Υπηρεσίες - 190781-2017

Εμφάνιση σύντομης επισκόπησης

20/05/2017    S97

Βέλγιο-Βρυξέλλες: Τεχνικές γραμματείες για την ομάδα κοινοποιημένων οργανισμών βάσει των ακόλουθων οδηγιών: οδηγία ATEX, οδηγία περί μηχανημάτων, οδηγία περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας, οδηγία περί ανελκυστήρων, οδηγία περί εξοπλισμού υπό πίεση/απλών δοχείων πίεσης, οδηγία περί συσκευών αερίου

2017/S 097-190781

Διορθωτική προκήρυξη

(Συμπλήρωμα στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 29.4.2017, 2017/S 084-162471)

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Directorate C — Industrial Transformation and Advanced Value Chains, avenue d'Auderghem 45, Office BREY 10/124, 1049 Brussels, ΒΕΛΓΙΟ. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: grow-c-financial-team@ec.europa.eu

Αντί 

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα:

[...]

Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για όλα τα τμήματα.

Διάβαζε 

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα:

[...]

Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για 6 παρτίδες το μέγιστο.

Δεν αλλάζει τίποτα για τους υποψηφίους καθώς πρόκειται περί του ιδίου και του αυτού. Αποσκοπεί απλά στην επίλυση του ζητήματος που αφορά την τεχνική σύνδεση για ηλεκτρονικές υποβολές προκειμένου οι υποψήφιοι να είναι σε θέση να υποβάλουν προσφορές και για λιγότερες από 6 παρτίδες.