ta' ftehim
II.1.5)Deskrizzjoni qasira tal-kuntratt jew tax-xiri
L-objettiv primarju tal-kuntratt ta' servizz hu li jappoġġja r-reviżjoni komprensiva tal-inventarji tal-emissjonijiet tal-gass tas-serra fl-2016 biex jassigura li l-Kummissjoni Ewropea għandha tagħrif eżatt, affidabbli u vverifikat fuq l-emissjonijiet tal-gass tas-serra biex tiddetermina konformità mal-miri tal-ESD u tissodisfa l-obbligi tal-Kummissjoni Ewropea taħt l-Artiklu 27 tal-MMR (Regolament dwar il-Mekkaniżmu ta' Monitoraġġ).
L-objettiv sekondarju tal-kuntratt ta' servizz hu li jrawwem il-ħila tal-Istati Membri magħżula bil-għan li jsaħħaħ ir-rappurtaġġ fl-inventarju dwar l-emissjonijiet tal-gass tas-serra tagħhom bl-użu tal-linjigwida tal-IPCC (Penil bejn Gvernijiet għall-Bidla fil-Klima) tal-2006.
II.1.6)Vokabularju komuni dwar l-akkwisti (CPV)

90700000 Servizzi ambjentali

II.1.7)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
Il-kuntratt huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): iva
II.1.8)Lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.1.9)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2)Kwantità jew ambitu tal-kuntratt
II.2.1)Il-kwantità jew l-ambitu totali:
Kuntratt singolu għal perijodu ta' 16-il xahar b'baġit totali massimu ta' EUR 1 000 000 b'2 għażliet possibbli:
— firxa għall-għażla f'każ ta' nuqqas: bejn EUR 850 000 u EUR 950 000,
— firxa għall-għażla estiża: bejn EUR 880 000 u EUR 1 000 000.
Valur stmat mingħajr VAT:
Medda: bejn 850 000 u 1 000 000 EUR
II.2.2)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: iva
Deskrizzjoni ta’ dawn l-għażliet: Minħabba dewmien sinifikanti fl-iżvilupp ta' softwer ġdid mill-UNFCCC, hemm possibbiltà li r-reviżjoni annwali tal-2015 ma tistax titwettaq fl-2015 u se tkun ittardjata sal-2016. Għaldaqstant hemm 2 għażliet:
għażla f'kas ta' nuqqas: dan il-kuntratt se jappoġġja r-reviżjoni komprensiva tal-inventarji tal-emissjonijiet tal-gass tas-serra fl-2016 biex jassigura li l-Kummissjoni Ewropea jkollha tagħrif eżatt, affidabbli u vverifikat fuq l-emissjonijiet tal-gass tas-serra għas-snin 2005, 2008, 2009, 2010 u 2014 sabiex tiddetermina konformità mal-miri tal-ESD għas-sena 2014 u tissodisfa l-obbligi tal-Kummissjoni Ewropea taħt l-Artiklu 27 tal-MMR;
għażla estiża: dan il-kuntratt se jappoġġja r-reviżjoni komprensiva tal-inventarji tal-emissjonijiet tal-gass tas-serra tal-Istati Membri fl-2016 biex jassigura li l-Kummissjoni Ewropea jkollha tagħrif eżatt, affidabbli u vverifikat fuq l-emissjonijiet tal-gass tas-serra għas-snin 2005, 2008, 2009, 2010, 2013 u 2014 sabiex tiddetermina konformità mal-miri tal-ESD għas-snin 2013 u 2014 u tissodisfa l-obbligi tal-Kummissjoni Ewropea taħt l-Artiklu 27 tal-MMR.
Dawk li jitfgħu l-offerti għandhom jippreżentaw proposta li tkopri ż-żewġ għażliet.
II.2.3)Informazzjoni dwar tiġdid
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: le
II.3)Tul ta' żmien tal-kuntratt jew limitu ta’ żmien għat-twettiq
Tul ta' żmien f’xhur: 16 (mill-għoti tal-kuntratt)

