Iċċekkja l-paġna ddedikata għas-sejħiet għall-offerti tal-COVID-19 tagħna relatati mal-ħtiġijiet ta’ tagħmir mediku.

Il-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa hija ċ-ċans tiegħek biex taqsam l-ideat tiegħek u ssawwar il-futur tal-Ewropa. Semma’ leħnek!

Servizzi - 203753-2017

30/05/2017    S102

il-Lussemburgu-Lussemburgu: Evalwazzjoni teknika tas-sistema tal-EURDEP

2017/S 102-203753

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Direttiva 2014/24/UE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Il-Kummissjoni Ewropea, Directorate-General for Energy, Directorate D — Nuclear Energy, Safety and ITER
Indirizz postali: 1, rue Henri Schnadt, Zone d'activité Cloche d'Or
Belt: Lussemburgu
Kodiċi NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Kodiċi postali: 2530
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: vesa.tanner@ec.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: https://ec.europa.eu/energy/en
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2504
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu l-indirizz imsemmi hawn fuq
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Servizzi pubbliċi ġenerali

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Evalwazzjoni teknika tas-sistema tal-EURDEP.

Numru ta' referenza: ENER/D3/2017-149.
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
98000000 Servizzi oħra tal-komunità, soċjali u personali
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

L-oġġettiv ta' dan il-proġett huwa li jevalwa l-bażi teknika kurrenti tas-sistema tal-EURDEP (il-Pjattaforma Ewropea tal-Bdil tad-Dejta Radjoloġika) fid-dawl tal-espansjoni riċenti tagħha u l-iżvilupp tat-teknoloġija tat-TI. B'mod partikulari, il-proġett għandu jevalwa l-arranġamenti magħmula fl-organizzazzjonijiet li jiħħostjaw is-servers tal-EURDEP (iċ-Ċentru Konġunt tar-Riċerka, id-DĠ tal-Enerġija). Il-proġett għandu jevalwa l-affidabbiltà tal-arranġamenti għall-bdil tad-dejta, iwettaq valutazzjoni tar-riskju u simulazzjoni ta' talba għolja u jfisser il-ħtiġijiet tal-iżvilupp għall-10 snin ta' operazzjoni li ġejjin.

II.1.5)Stima tal-valur totali
Valur mingħajr VAT: 58 000.00 EUR
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.2)Deskrizzjoni
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: 00 Not specified
II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

— Jipprepara rapport tal-bidu biex jikkonferma d-dettalji tax-xogħol mogħti.

— Iwettaq żjara fuq il-post biex jistudja l-komponenti tas-sistema tal-EURDEP f'Lussemburgu (id-DĠ tal-Enerġija) u l-Italja (il-JRC ta' Ispra) sabiex jivvaluta s-sistemi tekniċi, is-softwer, l-arranġamenti tas-sigurtà fiżiċi u l-arranġamenti tas-sigurtà tal-informazzjoni.

— Iwettaq studju tas-siti tal-FTP bħala mera miżmuma mill-kontropartijiet tal-EURDEP Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) u ċ-Ċentru ta' Rispons għall-Emerġenzi Ambjentali Federali ta' Roshydromet (FEERC) sabiex jivvaluta l-arranġamenti tas-sigurtà fiżiċi u l-arranġamenti tas-sigurtà tal-informazzjoni.

— Iwettaq studju tas-siti tal-Internet tal-EURDEP (pubbliċi u privati) sabiex jivvaluta l-affidabbiltà, l-iskalabilità, is-sigurtà tal-informazzjoni u d-disinn tal-esperjenza tal-utent (UX) — b'mod partikulari d-disinn tal-interazzjoni.

— Iwettaq numru ta' testijiet ta' stress fuq l-operazzjoni tas-sistema matul emerġenza nukleari, i.e. jissimula sitwazzjoni fejn in-numru ta' utenti tas-siti tal-Internet pubbliċi tal-EURDEP jiżdied b’mod sinifikanti u jivvaluta l-prestazzjoni tas-sit tal-Internet.

— Iwettaq valutazzjoni tar-riskju fuq is-sistema tal-ħardwer u s-softwer, b'mod partikulari fuq l-iħħostjar tal-kontinwità, l-affidabbiltà tas-softwer u l-impatti possibbli minn komponenti tat-terza parti e.g. l-awtentikazzjoni tal-ECAS.

— Jipprepara r-rapport finali. Dan hu r-riżultat tal-proġett imwettaq u għandu jipprovdi ħarsa ġenerali komprensiva tal-arranġamenti tekniċi kurrenti, is-soluzzjoni tal-komunikazzjoni u s-siti tal-Internet. Barra minn hekk ir-rapport irid ikun fih ir-riżultati tal-valutazzjoni tar-riskju u t-testijiet fuq stress u proposti għat-titjib tekniku fuq perijodu qasir u twil (l-10 snin li ġejjin), inkluż proposti possibbli biex itejbu s-sistema tal-iskalabilità, is-sigurtà, u d-disinn tal-esperjenza tal-utent (UX).

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 58 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 10
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: le
II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: iva
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 29/06/2017
Ħin lokali: 23:59
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Bulgaru, Ċek, Daniż, Ġermaniż, Grieg, Ingliż, Spanjol, Eston, Finlandiż, Franċiż, Irlandiż, Kroat, Ungeriż, Taljan, Litwan, Latvjan, Malti, Olandiż, Pollakk, Portugiż, Rumen, Slovakk, Sloven, Svediż
IV.2.6)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 6 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)
IV.2.7)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 06/07/2017
Ħin lokali: 10:00
Post:

Il-Kummissjoni Ewropea, DG Energy, 1, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, IL-LUSSEMBURGU.

Informazzjoni dwar persuni awtorizzati u l-proċedura tal-ftuħ:

rappreżentant 1 għal kull min jitfa' offerta.

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: le
VI.3)Informazzjoni addizzjonali:
VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali tal-Unjoni Ewropea
Indirizz postali: rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Lussemburgu
Kodiċi postali: 2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu/
VI.4.4)Servizz minn fejn tista’ tinkiseb informazzjoni dwar il-proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali tal-Unjoni Ewropea
Indirizz postali: rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Lussemburgu
Kodiċi postali: 2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu/
VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
18/05/2017