Servizzi - 211427-2017

Uri l-lista b'inqas dettalji

03/06/2017    S106

il-Ġermanja-Berlin: L-immaniġġjar tal-imħażen u d-dispaċċ ta' materjali tal-Uffiċċju tal-Informazzjoni tal-Unjoni Ewropea fil-Ġermanja

2017/S 106-211427

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Direttiva 2004/18/KE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem, indirizzi u punt(i) ta' kuntatt

Isem uffiċjali: Il-Parlament Ewropew, Informationsbüro f'Deutschland
Indirizz postali: Unter den Linden 78
Belt: Berlin
Kodiċi postali: 10117
Pajjiż: Il-Ġermanja
Posta elettronika: tender-epberlin@europarl.europa.eu
Telefown: +49 03022801000
Feks: +49 03022801111

Indirizz(i) tal-Internet:

Indirizz ġenerali tal-awtorità kontraenti: http://www.europarl.europa.eu/portal/de

Indirizz tal-profil tax-xerrej: http://www.europarl.de/

Aċċess elettroniku għall-informazzjoni: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2462

Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn:
Il-punt(i) ta’ kuntatt imsemmi(ja) hawn fuq

Speċifikazzjonijiet u dokumenti addizzjonali (inklużi dokumenti għal djalogu kompettitiv u sistema dinamika ta' xiri) jistgħu jinkisbu minn:
Il-punt(i) ta’ kuntatt imsemmi(ja) hawn fuq

Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu lil:
Il-punt(i) ta’ kuntatt imsemmi(ja) hawn fuq

I.2)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.3)Attività ewlenija
Servizzi pubbliċi ġenerali
I.4)Għoti tal-kuntratt f’isem awtoritajiet kontraenti oħrajn
L-awtorità kontraenti qed tixtri f'isem awtoritajiet kontraenti oħrajn: le

Taqsima II: Għan tal-kuntratt

II.1)Deskrizzjoni
II.1.1)Titlu mogħti lill-kuntratt mill-awtorità kontraenti:
L-immaniġġjar tal-imħażen u d-dispaċċ ta' materjali tal-Uffiċċju tal-Informazzjoni tal-Unjoni Ewropea fil-Ġermanja.
II.1.2)Tip ta’ kuntratt u l-post tax-xogħlijiet, il-post tal-kunsinna jew tal-eżekuzzjoni
Servizzi
Kategorija tas-servizz Nru 27: Servizzi oħrajn

Kodiċi NUTS DE DEUTSCHLAND

II.1.3)Informazzjoni dwar kuntratt pubbliku, ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri (DPS)
L-avviż jinvolvi l-istabbilment ta’ ftehim qafas
II.1.4)Informazzjoni dwar qafas ta' ftehim
Ftehim qafas b’operatur wieħed

Tul ta' żmien tal-ftehim qafas

Tul ta' żmien f’xhur: 12

Valur totali stmat tax-xiri għat-tul ta' żmien kollu tal-ftehim qafas

Valur stmat mingħajr VAT: 50 000 EUR
Frekwenza u valur tal-kuntratti li għandhom jingħataw: kull xahar.
II.1.5)Deskrizzjoni qasira tal-kuntratt jew tax-xiri
L-Uffiċċju tal-Informazzjoni tal-Parlament Ewropew fil-Ġermanja qiegħed ifittex fornitur tas-servizz għall-aċċettazzjoni, il-ħażna, l-immaniġġjar tal-imaħżen, l-ippakkjar u d-dispaċċ ta' materjal ta' tagħrif bħal fuljetti, libretti ta' tagħrif, ħitan mobbli għall-wiri u materjal tar-reklamar (p.e. ħoloq għaċ-ċwievet, bżieżaq, basktijiet għall-ġarr ta' oġġetti), eċċ. Il-fornitur tas-servizz għandu jkollu l-ħila li jipproċessa ordnijiet kemm mill-Internet u mid-dipartimenti f'Berlin u Munich b'mod imgħaġġel, fil-ħin u xieraq. Għaldaqstant għandu jkollu manwal u faċilitajiet tal-ippakkjar b'mod awtomatiku.
II.1.6)Vokabularju komuni dwar l-akkwisti (CPV)

