L-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-UE qiegħed fil-proċess li jaġġorna xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.

Servizzi - 198230-2019

30/04/2019    S84    Aġenziji) - Servizzi - Tagħrif ieħor - Proċedura miftuħa 

Franza-Pariġi: Bażijiet ta' Data Ekonomika u Finanzjarja

2019/S 084-198230

Tiswija

Avviż għal tibdiliet jew informazzjoni addizzjonali

Servizzi

(Suppliment ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, 2019/S 068-158396)

Il-bażi ġuridika:

Direttiva 2014/24/UE

Taqsima I: Awtorità/entità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: L-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA)
Indirizz postali: CS 60747 — 103 rue de Grenelle
Belt: Paris Cedex 07
Kodiċi NUTS: FR101
Kodiċi postali: 75345
Pajjiż: Franza
Posta elettronika: procurement@esma.europa.eu

Indirizz(i) tal-Internet:

Indirizz ewlieni: http://www.esma.europa.eu/page/procurement

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Bażijiet ta' Data Ekonomika u Finanzjarja

II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
72320000
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

L-għan tal-Oqfsa ta' Kuntratt (QtK) previsti hu li jipprovdu lill-ESMA b'sett wiesgħa ta' data kwalitattiva u kwantitattiva dwar is-swieq finanzjarji biex jinkisbu l-għanijiet tal-Awtorità: il-protezzjoni tal-investitur, swieq ordnati u stabbiltà finanzjarja.

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
25/04/2019
VI.6)Referenza għall-avviż oriġinali
Numru tal-avviż fil-ĠU S: 2019/S 068-158396

Taqsima VII: Tibdiliet

VII.1)L-informazzjoni li se tinbidel jew tiżdied
VII.1.2)It-test li jrid jitranġa fl-avviż oriġinali
In-numru tat-taqsima: IV.2.2)
Il-post fejn irid jitranġa t-test: Limitu ta' żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Minflok:
Data: 05/05/2019
Ħin lokali: 23:59
Aqra:
Data: 07/05/2019
Ħin lokali: 23:59
In-numru tat-taqsima: IV.2.7)
Il-post fejn irid jitranġa t-test: Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Minflok:
Data: 06/05/2019
Ħin lokali: 10:00
Aqra:
Data: 08/05/2019
Ħin lokali: 11:00
VII.2)Informazzjoni addizzjonali oħra: