Is-sit web tat-TED ilu lest għall-Formoli elettroniċi mit-02.11.2022. It-tfittxija nbidlet: jekk jogħġbok adatta l-mistoqsijiet esperti predefiniti tiegħek. Skopri l-bidliet fl- aħbarijiet tas-sit u fl- Paġni ta’ Għajnuna aġġornati.

Servizzi - 173873-2014

Uri l-lista b'inqas dettalji

24/05/2014    S100

il-Belġju-Brussell: Studju fuq il-kejl tal-impatt ekonomiku dwar il-ħażna ta' tagħrif fuq servers fejn jinqasmu riżorsi (cloud computing) fl-Ewropa — SMART 2014/0031

2014/S 100-173873

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Direttiva 2004/18/KE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem, indirizzi u punt(i) ta' kuntatt

Isem uffiċjali: Il-Kummissjoni Ewropea, id-DĠ tan-Netwerks tal-Komunikazzjonijiet, il-Kontenut u t-Teknoloġija
Indirizz postali: BU25 3/131
Belt: Brussell
Kodiċi postali: 1049
Pajjiż: Il-Belġju
Għall-attenzjoni ta’: Ken Ducatel
Posta elettronika: cnect-e2@ec.europa.eu
Telefown: +32 22956867

Indirizz(i) tal-Internet:

Indirizz ġenerali tal-awtorità kontraenti: http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm

Indirizz tal-profil tax-xerrej: http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/newsroom/all/1374

Aċċess elettroniku għall-informazzjoni: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=472

Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn:
Il-punt(i) ta’ kuntatt imsemmi(ja) hawn fuq

Speċifikazzjonijiet u dokumenti addizzjonali (inklużi dokumenti għal djalogu kompettitiv u sistema dinamika ta' xiri) jistgħu jinkisbu minn:
Il-punt(i) ta’ kuntatt imsemmi(ja) hawn fuq

Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu lil:
Il-punt(i) ta’ kuntatt imsemmi(ja) hawn fuq

I.2)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.3)Attività ewlenija
Oħrajn: In-Netwerks tal-Komunikazzjoni, il-Kontenut u t-Teknoloġija.
I.4)Għoti tal-kuntratt f’isem awtoritajiet kontraenti oħrajn
L-awtorità kontraenti qed tixtri f'isem awtoritajiet kontraenti oħrajn: le

Taqsima II: Għan tal-kuntratt

II.1)Deskrizzjoni
II.1.1)Titlu mogħti lill-kuntratt mill-awtorità kontraenti:
Studju fuq il-kejl tal-impatt ekonomiku dwar il-ħażna ta' tagħrif fuq servers fejn jinqasmu riżorsi (cloud computing) fl-Ewropa — SMART 2014/0031.
II.1.2)Tip ta’ kuntratt u l-post tax-xogħlijiet, il-post tal-kunsinna jew tal-eżekuzzjoni
Servizzi
Kategorija tas-servizz Nru 11: Servizzi ta’ ġestjoni u konsulenza [6] u servizzi relatati
Is-sit jew il-post ewlieni tax-xogħlijiet, il-post tal-kunsinna jew tal-eżekuzzjoni: Fil-bini tal-kuntrattur.
Kodiċi NUTS
II.1.3)Informazzjoni dwar kuntratt pubbliku, ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri (DPS)
L-avviż jinvolvi kuntratt pubbliku
II.1.4)Informazzjoni dwar qafas ta' ftehim
II.1.5)Deskrizzjoni qasira tal-kuntratt jew tax-xiri
L-istudju se jkollu 2 għanijiet:
i) evalwazzjoni tal-miżuri li għadhom għaddejjin — jiġifieri evalwazzjoni jekk il-miri kwantitattivi li jiffurmaw parti mill-metriċi kif ukoll il-miri tal-politika humiex qed jintlaħqu bil-miżuri tal-politika kurrenti; u
ii) appoġġ fl-iżvilupp ta' kull politika tal-futur.
Sabiex jilħqu dawn l-għanijiet, il-konsulenti se jibnu fuq ir-riżultati tal-modulu speċjali tal-Eurostat fuq il-ħażna ta' tagħrif fuq servers fejn jinqasmu riżorsi (cloud), jipprovdu dejta kumplimentari billi jitqies l-għan limitat tagħha sabiex ikollhom stampa ċara tal-adozzjoni tal-'cloud' li tinkludi analiżi dettaljata tas-settur, kif ukoll jipprovdu dejta dwar l-adozzjoni tal-'cloud' fuq il-firxa tal-Ewropa, u l-impatt makro u mikro-ekonomiku tal-adozzjoni tal-'cloud'.
Ir-riżultati se jkunu parti mill-approwċ fil-ġbir tad-dejta dwar il-'cloud' li jipprovdi l-aħjar tqabbil bejn l-isforzi għall-ġbir tad-dejta kif kienu jsiru qabel u dak ippjanat u b'hekk tkun ipprovduta informazzjoni fuq xejriet tal-'cloud' (2012-2015) minflok sett ta' ritratti. Dan se jinkludi sforzi li saru qabel, bħall-istudju IDC tal-2011, l-isforz 'light' dwar l-adozzjoni tal-'cloud' fl-2013 kif ukoll il-modulu speċjali tal-Eurostat fuq il-'cloud' fl-2014.
II.1.6)Vokabularju komuni dwar l-akkwisti (CPV)

