Servizzi - 209560-2020

Submission deadline has been amended by:  232310-2020
06/05/2020    S88

il-Lussemburgu-Lussemburgu: Kalkoli tal-Attwarjat dwar Benefiċċji Soċjali tal-Persunal ta' Istituzzjonijiet tal-UE

2020/S 088-209560

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Regolament (UE, Euratom) Nru 2018/1046

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Il-Kummissjoni Ewropea, Eurostat — Directorate C Macroeconomic Statistics
Indirizz postali: ESTAT C.3 — Statistics for Administrative Purposes
Belt: Luxembourg
Kodiċi NUTS: LU00 Luxembourg
Kodiċi postali: L-2920
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: estat-financial-cell-dir-c-d@ec.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: https://ec.europa.eu/eurostat/about/overview
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6279
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu b'mod elettroniku permezz ta': https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6279
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Attivitajiet oħra: L-istatistika

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Kalkoli tal-Attwarjat dwar Benefiċċji Soċjali tal-Persunal ta' Istituzzjonijiet tal-UE

Numru ta' referenza: ESTAT/LUX/2020/OP/0010
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
66519600 Servizzi attwarji
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

Kalkoli tal-attwarjat dwar benefiċċji soċjali tal-persunal ta' istituzzjonijiet tal-UE.

II.1.5)Stima tal-valur totali
Valur mingħajr VAT: 1 150 000.00 EUR
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.2)Deskrizzjoni
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
79330000 Servizzi ta' l-istatistika
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: LU00 Luxembourg
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Fil-bini tal-kuntratturi.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

L-għan ta' din is-sejħa għall-offerti hu:

• li jeżamina mill-ġdid u jivvalida l-obbligazzjoni tal-Iskema ta' Pensjonijiet tal-uffiċjali Ewropej (PSEO),

• li jeżamina mill-ġdid u jivvalida l-obbligazzjoni tal-Iskema ta' Pensjonijiet tal-Parlament Ewropew (PSMEP),

• li jeżamina mill-ġdid u jivvalida l-obbligazzjoni tal-Iskema ta' Pensjonijiet tal-Membri ta' uħud mill-Istituzzjonijiet Ewropej (PSMI),

• li jeżamina mill-ġdid u jivvalida l-obbligazzjoni tar-Reġim Komuni tal-Assigurazzjoni tal-Mard (JSIS) ta' Uffiċjali Ewropej,

• li jeżamina mill-ġdid u jivvalida l-valutazzjoni tal-attwarjat tal-PSEO (l-Artikolu 83a u l-Anness XII tar-Regolament dwar il-Persunal),

• li jipprovdi għajnuna tal-attwarjat teknika lill-Eurostat fir-rigward ta' kwistjonijiet teoretiċi u prattiċi tal-attwarjat, kif meħtieġ biex jintlaħqu t-talbiet li jkunu ġejjin mill-partijiet interessati rilevanti (primarjament id-DĠ Riżorsi Umani, id-DĠ Baġit, il-Qorti Ewropea tal-Awdituri).

Servizzi addizzjonali se jintalbu biss f'każ ta' talba espliċita u speċifika mill-partijiet interessati rilevanti lill-Eurostat. Dawk is-servizzi għandhom ikunu kkunsidrati bħala mhux obbligatorji.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 1 150 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 48
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: iva
Spjegazzjoni ta' tiġdidiet:

Ara l-indirizz tal-internet ipprovdut fit-taqsima I.3).

II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: iva
Identifikazzjoni tal proġett:

Programm Ewropew tal-Istatistika 2013-2020.

II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.1)Idoneità għall-attività professjonali, inklużi rekwiżiti relatati mar-reġistrazzjoni fuq reġistri professjonali jew kummerċjali
Lista u deskrizzjoni qasira ta' kundizzjonijiet:

Ara l-indirizz tal-internet ipprovdut fit-taqsima I.3).

III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.2)Il-kondizzjonijiet relatati mal-kuntratt
III.2.2)Kundizzjonijiet għat-twettiq tal-kuntratt:

Ara l-indirizz tal-internet ipprovdut fit-taqsima I.3).

III.2.3)Informazzjoni dwar il-persunal responsabbli għat-twettiq tal-kuntratt
Obbligazzjoni li jkunu indikati l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali tal-persunal maħtur biex iwettaq il-kuntratt

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: iva
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 30/06/2020
Ħin lokali: 16:00
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Bulgaru, Ċek, Daniż, Ġermaniż, Grieg, Ingliż, Spanjol, Eston, Finlandiż, Franċiż, Irlandiż, Kroat, Ungeriż, Taljan, Litwan, Latvjan, Malti, Olandiż, Pollakk, Portugiż, Rumen, Slovakk, Sloven, Svediż
IV.2.6)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 12 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)
IV.2.7)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 02/07/2020
Ħin lokali: 10:00
Post:

Bâtiment Bech building ROOM B4/444, 5, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg, IL-LUSSEMBURGU.

Informazzjoni dwar persuni awtorizzati u l-proċedura tal-ftuħ:

Massimu ta' żewġ rappreżentanti għal kull offerta jistgħu jattendu s-seduta tal-ftuħ. Il-kumpaniji li jixtiequ jattendu huma mitluba biex jinnotifikaw l-intenzjoni tagħhom permezz tal-email mill-inqas 48 siegħa minn qabel. Id-dettalji kollha tal-kontenut u l-proċedura tan-notifika huma spjegati fit-Taqsima 4.3.2 tal-Ispeċifikazzjonijiet Tekniċi.

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: le
VI.2)Informazzjoni dwar flussi ta' xogħol elettroniċi
Se jkun aċċettat il-ħruġ ta' fatturi elettroniċi
VI.3)Informazzjoni addizzjonali:
VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: Rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 4303-1
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid:

Ara l-indirizz tal-internet ipprovdut fit-taqsima I.3).

VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
29/04/2020