63120000 Servizzi tal-ħażna u tal-magażinaġġ, 64121100 Servizzi tat-twassil tal-posta, 64121200 Servizzi tat-twassil tal-pakketti, 79921000 Servizzi ta' l-ippakkjar

II.1.7)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
II.1.8)Lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.1.9)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2)Kwantità jew ambitu tal-kuntratt
II.2.1)Il-kwantità jew l-ambitu totali:
EUR 200 000.
Valur stmat mingħajr VAT: 200 000 EUR
II.2.2)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.3)Informazzjoni dwar tiġdid
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: iva
Għadd ta’ tiġdid possibbli: 3
Fil-każ ta’ kuntratti ta’ provvisti jew servizzi li jiġġeddu, qafas ta’ żmien stmat għal kuntratti sussegwenti:
f'xhur: 12 (mill-għoti tal-kuntratt)
II.3)Tul ta' żmien tal-kuntratt jew limitu ta’ żmien għat-twettiq
Tul ta' żmien f’xhur: 12 (mill-għoti tal-kuntratt)

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kundizzjonijiet marbuta mal-kuntratt
III.1.1)Depożiti u garanziji meħtieġa:
III.1.2)Kundizzjonijiet ewlenin tal-finanzjament u l-arranġamenti tal-pagament u/jew referenza għad-dispożizzjonijiet rilevanti li jirregolawhom:

Ara l-ispeċifikazzjonijiet u l-kundizzjonijiet għat-tfigħ ta' offerta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2462

III.1.3)Forma legali li trid tittieħed mill-grupp ta’ operaturi ekonomiċi li lilhom ser jingħata l-kuntratt:

Ara l-ispeċifikazzjonijiet u l-kundizzjonijiet għat-tfigħ ta' offerta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2462

III.1.4)Kundizzjonijiet partikolari oħrajn
L-eżekuzzjoni tal-kuntratt hija soġġetta għal kundizzjonijiet partikolari: le
III.2)Kundizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.2.1)Sitwazzjoni personali tal-operaturi ekonomiċi, inklużi rekwiżiti relatati mar-reġistrazzjoni fuq reġistri professjonali jew kummerċjali

Informazzjoni u formalitajiet meħtieġa biex jiġi evalwat jekk ir-rekwiżiti ġewx issodisfati: ara l-ispeċifikazzjonijiet u l-kundizzjonijiet għat-tfigħ ta' offerta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2462

III.2.2)Kapaċità ekonomika u finanzjarja

Informazzjoni u formalitajiet meħtieġa biex jiġi evalwat jekk ir-rekwiżiti ġewx issodisfati: ara l-ispeċifikazzjonijiet u l-kundizzjonijiet għat-tfigħ ta' offerta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2462

Livell(i) minimu/i tal-istandards possibbilment meħtieġa: ara l-ispeċifikazzjonijiet u l-kundizzjonijiet għat-tfigħ ta' offerta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2462

III.2.3)Kapaċità teknika
Informazzjoni u formalitajiet meħtieġa biex jiġi evalwat jekk ir-rekwiżiti ġewx issodisfati:

ara l-ispeċifikazzjonijiet u l-kundizzjonijiet għat-tfigħ ta' offerta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2462

Livell(i) minimu/i tal-istandards possibbilment meħtieġa:

ara l-ispeċifikazzjonijiet u l-kundizzjonijiet għat-tfigħ ta' offerta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2462

III.2.4)Informazzjoni dwar kuntratti riżervati
III.3)Kundizzjonijiet speċifiċi għall-kuntratti tas-servizzi
III.3.1)Informazzjoni dwar professjoni partikolari
L-eżekuzzjoni tas-servizz hija riżervata għal professjoni partikolari: le
III.3.2)Persunal responsabbli għat-twettiq tas-servizz
L-entitajiet legali għandhom jindikaw l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali tal-persunal responsabbli għat-twettiq tas-servizz: iva