79419000 Servizzi ta' konsulenza ta' evalwazzjoni, 73220000 Servizzi ta' konsulenza dwar l-iżvilupp

II.1.7)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
Il-kuntratt huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): iva
II.1.8)Lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.1.9)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2)Kwantità jew ambitu tal-kuntratt
II.2.1)Il-kwantità jew l-ambitu totali:
L-ogħla valur: EUR 150 000.
II.2.2)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.3)Informazzjoni dwar tiġdid
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: le
II.3)Tul ta' żmien tal-kuntratt jew limitu ta’ żmien għat-twettiq
Tul ta' żmien f’xhur: 13 (mill-għoti tal-kuntratt)

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kundizzjonijiet marbuta mal-kuntratt
III.1.1)Depożiti u garanziji meħtieġa:
Ara l-ispeċifikazzjonijiet tas-sejħa għall-offerti u l-mudell ta' kuntratt ta' servizz.
III.1.2)Kundizzjonijiet ewlenin tal-finanzjament u l-arranġamenti tal-pagament u/jew referenza għad-dispożizzjonijiet rilevanti li jirregolawhom:
Ara l-ispeċifikazzjonijiet tas-sejħa għall-offerti u l-mudell ta' kuntratt ta' servizz.
III.1.3)Forma legali li trid tittieħed mill-grupp ta’ operaturi ekonomiċi li lilhom ser jingħata l-kuntratt:
Ara l-ispeċifikazzjonijiet tas-sejħa għall-offerti.
III.1.4)Kundizzjonijiet partikolari oħrajn
L-eżekuzzjoni tal-kuntratt hija soġġetta għal kundizzjonijiet partikolari: le
III.2)Kundizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.2.1)Sitwazzjoni personali tal-operaturi ekonomiċi, inklużi rekwiżiti relatati mar-reġistrazzjoni fuq reġistri professjonali jew kummerċjali
Informazzjoni u formalitajiet meħtieġa biex jiġi evalwat jekk ir-rekwiżiti ġewx issodisfati: Ara l-ispeċifikazzjonijiet tas-sejħa għall-offerti.
III.2.2)Kapaċità ekonomika u finanzjarja
Informazzjoni u formalitajiet meħtieġa biex jiġi evalwat jekk ir-rekwiżiti ġewx issodisfati: Ara l-ispeċifikazzjonijiet tas-sejħa għall-offerti.
III.2.3)Kapaċità teknika
Informazzjoni u formalitajiet meħtieġa biex jiġi evalwat jekk ir-rekwiżiti ġewx issodisfati:
Ara l-ispeċifikazzjonijiet tas-sejħa għall-offerti.
III.2.4)Informazzjoni dwar kuntratti riżervati
III.3)Kundizzjonijiet speċifiċi għall-kuntratti tas-servizzi
III.3.1)Informazzjoni dwar professjoni partikolari
L-eżekuzzjoni tas-servizz hija riżervata għal professjoni partikolari: le
III.3.2)Persunal responsabbli għat-twettiq tas-servizz
L-entitajiet legali għandhom jindikaw l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali tal-persunal responsabbli għat-twettiq tas-servizz: iva