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kundizzjonijiet marbuta mal-kuntratt
III.1.1)Depożiti u garanziji meħtieġa:
III.1.2)Kundizzjonijiet ewlenin tal-finanzjament u l-arranġamenti tal-pagament u/jew referenza għad-dispożizzjonijiet rilevanti li jirregolawhom:
Jekk jogħġbok irreferi għad-dokumenti tas-sejħa għall-offerti. Ara l-Artiklu 1.4 tal-mudell ta' kuntratt.
III.1.3)Forma legali li trid tittieħed mill-grupp ta’ operaturi ekonomiċi li lilhom ser jingħata l-kuntratt:
Jekk jogħġbok irreferi għad-dokumenti tas-sejħa għall-offerti. Ara l-punti 1.3 u 1.4 tal-ispeċifikazzjonijiet tas-sejħa għall-offerti.
III.1.4)Kundizzjonijiet partikolari oħrajn
L-eżekuzzjoni tal-kuntratt hija soġġetta għal kundizzjonijiet partikolari: le
III.2)Kundizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.2.1)Sitwazzjoni personali tal-operaturi ekonomiċi, inklużi rekwiżiti relatati mar-reġistrazzjoni fuq reġistri professjonali jew kummerċjali
Informazzjoni u formalitajiet meħtieġa biex jiġi evalwat jekk ir-rekwiżiti ġewx issodisfati: Jekk jogħġbok irreferi għad-dokumenti tas-sejħa għall-offerti. Ara l-punti 1.1 u 1.6 tal-ispeċifikazzjonijiet tas-sejħa għall-offerti.
III.2.2)Kapaċità ekonomika u finanzjarja
Informazzjoni u formalitajiet meħtieġa biex jiġi evalwat jekk ir-rekwiżiti ġewx issodisfati: Jekk jogħġbok irreferi għad-dokumenti tas-sejħa għall-offerti. Ara l-punt 2.3.1 tal-ispeċifikazzjonijiet tas-sejħa għall-offerti.
III.2.3)Kapaċità teknika
Informazzjoni u formalitajiet meħtieġa biex jiġi evalwat jekk ir-rekwiżiti ġewx issodisfati:
Jekk jogħġbok ara d-dokumenti tas-sejħa għall-offerti — punt 2.3.2 tal-ispeċifikazzjonijiet tas-sejħa għall-offerti.
III.2.4)Informazzjoni dwar kuntratti riżervati
III.3)Kundizzjonijiet speċifiċi għall-kuntratti tas-servizzi
III.3.1)Informazzjoni dwar professjoni partikolari
L-eżekuzzjoni tas-servizz hija riżervata għal professjoni partikolari: le
III.3.2)Persunal responsabbli għat-twettiq tas-servizz
L-entitajiet legali għandhom jindikaw l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali tal-persunal responsabbli għat-twettiq tas-servizz: iva

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Tip ta’ proċedura
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Miftuħa
IV.1.2)Limitazzjonijiet fuq l-għadd ta’ operaturi li ser jiġu mistiedna biex jitfgħu offerta jew biex jipparteċipaw
IV.1.3)Tnaqqis fl-għadd ta’ operaturi matul in-negozjati jew id-djalogu
IV.2)Kriterji tal-għoti
IV.2.1)Kriterji tal-għoti
L-aktar offerta ekonomikament vantaġġuża f'termini ta’ il-kriterji msemmija fl-ispeċifikazzjonijiet, fis-sejħa għall-offerti jew għan-negozjar jew fid-dokument deskrittiv
IV.2.2)Informazzjoni dwar irkant elettroniku
Ser jintuża rkant elettroniku: le
IV.3)Informazzjoni amministrattiva
IV.3.1)Numru ta' referenza tal-fajl mogħti mill-awtorità kontraenti:
CLIMA.C.1/SER/2015/0004.
IV.3.2)Pubblikazzjoni(jiet) preċedenti dwar l-istess kuntratt

Avviż ta’ informazzjoni minn qabel

Numru tal-avviż fil-ĠU tal-UE: 2015/S 37-062225 ta' 21.2.2015

IV.3.3)Kundizzjonijiet għall-ksib ta’ speċifikazzjonijiet u dokumenti addizzjonali jew dokument deskrittiv
Dokumenti pagabbli: le
IV.3.4)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
17.6.2015 - 16:00
IV.3.5)Data ta’ meta ntbagħtu s-sejħiet għall-offerti jew għall-parteċipazzjoni lill-kandidati magħżula
IV.3.6)Lingwa/i li biha/om jistgħu jitfasslu l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Kwalunkwe lingwa uffiċjali tal-UE
IV.3.7)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 9 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)
IV.3.8)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 29.6.2015 - 14:30

Post:

il-Kamra D, avenue de Beaulieu 5, 1160 Brussels, IL-BELĠJU.

