Υπηρεσίες - 185933-2017

Εμφάνιση σύντομης επισκόπησης

18/05/2017    S95

Ιταλία-Ίσπρα: Μελέτη σχετικά με τη βιώσιμη και ανθεκτική προμήθεια ιατρικών ραδιοϊσοτόπων στην ΕΕ

2017/S 095-185933

Διορθωτική προκήρυξη

(Συμπλήρωμα στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 15.4.2017, 2017/S 075-144255)

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Joint Research Centre (JRC), via Enrico Fermi 2749, TP 582, 21027 Ispra VA, ΙΤΑΛΙΑ. Contact: Nina Faggion Robertsson. E-mail: jrc-g9nisp-procurement@ec.europa.eu

Αντί 

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής:

19.5.2017.

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών:

24.5.2017 (10:00), τοπική ώρα.

[...]

2 κατ' ανώτατο όριο άτομα ανά υποψήφιο. Η αίτηση πρέπει να αποσταλεί στο σημείο επαφής πριν από τις 19.5.2017 μαζί με αντίγραφο του δελτίου ταυτότητας/διαβατηρίου.

Διάβαζε 

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής:

31.5.2017.

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών:

7.6.2017 (10:00), τοπική ώρα.

[...]

2 κατ' ανώτατο όριο άτομα ανά υποψήφιο. Η αίτηση πρέπει να αποσταλεί στο σημείο επαφής πριν από τις 31.5.2017 μαζί με αντίγραφο του δελτίου ταυτότητας/διαβατηρίου.