Iċċekkja l-paġna ddedikata għas-sejħiet għall-offerti tal-COVID-19 tagħna relatati mal-ħtiġijiet ta’ tagħmir mediku.

Il-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa hija ċ-ċans tiegħek biex taqsam l-ideat tiegħek u ssawwar il-futur tal-Ewropa. Semma’ leħnek!

Servizzi - 198226-2019

30/04/2019    S84

il-Belġju-Brussell: Studju dwar Barrieri għall-Użu ta' Prodotti tal-Kostruzzjoni f'Servizzi tal-Kostruzzjoni

2019/S 084-198226

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Direttiva 2014/24/UE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: L-Aġenzija Eżekuttiva għall-Intrapriżi Żgħar u Medji, EASME.A.3.1 — Integrated maritime policy
Indirizz postali: Covent Garden (COV2), place Charles Rogier 16
Belt: Brussels
Kodiċi NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Kodiċi postali: 1049
Pajjiż: Il-Belġju
Posta elettronika: easme-procurement@ec.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: http://ec.europa.eu/easme/
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4625
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu l-indirizz imsemmi hawn fuq
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Servizzi pubbliċi ġenerali

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Studju dwar Barrieri għall-Użu ta' Prodotti tal-Kostruzzjoni f'Servizzi tal-Kostruzzjoni

Numru ta' referenza: EASME/2019/OP/0010
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
71000000 Servizzi ta' perizja, kostruzzjoni, inġinerija u spezzjoni
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

L-EASME qed tniedi din is-sejħa għall-offerti għal studju dwar barrieri għall-użu ta' prodotti tal-kostruzzjoni mqiegħda legalment fis-suq taħt ir-regolament dwar il-prodotti tal-kostruzzjoni.

L-għan ta' dan l-istudju hu li jidentifika u jinkwadra taħt il-liġi tal-UE applikabbli ftit mill-barrieri tal-liġi nazzjonali l-aktar rilevanti għall-provvista ta' servizzi ta' kostruzzjoni, partikolarment fil-livell transkonfinali, marbuta mal-użu ta' materjali tal-kostruzzjoni, bħala sors ta' prova għall-iżvilupp ta' politika tas-suq intern futur għal servizzi ta' kostruzzjoni.

II.1.5)Stima tal-valur totali
Valur mingħajr VAT: 600 000.00 EUR
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.2)Deskrizzjoni
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
73210000 Servizzi ta' konsulenza dwar ir-riċerka
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Ix-xogħlijiet se jitwettqu fil-bini indikat mill-kuntrattur.

Kwalunkwe laqgħat se jsiru fil-bini tal-EASME jew tal-Kummissjoni Ewropea fi Brussell.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Is-settur tal-kostruzzjoni huwa wieħed mill-iktar setturi importanti f'termini ekonomiċi. Għalhekk huwa ta' importanza kruċjali meta tiġi evalwata u żviluppata l-eżistenza ta' suq uniku verament integrat. Madankollu, ħafna diffikultajiet f'tali evalwazzjoni u żvilupp ġejjin mill-ammont kbir ta' regoli applikabbli għas-settur fl-UE kollha; is-settur tal-kostruzzjoni huwa wieħed mill-aktar setturi regolati ħafna fl-Ewropa, l-aktar fil-livell nazzjonali u subnazzjonali. L-għan ta' dan l-istudju hu li jidentifika u jinkwadra taħt il-liġi tal-UE applikabbli ftit mill-barrieri tal-liġi nazzjonali l-aktar rilevanti għall-provvista ta' servizzi ta' kostruzzjoni, partikolarment fil-livell transkonfinali, marbuta mal-użu ta' materjali tal-kostruzzjoni, bħala sors ta' prova għall-iżvilupp ta' politika tas-suq intern futur għal servizzi ta' kostruzzjoni. Dawn ir-restrizzjonijiet, jekk tabilħaqq komuni fl-Istati Membri kollha, ikunu barrieri ta' impatt detrimentali kbir għall-provvista transkonfinali ta' servizzi ta' kostruzzjoni u għalhekk għall-integrazzjoni tas-suq intern tas-servizzi ta' kostruzzjoni.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 600 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 18
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: le
II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: iva
Identifikazzjoni tal proġett:

Id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni C(2018) 568 finali tal-5.2.2018 dwar l-iffinanzjar tal-miżuri ta' appoġġ tal-Programm għall-Kompetittività tal-Intrapriżi u l-intrapriżi żgħar u medji (COSME).

II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Il-parteċipazzjoni minn entitajiet stabbiliti f'pajjiż terz hija possibbli taħt il-kundizzjoni li l-pajjiż terz ikun imniżżel fl-Artikolu 6 tar-Regolament COSME u ffirma ftehim ta' parteċipazzjoni fil-parti rilevanti tal-programm COSME. Jekk jogħġbok ara l-Punt 3.1. Il-parteċipazzjoni tal-ispeċifikazzjonijiet tas-sejħa għall-offerti għall-aċċess għal din il-proċedura ta' ksib.

Ara l-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-Taqsima I.3).

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.2)Il-kondizzjonijiet relatati mal-kuntratt
III.2.2)Kundizzjonijiet għat-twettiq tal-kuntratt:

Ara l-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-Taqsima I.3).

III.2.3)Informazzjoni dwar il-persunal responsabbli għat-twettiq tal-kuntratt
Obbligazzjoni li jkunu indikati l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali tal-persunal maħtur biex iwettaq il-kuntratt

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: le
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 26/06/2019
Ħin lokali: 15:00
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Bulgaru, Ċek, Daniż, Ġermaniż, Grieg, Ingliż, Spanjol, Eston, Finlandiż, Franċiż, Irlandiż, Kroat, Ungeriż, Taljan, Litwan, Latvjan, Malti, Olandiż, Pollakk, Portugiż, Rumen, Slovakk, Sloven, Svediż
IV.2.7)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 27/06/2019
Ħin lokali: 14:30
Post:

L-Aġenzija Eżekuttiva għall-Intrapriżi Żgħar u Medji (EASME), Covent Garden 2, place Charles Rogier 16, Room: COV2 10/204, 1049 Brussels — IL-BELĠJU.

Informazzjoni dwar persuni awtorizzati u l-proċedura tal-ftuħ:

Ara l-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-Taqsima I.3).

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: le
VI.3)Informazzjoni addizzjonali:
VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: Rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 4303-1
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid:

Ara l-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-Taqsima I.3).

VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
23/04/2019