Servizzi - 171643-2019

12/04/2019    S73

il-Lussemburgu-Lussemburgu: Manutenzjoni ta' tagħmir tal-forniment tal-ikel, tal-kċina, tal-kafetterija u tal-londri għall-faċilitajiet tal-forniment tal-ikel tal-massa u tal-forniment tal-ikel formali

2019/S 073-171643

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Regolament (UE, Euratom) Nru 2018/1046

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri
Indirizz postali: 12, rue Alcide de Gasperi
Belt: Luxembourg
Kodiċi NUTS: LU LUXEMBOURG
Kodiċi postali: L-1615
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Persuna ta’ kuntatt: Service des appels d'offres et contrats
Posta elettronika: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefown: +352 4398-47611
Faks: +352 4398-46667
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: http://www.eca.europa.eu
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4665
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu l-indirizz imsemmi hawn fuq
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Affarijiet ekonomiċi u finanzjarji

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Manutenzjoni ta' tagħmir tal-forniment tal-ikel, tal-kċina, tal-kafetterija u tal-londri għall-faċilitajiet tal-forniment tal-ikel tal-massa u tal-forniment tal-ikel formali

Numru ta' referenza: AO 684
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
50883000 Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni ta’ l-apparat tas-servizz ta’ l-ikel
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

Is-servizzi li jridu jingħataw huma ta' 2 tipi:

— servizzi ta' manutenzjoni preventiva u korrettiva li għandhom jitwettqu tul il-kuntratt kollu (ara l-parti B, il-punt 3.1 tal-ispeċifikazzjonijiet),

— manutenzjoni supplimentari ta' aktar tagħmir u/jew modifiki jew tibdil għat-tagħmir li hemm (ara l-parti B, il-punt 3.2 tal-ispeċifikazzjonijiet).

II.1.5)Stima tal-valur totali
Valur mingħajr VAT: 390 000.00 EUR
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.2)Deskrizzjoni
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
50882000 Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni ta’ l-apparat tar-resturanti
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: LU00 Luxembourg
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Il-Lussemburgu.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

L-obbligi ta' dak li jitfa' l-offerta, skont it-tip ta' tagħmir, jinvolvu s-servizzi u l-provvisti kollha jew xi wħud minnhom:

— l-operazzjonijiet kollha ta' manutenzjoni preventiva tal-installazzjonijiet,

— l-operazzjonijiet kollha ta' manutenzjoni korrettiva tal-installazzjonijiet,

— is-servizzi kollha ta' żarmar/immuntar mill-ġdid ta' tagħmir,

— il-provvisti addizzjonali kollha ta' partijiet li jinbidlu, affarijiet li jintużaw u tagħmir,

— il-manutenzjoni supplimentari kollha ta' aktar tagħmir u/jew modifiki għat-tagħmir li hemm,

— is-servizzi kollha ta' għajnuna fl-immaniġġjar ambjentali,

— l-għajnuna waqt verifiki perjodiċi mwettqa mill-korp approvat.

Dawn is-servizzi u l-provvisti għandhom jingħataw tul il-kuntratt kollu skont il-ħtiġijiet tal-Qorti.

Is-servizzi ta' manutenzjoni preventiva u korrettiva (inkluża l-għajnuna fl-immaniġġjar ambjentali u l-għajnuna waqt kontrolli perjodiċi) huma s-servizzi fissi mniżżla fuq il-bażi ta' prezz fiss kif deskritti fil-parti B fil-punt 3.1 tal-ispeċifikazzjonijiet. Is-servizzi u l-provvisti addizzjonali (deskritti fil-parti B fil-punt 3.2 tal-ispeċifikazzjonijiet) li jistgħu jsiru tul il-kuntratt huma suġġetti għal fattura separata kif deskritta fil-parti B fil-punt 6 tal-ispeċifikazzjonijiet.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
il-kriterji msemmija hawn taħt
Prezz
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 390 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 48
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: le
II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: iva
Identifikazzjoni tal proġett:

L-estimi ġenerali tal-Unjoni Ewropea.