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Tip ta’ proċedura
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Miftuħa
IV.1.2)Limitazzjonijiet fuq l-għadd ta’ operaturi li ser jiġu mistiedna biex jitfgħu offerta jew biex jipparteċipaw
IV.1.3)Tnaqqis fl-għadd ta’ operaturi matul in-negozjati jew id-djalogu
IV.2)Kriterji tal-għoti
IV.2.1)Kriterji tal-għoti
L-aktar offerta ekonomikament vantaġġuża f'termini ta’ il-kriterji msemmija fl-ispeċifikazzjonijiet, fis-sejħa għall-offerti jew għan-negozjar jew fid-dokument deskrittiv
IV.2.2)Informazzjoni dwar irkant elettroniku
Ser jintuża rkant elettroniku: le
IV.3)Informazzjoni amministrattiva
IV.3.1)Numru ta' referenza tal-fajl mogħti mill-awtorità kontraenti:
SMART 2014/0031.
IV.3.2)Pubblikazzjoni(jiet) preċedenti dwar l-istess kuntratt

Avviż ta’ informazzjoni minn qabel

Numru tal-avviż fil-ĠU tal-UE: 2013/S 252-441252 ta' 31.12.2013

IV.3.3)Kundizzjonijiet għall-ksib ta’ speċifikazzjonijiet u dokumenti addizzjonali jew dokument deskrittiv
Dokumenti pagabbli: le
IV.3.4)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
16.7.2014 - 16:00
IV.3.5)Data ta’ meta ntbagħtu s-sejħiet għall-offerti jew għall-parteċipazzjoni lill-kandidati magħżula
IV.3.6)Lingwa/i li biha/om jistgħu jitfasslu l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Kwalunkwe lingwa uffiċjali tal-UE
IV.3.7)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 9 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)
IV.3.8)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 29.7.2014

Post:

Il-Bini tal-Kummissjoni BU25, avenue de Beaulieu, 1160 Brussels, IL-BELĠJU.

Persuni awtorizzati li jkunu preżenti waqt il-ftuħ tal-offerti: iva

Informazzjoni addizzjonali dwar il-persuni awtorizzati u l-proċedura tal-ftuħ: Għall-ftuħ tal-offerti jista' jattendi rappreżentant awtorizzat wieħed għal kull min jitfa' l-offerta. Dawk li jitfgħu l-offerti li jippjanaw li jattendu għas-seduta tal-ftuħ għandhom jgħarrfu lis-Sur Jacek Starczewski permezz ta' email (jacek.starczewski@ec.europa.eu), faks (+32 22967018) jew ittra mill-inqas 24 siegħa bil-quddiem.

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: le
VI.2)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
Il-kuntratt huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: iva
Referenza għal proġett(i) u/jew programm(i): Horizon 2020.
VI.3)Informazzjoni addizzjonali
Id-dokumenti tas-sejħa għall-offerti huma disponibbli għat-tniżżil fl-indirizz indikat taħt titlu I.1. Is-sit se jkun aġġornat b'mod regolari u hija r-responsabbiltà ta' dak li jitfa' l-offerta li jiċċekkja jekk hemmx aġġornamenti u emendi waqt il-perijodu għat-tfigħ tal-offerti.
VI.4)Proċeduri għall-appell
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri tal-appell

Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Lussemburgu
Kodiċi postali: 2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 4303-1
Feks: +352 4303-2100
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Preżentazzjoni tal-appelli
Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-preżentazzjoni tal-appelli: Fi żmien xahrejn (2) mill-avviż li jintbagħat lil min qiegħed iressaq l-ilment, jew fin-nuqqas ta' dan, mill-jum li fih min qiegħed iressaq l-ilment isir jaf b'dan. It-tressiq ta' lment quddiem l-Ombudsman Ewropew mhux se jwassal biex jew jissospendi dan il-perijodu jew biex jinfetaħ perijodu ġdid għat-tressiq tal-appelli.
VI.4.3)Servizz minn fejn tista’ tinkiseb informazzjoni dwar il-preżentazzjoni tal-appelli

Isem uffiċjali: Il-Kummissjoni Ewropea, id-Direttorat-Ġenerali għan-Netwerks tal-Komunikazzjoni, il-Kontenut u t-Teknoloġija, Taqsima E2: Software and Services, Cloud, għall-attenzjoni tas-: Sur Ken Ducatel
Indirizz postali: L-uffiċċju: BU25 3/131
Belt: Brussell
Kodiċi postali: 1049
Pajjiż: Il-Belġju
Indirizz tal-Internet: http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm

VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
14.5.2014