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Tip ta’ proċedura
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Miftuħa
IV.1.2)Limitazzjonijiet fuq l-għadd ta’ operaturi li ser jiġu mistiedna biex jitfgħu offerta jew biex jipparteċipaw
IV.1.3)Tnaqqis fl-għadd ta’ operaturi matul in-negozjati jew id-djalogu
IV.2)Kriterji tal-għoti
IV.2.1)Kriterji tal-għoti
L-aktar prezz baxx
IV.2.2)Informazzjoni dwar irkant elettroniku
Ser jintuża rkant elettroniku: le
IV.3)Informazzjoni amministrattiva
IV.3.1)Numru ta' referenza tal-fajl mogħti mill-awtorità kontraenti:
COMM/DG/AWD/2017/225.
IV.3.2)Pubblikazzjoni(jiet) preċedenti dwar l-istess kuntratt
le
IV.3.3)Kundizzjonijiet għall-ksib ta’ speċifikazzjonijiet u dokumenti addizzjonali jew dokument deskrittiv
IV.3.4)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
17.7.2017 - 17:00
IV.3.5)Data ta’ meta ntbagħtu s-sejħiet għall-offerti jew għall-parteċipazzjoni lill-kandidati magħżula
IV.3.6)Lingwa/i li biha/om jistgħu jitfasslu l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Kwalunkwe lingwa uffiċjali tal-UE
IV.3.7)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 6 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)
IV.3.8)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 24.7.2017 - 15:00

Post:

Il-Parlament Ewropew, Informationsbüro in Deutschland, Unter den Linden 78, 10117 Berlin, IL-ĠERMANJA.

Persuni awtorizzati li jkunu preżenti waqt il-ftuħ tal-offerti: iva

Informazzjoni addizzjonali dwar il-persuni awtorizzati u l-proċedura tal-ftuħ: bil-piena li jkunu awtomatikament rifjutati aċċess għall-ftuħ tal-offerti, it-teffiegħa tal-offerti li jixtiequ jattendu għall-imsemmi ftuħ għandhom jikkonfermaw dan mad-dipartiment responsabbli għall-immaniġġjar ta' dan il-kuntratt mhux iżjed tard minn jumejn (2) tax-xogħol qabel id-data tal-ftuħ, jew bil-posta (Informationsbüro des Europäischen Parlaments, Unter den Linden 78, 10117 Berlin, IL-ĠERMANJA), bil-faks (+49 (0)30 2280 1111) jew Email (tender-epberlin@europarl.europa.eu).

Jistgħu jattendu biss 2 rappreżentanti. It-teffiegħa tal-offerti li ma kkonfermawx l-attendenza tagħhom se jkunu rrifjutati aċċess għall-ftuħ tal-offerti. L-ismijiet ta' dawk li se jattendu għall-ftuħ tal-offerti għandhom jingħataw fil-konferma msemmija hawn fuq.

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: iva
Żmien stmat biex jiġu ppubblikati aktar avviżi: 4 snin.
VI.2)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
Il-kuntratt huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
VI.3)Informazzjoni addizzjonali
VI.4)Proċeduri għall-appell
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri tal-appell

Isem uffiċjali: Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea
Indirizz postali: rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Luxemburg
Kodiċi postali: 2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 4303-1
Feks: +352 433766
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu

Korp responsabbli għall-proċeduri ta’ medjazzjoni

Isem uffiċjali: L-Ombudsman Ewropew
Indirizz postali: 1 avenue du Président Robert Schuman, BP 403
Belt: Strasburgu
Kodiċi postali: 67001
Pajjiż: Franza
Indirizz tal-Internet: https://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.2)Preżentazzjoni tal-appelli
VI.4.3)Servizz minn fejn tista’ tinkiseb informazzjoni dwar il-preżentazzjoni tal-appelli

Isem uffiċjali: Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea
Belt: Lussemburgu
Kodiċi postali: 2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 4303-1
Feks: +352 433766
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu

VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
24.5.2017