Υπηρεσίες - 211426-2017

Εμφάνιση σύντομης επισκόπησης

03/06/2017    S106    Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Υπηρεσίες - Συμπληρωματικά στοιχεία - Ανοικτή διαδικασία 

Βέλγιο-Βρυξέλλες: Συντονισμός της ασφάλειας και της υγείας για δραστηριότητες συντήρησης έργων δομικού σκελετού και αποπεράτωσης, δραστηριότητες τεχνικής συντήρησης και δραστηριότητες σχετικά με την υγιεινή

2017/S 106-211426

Διορθωτική προκήρυξη

(Συμπλήρωμα στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 26.5.2017, 2017/S 100-197642)

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, rue Wiertz 60, 1047 Bruxelles, ΒΕΛΓΙΟ. Contact: service d'assistance à la maintenance. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu

Αντί 

I.3) Επικοινωνία:

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://webgate.ec.europa.eu/publications/etendering/intranet/cft/cft-display.html?cftId=2317#

(...)

Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην ακόλουθη διεύθυνση:

(...)

Διεύθυνση(ύνσεις) στο διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση: https://webgate.ec.europa.eu/publications/etendering/intranet/cft/cft-display.html?cftId=2317#

Διάβαζε 

I.3) Επικοινωνία:

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2317

(...)

Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην ακόλουθη διεύθυνση:

(...)

Διεύθυνση(ύνσεις) στο διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2317