Servizzi - 167469-2022

01/04/2022    S65

il-Lussemburgu-Lussemburgu: FL/LEG22-01DE

2022/S 065-167469

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Regolament (UE, Euratom) Nru 2018/1046

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Iċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea (CdT)
Indirizz postali: Bâtiment Technopolis, 12E, rue Guillaume Kroll
Belt: Luxembourg
Kodiċi NUTS: LU000 Luxembourg
Kodiċi postali: L-1882
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Persuna ta’ kuntatt: Martin Garnier
Posta elettronika: tenders@cdt.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: www.cdt.europa.eu
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=10499
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu b'mod elettroniku permezz ta': https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Attivitajiet oħra: Traduzzjonijiet

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

FL/LEG22-01DE

II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
79530000 Sevizzi tat-traduzzjoni
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

Is-suġġett ta’ din is-sejħa għall-offerti hu li l-konklużjoni ta’ oqfsa ta’ kuntratti multipli għal servizzi ta’ traduzzjoni u ta’ editjar ta’ wara rigward testi fil-qasam legali mill-Ingliż u l-Franċiż għall-Ġermaniż relatati max-xogħol ta’ diversi korpi u istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea li għalihom iċ-Ċentru tat-Traduzzjoni jipprovdi traduzzjoni u servizzi lingwistiċi oħra.

II.1.5)Stima tal-valur totali
Valur mingħajr VAT: 600 000.00 EUR
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: iva
L-offerti jistgħu jintbagħtu għal l-ogħla għadd ta' lottijiet: 2
L-ogħla għadd ta' lottijiet li jista' jingħata lil kuntrattur wieħed: 2
II.2)Deskrizzjoni
II.2.1)Titlu:

Servizzi ta’ Traduzzjoni u ta’ Editjar ta’ Wara Rigward Testi fil-Qasam Legali mill-Ingliż għall-Ġermaniż

Nru tal-lott: 1
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
79530000 Sevizzi tat-traduzzjoni
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: LU000 Luxembourg
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Fil-bini tal-kuntrattur.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Servizzi ta’ traduzzjoni u ta’ editjar ta’ wara rigward testi fil-qasam legali mill-Ingliż għall-Ġermaniż.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 12
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: iva
Spjegazzjoni ta' tiġdidiet:

Tliet tiġdidiet possibbli.

II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali
II.2)Deskrizzjoni
II.2.1)Titlu:

Servizzi ta’ Traduzzjoni u ta’ Editjar ta’ Wara Rigward Testi fil-Qasam Legali mill-Franċiż għall-Ġermaniż

Nru tal-lott: 2
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
79530000 Sevizzi tat-traduzzjoni
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: LU000 Luxembourg
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Fil-bini tal-kuntrattur.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Servizzi ta’ traduzzjoni u ta’ editjar ta’ wara rigward testi fil-qasam legali mill-Franċiż għall-Ġermaniż.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 12
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: iva
Spjegazzjoni ta' tiġdidiet:

Tliet tiġdidiet possibbli.

II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
Il-ksib jinvolvi t-twaqqif ta’ qafas ta' ftehim
Ftehim qafas b’diversi operaturi
L-għadd massimu mistenni ta' parteċipanti fil-qafas ta' ftehim: 15
Fil-każ ta' ftehimiet qafas – ġustifikazzjoni għal kull tul ta' żmien li jaqbeż l-erba’ snin:

Jekk l-ammont tal-istima f’euro jinsab li jkun inqas minn dak li suppost ikun, l-awtorità li qiegħda toħroġ il-kuntratt tkun tista’ tuża l-għażla prevista fil-Punt 11.1(e) tal-Anness I għar-Regolament (UE, Euratom) 2018/1046 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Lulju 2018 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni.

IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: le
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 16/05/2022
Ħin lokali: 09:59
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Bulgaru, Ċek, Daniż, Ġermaniż, Grieg, Ingliż, Spanjol, Eston, Finlandiż, Franċiż, Irlandiż, Kroat, Ungeriż, Taljan, Litwan, Latvjan, Malti, Olandiż, Pollakk, Portugiż, Rumen, Slovakk, Sloven, Svediż
IV.2.6)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 12 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)
IV.2.7)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 17/05/2022
Ħin lokali: 14:00
Post:

L-offerti se jinfetħu waqt sessjoni tal-ftuħ pubblika virtwali fil-ħin indikat.

Informazzjoni dwar persuni awtorizzati u l-proċedura tal-ftuħ:

Massimu ta’ żewġ rappreżentanti għal kull offerta jistgħu jattendu s-sessjoni tal-ftuħ virtwali.

Dawk li jitfgħu l-offerti għandhom jipprovdu l-isem sħiħ u d-dettalji ta’ kuntatt tar-rappreżentanti li jattendu l-laqgħa tas-sessjoni tal-ftuħ onlajn u għandhom jibagħtu kopja skennjata tal-awtorizzazzjoni tagħhom flimkien mal-irċevuta tat-tfigħ iġġenerata mis-sottomissjoni elettronika mill-inqas jumejn (2) tax-xogħol bil-quddiem fl-indirizz: tenders@cdt.europa.eu.

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: le
VI.3)Informazzjoni addizzjonali:
VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea
Indirizz postali: Boulevard Konrad Adenauer
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: GeneralCourt.registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Korp responsabbli għall-proċeduri ta’ medjazzjoni
Isem uffiċjali: L-Ombudsman Ewropew
Indirizz postali: 1 avenue du Président Robert Schuman
Belt: Strasbourg Cedex
Kodiċi postali: 67001
Pajjiż: Franza
Posta elettronika: euro-ombudsman@europarl.europa.eu
Telefown: +33 388172313
Faks: +33 388179062
Indirizz tal-Internet: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Servizz minn fejn tista’ tinkiseb informazzjoni dwar il-proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Iċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea (CdT), Legal Affairs Section
Indirizz postali: Bâtiment Technopolis, 12 E, rue Guillaume Kroll
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-1882
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: tenders@cdt.europa.eu
Indirizz tal-Internet: http://www.cdt.europa.eu
VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
25/03/2022