Servizzi - 170148-2020

10/04/2020    S72

il-Belġju-Brussell: Forniment ta' Għajnuna Teknika lill-Muniċipalitajiet li Jimplimentaw Soluzzjonijiet Sostenibbli bil-Għan li Jittaffa l-Faqar Enerġetiku

2020/S 072-170148

Tiswija

Avviż għal tibdiliet jew informazzjoni addizzjonali

Servizzi

(Suppliment ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, 2020/S 055-129877)

Il-bażi ġuridika:
Direttiva 2014/24/UE

Taqsima I: Awtorità/entità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Il-Kummissjoni Ewropea, Directorate-General for Energy
Indirizz postali: Rue Jean-André de Mot 24-26
Belt: Brussels
Kodiċi NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Kodiċi postali: 1049
Pajjiż: Il-Belġju
Posta elettronika: ENER-TENDER-2019-514@ec.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: http://ec.europa.eu/energy/en

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Forniment ta' Għajnuna Teknika lill-Muniċipalitajiet li Jimplimentaw Soluzzjonijiet Sostenibbli bil-Għan li Jittaffa l-Faqar Enerġetiku

Numru ta' referenza: ENER/B3/2019-514/2020-632
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
73200000 Servizzi ta' konsulenza dwar ir-riċerka u l-iżvilupp
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

L-objettivi speċifiċi ta' dan il-kuntratt huma:

1) it-twaqqif u l-operat ta' hub konsultattiv fi Brussell li jipprovdi għajnuna teknika lill-muniċipalitajiet li qegħdin jippjanaw varjetà ta' miżuri biex jingħeleb il-faqar enerġetiku fl-insegwiment ta' tranżizzjoni ġusta; u

2) l-iżvilupp ulterjuri, il-manutenzjoni u l-migrazzjoni għad-dominju EUROPA tas-sit tal-internet tal-Osservatorju tal-Faqar Enerġetiku inkluż il-ġbir u l-kondiviżjoni kontinwi tad-dejta. It-tim tal-proġett se jirrapporta direttament lid-DG ENER u jikkollabora mill-qrib ma' servizzi oħra tal-Kummissjoni Ewropea jekk ikun hemm bżonn.

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
06/04/2020
VI.6)Referenza għall-avviż oriġinali
Numru tal-avviż fil-ĠU S: 2020/S 055-129877

Taqsima VII: Tibdiliet

VII.1)L-informazzjoni li se tinbidel jew tiżdied
VII.1.2)It-test li jrid jitranġa fl-avviż oriġinali
In-numru tat-taqsima: IV.2.2)
Il-post fejn irid jitranġa t-test: Limitu ta' żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Minflok:
Data: 30/04/2020
Ħin lokali: 16:00
Aqra:
Data: 15/05/2020
Ħin lokali: 16:00
In-numru tat-taqsima: IV.2.7)
Il-post fejn irid jitranġa t-test: Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Minflok:
Data: 04/05/2020
Ħin lokali: 10:00
Aqra:
Data: 18/05/2020
Ħin lokali: 10:00
VII.2)Informazzjoni addizzjonali oħra:

Minħabba avveniment ta' forza maġġuri kkawżat miċ-ċirkustanzi tal-COVID-19.