II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Hemm ippjanata żjara fuq is-sit nhar is-17.4.2019 (fl-15:00) fl-indirizz: 12, rue Alcide de Gasperi, L-1615 Luxembourg-Kirchberg, IL-LUSSEMBURGU. Jekk id-data mhix konvenjenti, int mistieden tipproponi data oħra, mingħajr ma jkun hemm bidla fid-data għall-preżentazzjoni tal-offerti. Jekk jogħġbok indika l-preżenza tiegħek b'Email fuq l-indirizz eca-procurement.service@eca.europa.eu il-ġurnata ta' qabel sas-14:00.

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.1)Idoneità għall-attività professjonali, inklużi rekwiżiti relatati mar-reġistrazzjoni fuq reġistri professjonali jew kummerċjali
Lista u deskrizzjoni qasira ta' kundizzjonijiet:

Dawk li jitfgħu l-offerti għandhom ikunu rreġistrati fir-reġistru professjonali jew tal-kummerċ skont il-kundizzjonijiet stabbiliti permezz tal-leġiżlazzjoni tal-pajjiż fejn joqgħod dak li jitfa' l-offerta.

III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Lista u deskrizzjoni qasira ta' kriterji tal-għażla:

a) il-medja tad-dħul matul dawn l-aħħar 3 snin finanzjarji (2015-2016-2017) għas-servizzi koperti mill-kuntratt trid taqbeż il-195 000 EUR;

b) kopja ta' poloz ta' assigurazzjoni kontra r-riskju professjonali relatati mat-tip tas-servizzi koperti minn dan il-kuntratt. L-assigurazzjoni li tkopri r-riskju professjonali għandha mill-inqas tissodisfa r-rekwiżiti ddefiniti fil-punt 1.4. tal-parti B tal-ispeċifikazzjonijiet. Min qed jitfa' l-offerta għandu jkun kapaċi jissottometti prova li għandu assigurazzjoni li tkopri kull dannu kkawżat mill-persunal tiegħu, il-ko-kuntratturi u/jew is-sottokuntratturi lill-installazzjonijiet tal-bini u/jew lill-persunal tal-Qorti matul iż-żmien kollu tas-servizzi.

Livell(i) minimu/i tal-istandards possibbilment meħtieġa:

a) il-medja tad-dħul matul dawn l-aħħar 3 snin finanzjarji (2015-2016-2017) għas-servizzi koperti mill-kuntratt trid taqbeż il-195 000 EUR;

b) kopja ta' poloz ta' assigurazzjoni kontra r-riskju professjonali relatati mat-tip tas-servizzi koperti minn dan il-kuntratt.

III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Lista u deskrizzjoni qasira ta' kriterji tal-għażla:

a) min qed jitfa' l-offerta għandu jkollu esperjenza ta' mill-inqas 3 snin fit-twettiq ta' servizzi simili għal dawk imsemmija fil-kuntratt u jagħti provi ta' dan kif deskritti fil-parti A fil-punt 8.3 tal-ispeċifikazzjonijiet;

b) min qed jitfa' l-offerta, fl-aħħar 3 snin u b'mod kontinwu għandu jkollu professjonisti fl-oqsma msemmija f'dan il-kuntratt, b'kompetenza u esperjenza professjonali fit-twettiq tas-servizzi msemmija;

c) min qed jitfa' l-offerta jew wieħed mis-sottokuntratturi jew kokuntratturi tiegħu għandu jkun irreġistrat mal-Amministrazzjoni tal-Ambjent tal-Lussemburgu, għat-trasport tal-iskart.

