Υπάρχει ένα σφάλμα (bug) που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζονται οι URL στις προκηρύξεις μέσω ηλεκτρονικών εντύπων. Εργαζόμαστε για την επίλυση του προβλήματος. Στο μεταξύ, σας προτείνουμε να αφαιρέσετε το κόμμα (ή οποιονδήποτε άλλο ειδικό χαρακτήρα) που εμφανίζεται στο τέλος του URL. Σας ζητούμε συγγνώμη για τις δυσάρεστες συνέπειες που ενδεχομένως αυτό σας προκαλεί.

Προμήθειες - 158300-2014

Εμφάνιση σύντομης επισκόπησης

13/05/2014    S91

Ιταλία-Ίσπρα: Προμήθεια εξοπλισμού οικιακών ηλεκτρικών συσκευών και παροχή συναφών υπηρεσιών για τις κατοικίες του JRC στην Ίσπρα (Ιταλία)

2014/S 091-158300

Ατελής διαδικασία

(Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 13.12.2013, 2013/S 242-420350)

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπόψη OIB.DR.2 «Οικονομικά και δημόσιες συμβάσεις», CSM 1 05/43, 21027Ίσπρα VA, ΙΤΑΛΙΑ. Σημείο επαφής: Γραφείο Υποδομών και Διοικητικής Υποστήριξης. Τηλ. +32 22986989. Φαξ +32 22960570. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: oib-marches-publics@ec.europa.eu


Παρατηρήσεις:

Η διαδικασία κατακύρωσης κηρύχθηκε άγονη.

Δεδομένου ότι η μοναδική παραληφθείσα προσφορά ήταν ελλιπής καθώς η οικονομική πρόταση δεν περιελάμβανε κατάλογο, η προσφορά κηρύχθηκε ως μη συμβατή.