Għandna l-pjaċir inħabbru li l-verżjoni l-ġdida tal-portal tat-TED se tibda topera fil-29.01.2024 (data indikattiva - għad trid tiġi kkonfermata!) Interessat li tiskopri l-funzjonalitajiet ġodda, it-titjib u l-impatt fuq l-utenti? Nistednuk iżżur l-artiklu tagħna u ssib aktar dwar il-bidliet u l-funzjonalitajiet ġodda ewlenin.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Ir-reġistrazzjoni hija miftuħa għar-4 Workshop tagħna mal-utenti mill-ġdid tat-TED, fl-14 ta’ Diċembru 2023

Servizzi - 159288-2022

28/03/2022    S61

l-Italja-Parma: Implimentazzjoni ta’ Fluss tax-Xogħol Multiomika u Inter-speċi għad-Derivazzjoni ta’ Punti ta’ Referenza Umana u Valuri ta’ Gwida bbażati fuq is-Saħħa (HBGVs) minn Dejta in Vitro Kwantitattiva

2022/S 061-159288

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Regolament (UE, Euratom) Nru 2018/1046

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA)
Indirizz postali: Via Carlo Magno 1A
Belt: Parma
Kodiċi NUTS: ITH52 Parma
Kodiċi postali: 43126
Pajjiż: L-Italja
Posta elettronika: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: https://etendering.ted.europa.eu/general/page.html?name=home&locale=en
Indirizz tal-profil tax-xerrej: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=10539
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu b'mod elettroniku permezz ta': https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=10539
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Servizzi pubbliċi ġenerali

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Implimentazzjoni ta’ Fluss tax-Xogħol Multiomika u Inter-speċi għad-Derivazzjoni ta’ Punti ta’ Referenza Umana u Valuri ta’ Gwida bbażati fuq is-Saħħa (HBGVs) minn Dejta in Vitro Kwantitattiva

Numru ta' referenza: OC/EFSA/IDATA/2022/01
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
73000000 Servizzi ta' riċerka u żvilupp u servizzi relatati mal-konsulenza
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

L-għan globali tal-proġett hu li jiddefinixxi, jivvalida u japplika fluss tax-xogħol standardizzat (sperimentali u komputazzjonali) għad-derivazzjoni ta’ punti ta’ referenza umani affidabbli u l-HBGVs bl-użu ta’ approċċi in-vitro mill-aktar avvanzati, jiġifieri pjattaformi organu fuq ċipp (OoC) u punti ta’ tmiem multiomiċi (traskrittomiċi, metabolomiċi, epiġenomiċi).

II.1.5)Stima tal-valur totali
Valur mingħajr VAT: 3 250 000.00 EUR
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: iva
L-offerti jistgħu jintbagħtu għal il-lottijiet kollha
II.2)Deskrizzjoni
II.2.1)Titlu:

Implimentazzjoni ta’ Fluss tax-Xogħol Multiomika u Inter-speċi (Għan 1)

Nru tal-lott: 1
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
73000000 Servizzi ta' riċerka u żvilupp u servizzi relatati mal-konsulenza
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: ITH52 Parma
II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

• Objettiv 1: Implimentazzjoni ta’ fluss tax-xogħol multiomika u inter-speċi. Fl-ewwel fażi, se jintgħażel sett ta’ sustanzi b’ħafna dejta (6 sa 12-il kompost) u dan se jintuża għal skrinjar tossikoloġiku estensiv ibbażat fuq it-tfassil ta’ profili OoC u tal-multiomiċi (traskrittomiċi, epiġenomiċt, metabolomiċi). Is-sustanzi magħżula se jinkludu perikli storiċi fl-ikel/għalf u komposti/nutrijenti b’indikazzjonijiet pożittivi dwar is-saħħa (eż. resveratrol, li għandhom jintużaw biex tiġi vverifikata l-applikabbiltà tal-multiomiċi fil-valutazzjoni ta’ effetti djetetiċi ta’ benefiċċju). Id-disinn sperimentali se jkun ibbażat l-aktar fuq il-proċeduri stabbiliti fit-ToxRisk tal-UE.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 3 000 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 36
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: le
II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali
II.2)Deskrizzjoni
II.2.1)Titlu:

Lott 2 – Inferenza tal-Gruppi Kimiċi mid-Data Proċessata tal-multiomiċi fis-CTD (Għan 2)

Nru tal-lott: 2
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
73000000 Servizzi ta' riċerka u żvilupp u servizzi relatati mal-konsulenza
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: ITH52 Parma
II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

• Objettiv 2: Inferenza ta’ grupp kimiku minn data pproċessata tal-multiomiċi fil-bażi tad-data komparattiva tossikoġenika (CTD).

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 250 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 12
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: le
II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.1)Idoneità għall-attività professjonali, inklużi rekwiżiti relatati mar-reġistrazzjoni fuq reġistri professjonali jew kummerċjali
Lista u deskrizzjoni qasira ta' kundizzjonijiet:

Kif mistqarr fid-dokumenti tal-ksib.

III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: le
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.1)Pubblikazzjoni preċedenti dwar din il-proċedura
Numru tal-avviż fil-ĠU S: 2022/S 030-073020
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 15/06/2022
Ħin lokali: 14:30
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Ingliż, Bulgaru, Daniż, Ġermaniż, Grieg, Eston, Finlandiż, Franċiż, Irlandiż, Kroat, Ungeriż, Taljan, Latvjan, Litwan, Malti, Olandiż, Pollakk, Portugiż, Rumen, Slovakk, Sloven, Spanjol, Svediż, Ċek
IV.2.6)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 9 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)
IV.2.7)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 16/06/2022
Ħin lokali: 14:30
Post:

Ftuħ virtwali.

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: le
VI.3)Informazzjoni addizzjonali:

“F’każ ta’ nuqqas ta’ disponibbiltà jew tfixkil fil-funzjonament tal-mezzi elettroniċi ta’ komunikazzjoni pprovduti fit-Taqsima I.3) fl-aħħar ħamest ijiem kalendarji qabel il-limitu ta’ żmien għar-riċevuta indikata fit-Taqsima  IV.2.2), l-awtorità li qiegħda toħroġ il-kuntratt tirriżerva d-dritt li testendi dan il-limitu ta’ żmien u tippubblika l-estensjoni fl-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-Taqsima I.3), mingħajr pubblikazzjoni minn qabel ta’ rettifika għal dan l-avviż. L-operaturi ekonomiċi interessati f’dan il-ksib huma mistiedna biex jabbonaw mas-sejħa għall-offerti fl-indirizz fit-Taqsima I.3 sabiex jirċievu notifika meta jiġu ppubblikati informazzjoni jew dokumenti ġodda.”

VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: Rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu
VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
21/03/2022