Servizzi - 179000-2020

17/04/2020    S76

il-Lussemburgu-Lussemburgu: BEI - Amministratur ta' Parti Terza (TPA) — Ġestjoni tat-Talbiet ta' Rimbors u Servizzi Attwarji HIS u Amministrazzjoni ta' Mediċina Preventiva

2020/S 076-179000

Tiswija

Avviż għal tibdiliet jew informazzjoni addizzjonali

Servizzi

(Suppliment ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, 2020/S 072-170133)

Il-bażi ġuridika:
Direttiva 2014/24/UE

Taqsima I: Awtorità/entità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Il-Bank Ewropew tal-Investiment
Indirizz postali: 98-100, boulevard Konrad Adenauer
Belt: Luxembourg
Kodiċi NUTS: LU000 Luxembourg
Kodiċi postali: L-2950
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Persuna ta’ kuntatt: CS Procurement
Posta elettronika: CS-procurement@eib.org
Telefown: +352 43791
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: http://www.eib.org
Indirizz tal-profil tax-xerrej: http://www.eib.org/about/procurement/index.htm

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Amministratur ta' Parti Terza (TPA) — Ġestjoni tat-Talbiet ta' Rimbors u Servizzi Attwarji HIS u Amministrazzjoni ta' Mediċina Preventiva

Numru ta' referenza: CFT-1586
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
66512200 Servizzi ta' l-assigurazzjoni dwar is-saħħa
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

L-1 lott: L-għan huwa li jagħżel fornitur ta' servizz li jaġixxi bħala Amministratur ta' Parti Terza (TPA) jiġifieri organizzazzjoni li tamministra l-iskema HIS għall-BEI, tipproċessa talbiet ta' rimbors, tiddetermina eliġibbiltà ta' spejjeż mediċi, tiffaċilita l-aċċess għal kura medika, u b'mod iktar ġenerali ttejjeb il-proporzjon bejn il-kwalità u l-prezz tal-kura. It-TPA se tipprovdi wkoll servizzi attwarji marbuta mal-kontabbiltà skont l-IFRSs u l-istudji attwarji dwar is-sostenibbiltà finanzjarja ta' HIS.

Lott 2: L-għan huwa li jagħżel fornitur ta' servizz għall-amministrazzjoni u ċ-ċentralizzazzjoni tal-provvista ta' eżaminazzjonijiet mediċi sħaħ lill-benefiċċjarji ta' lott II, jiġifieri organizzazzjoni li tamministra l-valutazzjonijiet ta' mediċina preventiva għall-Grupp tal-BEI. Il-fornitur tas-servizz għandu jipprovdi wkoll netwerk tal-istituzzjonijiet tal-kura tas-saħħa fejn il-benefiċċjarji se jkunu jistgħu jagħmlu eżaminazzjonijiet mediċi preventivi armonizzati u ta' kwalità għolja.

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
14/04/2020
VI.6)Referenza għall-avviż oriġinali
Numru tal-avviż fil-ĠU S: 2020/S 072-170133

Taqsima VII: Tibdiliet

VII.1)L-informazzjoni li se tinbidel jew tiżdied
VII.1.2)It-test li jrid jitranġa fl-avviż oriġinali
In-numru tat-taqsima: I.3)
Il-post fejn irid jitranġa t-test: Komunikazzjoni
Minflok:

Offerti jew talbiet għas-sehem għandhom jintefgħu fl-indirizz imsemmi hawn fuq.

Aqra:

Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6242

VII.2)Informazzjoni addizzjonali oħra: