Servizzi - 185934-2017

18/05/2017    S95

il-Belġju-Brussell: Qafas ta' kuntratt għall-provvista ta' servizzi fl-oqsma tal-evalwazzjoni, il-valutazzjoni tal-impatt, il-monitoraġġ u l-implimentazzjoni ta' servizzi oħrajn irrelatati, fir-rigward tal-politiki tas-saħħa u l-ikel

2017/S 095-185934

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Direttiva 2014/24/UE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Il-Kummissjoni Ewropea
Belt: Brussell
Kodiċi NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Kodiċi postali: 1049
Pajjiż: Il-Belġju
Posta elettronika: SANTE-PROCUREMENT@ec.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/index_en.htm
I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: L-Aġenzija Eżekuttiva tal-Konsumaturi, is-Saħħa, l-Agrikoltura u l-Ikel (Chafea)
Belt: Lussemburgu
Kodiċi NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: CHAFEA-LEGAL-MATTERS@ec.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: http://ec.europa.eu/chafea/index.html
I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: L-Awtorità Ewropea għas-Sigurtà tal-Ikel (EFSA)
Belt: Parma PR
Kodiċi NUTS: ITD52 Parma
Pajjiż: L-Italja
Posta elettronika: procurement@efsa.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: http://www.efsa.europa.eu/
I.2)Tagħrif dwar ksib konġunt
Il-kuntratt jinvolvi akkwist konġunt
Il-kuntratt qed jingħata minn korp ċentrali għall-akkwisti
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2157
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu l-indirizz imsemmi hawn fuq
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Servizzi pubbliċi ġenerali

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Qafas ta' kuntratt għall-provvista ta' servizzi fl-oqsma tal-evalwazzjoni, il-valutazzjoni tal-impatt, il-monitoraġġ u l-implimentazzjoni ta' servizzi oħrajn irrelatati, fir-rigward tal-politiki tas-saħħa u l-ikel.

Numru ta' referenza: SANTE/2016/A1/039.
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
79419000 Servizzi ta' konsulenza ta' evalwazzjoni - QB46 - QB47 - QB48 - DA01
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

Id-DĠ tas-Saħħa u s-Sigurtà tal-Ikel qiegħed iniedi din is-sejħa għall-offerti bil-għan li jikkonkludi qafas ta' kuntratt (QTK) multiplu bil-ftuħ mill-ġdid tal-kompetizzjoni sabiex jgħin lill-awtorità li qiegħda toħroġ il-kuntratt fl-implimentazzjoni ta' linjigwida aħjar dwar it-tmexxija bi qbil mal-metodi u l-għodod speċifikati fil-linjigwida għal tmexxija aħjar u l-kaxxa tal-għodda tagħha.

II.1.5)Stima tal-valur totali
Valur mingħajr VAT: 20 000 000.00 EUR
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: iva
L-offerti jistgħu jintbagħtu għal il-lottijiet kollha
II.2)Deskrizzjoni
II.2.1)Titlu:

Is-saħħa

Nru tal-lott: 1
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
79311300 Servizzi ta' l-analiżi ta' l-istħarriġ
79311410 Valutazzjoni ta' l-impatt ekonomiku
79314000 Studju dwar l-affidabbiltà
79313000 Servizi tar-reviżjoni ta' l-imġieba
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Kodiċi NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Kodiċi NUTS: ITD52 Parma
II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Ara l-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-Taqsima I.3.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 10 000 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 48
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: le
II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: iva
Identifikazzjoni tal proġett: Programm tas-saħħa.
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali
II.2)Deskrizzjoni
II.2.1)Titlu:

L-ikel.

Nru tal-lott: 2
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
79311300 Servizzi ta' l-analiżi ta' l-istħarriġ
79311410 Valutazzjoni ta' l-impatt ekonomiku
79313000 Servizi tar-reviżjoni ta' l-imġieba
79314000 Studju dwar l-affidabbiltà
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Kodiċi NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Kodiċi NUTS: ITD52 Parma
II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Ara l-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-Taqsima I.3.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 10 000 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 48
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: le
II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: iva
Identifikazzjoni tal proġett: Programm tal-ikel u l-għalf.
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.1)Idoneità għall-attività professjonali, inklużi rekwiżiti relatati mar-reġistrazzjoni fuq reġistri professjonali jew kummerċjali
Lista u deskrizzjoni qasira ta' kundizzjonijiet:

Ara l-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-Taqsima I.3.

III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.2)Il-kondizzjonijiet relatati mal-kuntratt
III.2.2)Kundizzjonijiet għat-twettiq tal-kuntratt:

Ara l-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-Taqsima I.3.

III.2.3)Informazzjoni dwar il-persunal responsabbli għat-twettiq tal-kuntratt
Obbligazzjoni li jkunu indikati l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali tal-persunal maħtur biex iwettaq il-kuntratt

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
Il-ksib jinvolvi t-twaqqif ta’ qafas ta' ftehim
Ftehim qafas b’diversi operaturi
L-għadd massimu mistenni ta' parteċipanti fil-qafas ta' ftehim: 5
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: iva
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 19/06/2017
Ħin lokali: 17:00
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Bulgaru, Ċek, Daniż, Ġermaniż, Grieg, Ingliż, Spanjol, Eston, Finlandiż, Franċiż, Irlandiż, Kroat, Ungeriż, Taljan, Litwan, Latvjan, Malti, Olandiż, Pollakk, Portugiż, Rumen, Slovakk, Sloven, Svediż
IV.2.6)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 6 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)
IV.2.7)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 26/06/2017
Ħin lokali: 15:00
Post:

Id-DĠ tas-Saħħa u s-Sigurtà tal-Ikel, rue Breydel 4, B232 5/47, 1040 Brussels, IL-BELĠJU.

Informazzjoni dwar persuni awtorizzati u l-proċedura tal-ftuħ:

Ara l-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-Taqsima I.3.

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: le
VI.3)Informazzjoni addizzjonali:
VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Lussemburgu
Kodiċi postali: 2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid:

Ara l-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-Taqsima I.3.

VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
04/05/2017