Servizzi - 185945-2017

18/05/2017    S95

id-Danimarka-Copenhagen: Servizzi ta' monitoraġġ u analiżi tal-midja għad-Danimarka

2017/S 095-185945

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Direttiva 2014/24/UE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Il-Parlament Ewropew, Directorate-General for Communication, European Parliament Information Office in Denmark
Indirizz postali: Gothersgade 115
Belt: Copenhagen K
Kodiċi NUTS: DK DANMARK
Kodiċi postali: 1123
Pajjiż: Id-Danimarka
Posta elettronika: epkobenhavn@ep.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: https://www.europarl.europa.eu
Indirizz tal-profil tax-xerrej: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2370
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2370
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu l-indirizz imsemmi hawn fuq
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Servizzi pubbliċi ġenerali

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Servizzi ta' monitoraġġ u analiżi tal-midja għad-Danimarka.

Numru ta' referenza: COMM/DG/AWD/2017/359.
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
92400000 Servizzi ta' l-aġenzija ta' l-aħbarijiet
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

Il-Parlament Ewropew iniedi din il-proċedura bil-għan li jagħti qafas ta' kuntratt għall-monitoraġġ ta' kuljum ta' stampa bil-miktub (nazzjonali/reġjonali), il-midja awdjoviżiva (radju, TV) u l-midja ewlenija onlajn (l-Internet). L-għan huwa li jipprovdi kompendju ta' tagħrif ta' kuljum fil-ħin u aġġornat, fil-forma ta' reċensjonijiet tal-istampa, dwar il-mod kif jiġu rrappurtati suġġetti ta' rilevanza għall-Parlament Ewropew u għall-Unjoni Ewropea fil-midja. Id-Direttorat Ġenerali tal-Parlament Ewropew għall-Komunikazzjoni (id-DĠ għall-Komunikazzjoni) qiegħed ifittex li jassigura li jkollu l-aqwa għarfien possibbli tal-kopertura tal-midja madwar l-UE fuq kwistjonijiet irrelatati mal-Unjoni Ewropea, il-Parlament Ewropew u l-attivitajiet tal-President u l-MPE tiegħu. L-analiżi tal-midja fl-aħħar mill-aħħar se tgħin lill-PE sabiex jikkomunika aħjar il-politiki tal-UE liċ-ċittadini tal-UE u udjenzi speċifiċi fil-mira.

II.1.5)Stima tal-valur totali
Valur mingħajr VAT: 360 000.00 EUR
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.2)Deskrizzjoni
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
92400000 Servizzi ta' l-aġenzija ta' l-aħbarijiet
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: DK DANMARK
II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Ara d-dokument tal-ispeċifikazzjonijiet disponibbli fl-indirizz: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2370

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 360 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 12
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: iva
Spjegazzjoni ta' tiġdidiet:

3 tiġdidiet ta' 12-il xahar kull waħda.

Bi qbil mat-termini mniżżla fl-abbozz ta' kuntratt.

II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.1)Idoneità għall-attività professjonali, inklużi rekwiżiti relatati mar-reġistrazzjoni fuq reġistri professjonali jew kummerċjali
Lista u deskrizzjoni qasira ta' kundizzjonijiet:

Ara l-ispeċifikazzjonijiet disponibbli fil-link li ġejja: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2370

III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.2)Il-kondizzjonijiet relatati mal-kuntratt
III.2.2)Kundizzjonijiet għat-twettiq tal-kuntratt:

Ara l-ispeċifikazzjonijiet u l-abbozz ta' qafas ta' kuntratt disponibbli fl-indirizz: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2370

III.2.3)Informazzjoni dwar il-persunal responsabbli għat-twettiq tal-kuntratt
Obbligazzjoni li jkunu indikati l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali tal-persunal maħtur biex iwettaq il-kuntratt

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
Il-ksib jinvolvi t-twaqqif ta’ qafas ta' ftehim
Ftehim qafas b’operatur wieħed
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: le
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 17/07/2017
Ħin lokali: 12:00
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Bulgaru, Ċek, Daniż, Ġermaniż, Grieg, Ingliż, Spanjol, Eston, Finlandiż, Franċiż, Irlandiż, Kroat, Ungeriż, Taljan, Litwan, Latvjan, Malti, Olandiż, Pollakk, Portugiż, Rumen, Slovakk, Sloven, Svediż
IV.2.6)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 6 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)
IV.2.7)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 06/09/2017
Ħin lokali: 14:00
Post:

L-Uffiċċju tal-Informazzjoni tal-Parlament Ewropew fid-Danimarka, Gothersgade 115, 1123 Copenhagen K, ID-DANIMARKA.

Informazzjoni dwar persuni awtorizzati u l-proċedura tal-ftuħ:

Dawk li jitfgħu l-offerti li jixtiequ jattendu għall-ftuħ tal-offerti huma mitluba li jinnotifikaw lid-dipartiment responsabbli għall-immaniġġjar ta' din il-proċedura ta' ksib, mhux aktar tard minn jumejn (2) tax-xogħol qabel id-data tal-ftuħ tal-offerti, permezz ta' Email epkobenhavn@ep.europa.eu

Massimu ta' 2 rappreżentanti jistgħu jattendu. Jekk dawk li jitfgħu l-offerti jonqsu milli jibagħtu notifika, b'mod awtomatiku m'humiex se jingħataw aċċess għall-ftuħ.

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: le
VI.3)Informazzjoni addizzjonali:
VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea (CJEU)
Belt: Lussemburgu
Kodiċi postali: 2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu/
VI.4.2)Korp responsabbli għall-proċeduri ta’ medjazzjoni
Isem uffiċjali: L-Ombudsman Ewropew
Indirizz postali: 1 avenue du Président Robert Schuman
Belt: Strasburgu Cedex
Kodiċi postali: 67001
Pajjiż: Franza
Indirizz tal-Internet: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Servizz minn fejn tista’ tinkiseb informazzjoni dwar il-proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea (CJEU)
Belt: Lussemburgu
Kodiċi postali: 2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu/
VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
04/05/2017