Iċċekkja l-paġna ddedikata għas-sejħiet għall-offerti tal-COVID-19 tagħna relatati mal-ħtiġijiet ta’ tagħmir mediku.

Il-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa hija ċ-ċans tiegħek biex taqsam l-ideat tiegħek u ssawwar il-futur tal-Ewropa. Semma’ leħnek!

Servizzi - 191128-2019

24/04/2019    S80

il-Litwanja-Vilnius: L-Avvanzar fil-Ġbir ta' Dejta Amministrattiva dwar il-Vjolenza mis-Sieħeb Intimu/Sieħba Intima

2019/S 080-191128

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Direttiva 2014/24/UE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: L-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi
Indirizz postali: Gedimino av.16
Belt: Vilnius
Kodiċi NUTS: LT011 Vilniaus apskritis
Kodiċi postali: LT 01103
Pajjiż: Il-Litwanja
Posta elettronika: procurement@eige.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: www.eige.europa.eu
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4793
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu b'mod elettroniku permezz ta': https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4793
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Attivitajiet oħra: L-ugwaljanza bejn is-sessi

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

L-Avvanzar fil-Ġbir ta' Dejta Amministrattiva dwar il-Vjolenza mis-Sieħeb Intimu/Sieħba Intima

Numru ta' referenza: EIGE/2019/OPER/01
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
73210000 Servizzi ta' konsulenza dwar ir-riċerka
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

L-għan ġenerali:

L-għan ġenerali ta' dan l-istudju huwa li jgħin aktar lill-Istati Membri tal-UE fl-implimentazzjoni ta' indikaturi mifruxa mal-UE kollha dwar il-ġbir ta' dejta amministrattiva dwar il-vjolenza, l-istupru u l-qtil tan-nisa mis-sieħeb intimu/sieħba intima żviluppati mill-EIGE, u l-iżvilupp ta' sistema ta' klassifikazzjoni dwar il-qtil tan-nisa.

L-għan(ijiet) speċifiku/speċifiċi:

L-għanijiet speċifiċi se jikkontribwixxu għal komparabilità u uniformità mtejba tad-dejta amministrattiva dwar il-vjolenza bbażata fuq is-sessi.

L-għanijiet speċifiċi huma:

1) Biex jivvaluta l-progress magħmul fuq livell nazzjonali fit-titjib tad-disponibbiltà tad-dejta, sabiex jipprovdi dejta uniformi dwar il-vjolenza mis-sieħeb intimu/sieħba intima u jtejjeb il-komparabilità tad-dejta tal-UE;

2) Biex itejjeb il-ġbir tad-dejta dwar il-qtil relatat mas-sessi tan-nisa u l-bniet billi tiġi żviluppata sistema ta' klassifikazzjoni.

II.1.5)Stima tal-valur totali
Valur mingħajr VAT: 200 000.00 EUR
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.2)Deskrizzjoni
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: LT011 Vilniaus apskritis
II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

L-għan ġenerali:

L-għan ġenerali ta' dan l-istudju huwa li jgħin aktar lill-Istati Membri tal-UE fl-implimentazzjoni ta' indikaturi mifruxa mal-UE kollha dwar il-ġbir ta' dejta amministrattiva dwar il-vjolenza, l-istupru u l-qtil tan-nisa mis-sieħeb intimu/sieħba intima żviluppati mill-EIGE, u l-iżvilupp ta' sistema ta' klassifikazzjoni dwar il-qtil tan-nisa.

L-għan(ijiet) speċifiku/speċifiċi:

L-għanijiet speċifiċi se jikkontribwixxu għal komparabilità u uniformità mtejba tad-dejta amministrattiva dwar il-vjolenza bbażata fuq is-sessi.

L-għanijiet speċifiċi huma:

1) Biex jivvaluta l-progress magħmul fuq livell nazzjonali fit-titjib tad-disponibbiltà tad-dejta, sabiex jipprovdi dejta uniformi dwar il-vjolenza mis-sieħeb intimu/sieħba intima u jtejjeb il-komparabilità tad-dejta tal-UE;

2) Biex itejjeb il-ġbir tad-dejta dwar il-qtil relatat mas-sessi tan-nisa u l-bniet billi tiġi żviluppata sistema ta' klassifikazzjoni.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 200 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 11
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: le
II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.2)Il-kondizzjonijiet relatati mal-kuntratt
III.2.3)Informazzjoni dwar il-persunal responsabbli għat-twettiq tal-kuntratt
Obbligazzjoni li jkunu indikati l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali tal-persunal maħtur biex iwettaq il-kuntratt

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: le
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 06/06/2019
Ħin lokali: 11:00
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Ingliż
IV.2.6)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 6 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)
IV.2.7)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 06/06/2019
Ħin lokali: 13:00
Post:

Il-bini tal-EIGE.

Informazzjoni dwar persuni awtorizzati u l-proċedura tal-ftuħ:

Rappreżentant awtorizzat 1 ta' kull min jitfa' offerta jista' jattendi għall-ftuħ tal-offerti bħala osservatur. Il-kumpaniji huma mitluba jinnotifikaw l-intenzjoni tagħhom mhux aktar tard minn jumejn (2) tax-xogħol minn qabel fl-indirizz ta' kuntatt indikat fit-Taqsima I ta' dan l-avviż b'notifika li jkun fiha n-numru ta' referenza tal-proċedura.

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: le
VI.3)Informazzjoni addizzjonali:
VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Belt: Luxembourg
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 43031
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Korp responsabbli għall-proċeduri ta’ medjazzjoni
Isem uffiċjali: L-Ombudsman Ewropew
Belt: Strasbourg
Pajjiż: Franza
Telefown: +33 388172313
VI.4.3)Proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid:

Fi żmien xahrejn (2) mill-avviż li jintbagħat lil min qiegħed iressaq l-appell, jew, fin-nuqqas ta' dan, mill-jum li fih sar jaf b'dan. It-tressiq ta' lment quddiem l-Ombudsman Ewropew mhux se jwassal biex jew jissospendi dan il-perijodu jew biex jinfetaħ perijodu ġdid għat-tressiq tal-appelli.

VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
17/04/2019