Υπηρεσίες - 187435-2014

05/06/2014    S107    Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Υπηρεσίες - Συμπληρωματικά στοιχεία - Ανοικτή διαδικασία 

Λουξεμβούργο-Λουξεμβούργο: Εκμετάλλευση και ανάπτυξη των υποδομών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών

2014/S 107-187435

Διορθωτικό

(Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 28.5.2014, 2014/S 102-177715)

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Γενική Διεύθυνση Υποδομών, υπόψη μονάδας «Οργάνωση και πόροι πληροφορικής», 2925Λουξεμβούργο, ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dti-ao-2014-02@curia.europa.eu


Σημείωση:

Γνωστοποιείται στους υποψηφίους ότι δημοσιεύτηκε διορθωτική προκήρυξη για την αγγλική έκδοση.