Persuni awtorizzati li jkunu preżenti waqt il-ftuħ tal-offerti: iva

Informazzjoni addizzjonali dwar il-persuni awtorizzati u l-proċedura tal-ftuħ: Għall-ftuħ tal-offerti jista' jattendi (mingħajr ebda ħlas ta' spejjeż) rappreżentant 1 għal kull min jitfa' offerta (bi prova tal-identità tiegħu). Jekk jogħġbok avża minn qabel lil clima-tenders@ec.europa.eu bl-isem ta' min se jattendi għas-seduta tal-ftuħ.

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: le
VI.2)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
Il-kuntratt huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
VI.3)Informazzjoni addizzjonali
Skont l-Artikolu 134.1(f) tar-regoli tal-applikazzjoni tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25.10.2012, matul it-3 snin wara l-konklużjoni tal-kuntratt oriġinali, l-awtorità li qiegħda toħroġ il-kuntratt se tkun tista' tuża proċedura nnegozjata b'mod eċċezzjonali għal aktar servizzi (mingħajr pubblikazzjoni minn qabel ta' avviż tal-kuntratt) li tiġbor fiha r-ripetizzjoni ta' servizzi simili (sa massimu ta' 50 % tal-valur tal-kuntratt oriġinali) fdati lill-operatur ekonomiku li ngħata l-kuntratt inizjali mill-istess awtorità li qiegħda toħroġ il-kuntratt.
Id-dokumenti tas-sejħa għall-offerti se jkunu disponibbli għat-tniżżil fl-indirizz indikat taħt it-titlu I.1. Is-sit tal-Internet se jkun aġġornat b'mod regolari u hija r-responsabbiltà ta' dawk li jitfgħu l-offerti li jiċċekkjaw l-aġġornamenti u l-emendi waqt il-perijodu għat-tfigħ tal-offerti.

Jekk jogħġbok innota li dan kien ippubblikat fl-avviż ta' tagħrif minn qabel tal-ĠU 2015/S 37-062225 tal-21.2.2015 bit-titlu 'ESD: it-tfigħ tal-offerta għal kuntratt ta' servizz għal reviżjoni komprensiva fl-2016'.

Jekk jogħġbok innota l-ispjegazzjoni tal-firxa taħt II.2.1 u II.2.2.
VI.4)Proċeduri għall-appell
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri tal-appell

Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Lussemburgu
Kodiċi postali: 2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 4303-1
Feks: +352 4303-2100
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Preżentazzjoni tal-appelli
Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-preżentazzjoni tal-appelli: Tista' titfa' kwalunkwe osservazzjonijiet li jikkonċernaw il-proċedura tal-għoti lill-awtorità li qiegħda toħroġ il-kuntratt taħt it-titlu l.1.

Jekk inti temmen li kien hemm amministrazzjoni ħażina, tista' tressaq ilment lill-Ombudsman Ewropew fi żmien sentejn (2) mid-data li fiha sirt taf dwar il-fatti li fuqha huwa bbażat l-ilment (ara http://www.ombudsman.europa.eu). Ilment bħal dan m'għandux bħala effett li jew jissospendi l-limitu ta' żmien biex jitressaq appell jew jiftaħ perijodu ġdid għat-tressiq ta' appell.

Fi żmien xahrejn (2) min-notifika tad-deċiżjoni tal-għoti tista' tressaq appell lill-korp li għalih hemm referenza f'Vl.4.1.
VI.4.3)Servizz minn fejn tista’ tinkiseb informazzjoni dwar il-preżentazzjoni tal-appelli
VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
23.4.2015