Livell(i) minimu/i tal-istandards possibbilment meħtieġa:

a) ir-referenzi għat-3 kuntratti ta' manutenzjoni għandu jkollhom valur ta' iżjed minn 60 000 EUR fis-sena/għal kull kuntratt;

b) tim: kap tal-kuntratt + deputat tiegħu, 2 tekniċi u 2 inġiniera tat-tkessiħ b'livell ta' taħriġ u esperjenza professjonali deskritti fil-parti A fil-punt 8.3 tal-ispeċifikazzjonijiet;

c) kopja tar-reġistrazzjoni jew tal-applikazzjoni għal reġistrazzjoni għat-trasport tal-iskart.

III.2)Il-kondizzjonijiet relatati mal-kuntratt
III.2.1)Informazzjoni dwar professjoni partikolari
L-eżekuzzjoni tas-servizz hija riżervata għal professjoni partikolari
Referenza għal-liġi, ir-regolament jew id-dispożizzjoni amministrattiva rilevanti:

L-inġiniera tat-tkessiħ għandu jkollhom ċertifikat validu tal-1 kategorija ta' ħila fl-inġinerija tat-tkessiħ, skont ir-Regolament 2015/2076.

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: iva
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 10/05/2019
Ħin lokali: 16:00
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Bulgaru, Ċek, Daniż, Ġermaniż, Grieg, Ingliż, Spanjol, Eston, Finlandiż, Franċiż, Irlandiż, Kroat, Ungeriż, Taljan, Litwan, Latvjan, Malti, Olandiż, Pollakk, Portugiż, Rumen, Slovakk, Sloven, Svediż
IV.2.6)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 6 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)
IV.2.7)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 16/05/2019
Ħin lokali: 10:00
Post:

12 rue Alcide de Gasperi à L-1615 Luxembourg-Kirchberg, IL-LUSSEMBURGU

Informazzjoni dwar persuni awtorizzati u l-proċedura tal-ftuħ:

Dawk li jitfgħu l-offerti jew ir-rappreżentant tagħhom li jixtiequ jattendu l-ftuħ tal-offerti huma mitluba li jikkonfermaw dan bil-miktub (Email: eca-procurement.service@eca.europa.eu) mhux aktar tard

mill-15.5.2019, qabel is-14:00 u għandhom jagħtu l-awtorizzazzjoni xierqa tagħhom biex jirrappreżentaw lill-kumpanija jew konsorzju tagħhom.

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: le
VI.3)Informazzjoni addizzjonali:

Kull informazzjoni addizzjonali se tingħata permezz tal-pjattaforma "eTendering". Kwalunkwe talba għal tagħrif addizzjonali trid tintbagħat bil-miktub permezz tas-sit tal-Internet għat-tfigħ elettroniku tal-offerti, u b'dan il-mod biss, fl-indirizz (https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4665) fil-parti tal-"Mistoqsijiet u tweġibiet", billi tagħfas fuq "Oħloq mistoqsija".

VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: Rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Telefown: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu/
VI.4.2)Korp responsabbli għall-proċeduri ta’ medjazzjoni
Isem uffiċjali: L-Ombudsman Ewropew
Belt: Strasbourg
Kodiċi postali: 67001
Pajjiż: Franza
Telefown: +33 388172313
Indirizz tal-Internet: http://ombudsman.europa.eu/
VI.4.3)Proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid:

Fi żmien xahrejn (2) mill-avviż li jintbagħat lil min qiegħed iressaq l-appell jew, fin-nuqqas ta' dan, mid-data li fiha sar jaf b'dan. It-tressiq ta' lment quddiem l-Ombudsman Ewropew la se jissospendi dan il-perijodu u lanqas jiftaħ perijodu ġdid għat-tressiq tal-appelli.

VI.4.4)Servizz minn fejn tista’ tinkiseb informazzjoni dwar il-proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri, Service des appels d'offres et contrats
Indirizz postali: 12, rue Alcide de Gasperi
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-1615
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefown: +352 4398-45540
Faks: +352 4398-46955
Indirizz tal-Internet: http://www.eca.europa.eu
VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
01/04/2019