Πάρτε μέρος στη σύντομη έρευνά μας και βοηθήστε μας να βελτιώσουμε τον ιστότοπο TED!

Υπηρεσίες - 216306-2014

Εμφάνιση σύντομης επισκόπησης

28/06/2014    S122    Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Υπηρεσίες - Συμπληρωματικά στοιχεία - Ανοικτή διαδικασία 

Λουξεμβούργο-Λουξεμβούργο: Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου στον τομέα της ηλεκτρονικής

2014/S 122-216306

Διορθωτική προκήρυξη

(Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 18.6.2014, 2014/S 115-201816)

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Γενική Διεύθυνση Υποδομών, υπόψη μονάδας «Οργάνωση και πόροι πληροφορικής», 2925Λουξεμβούργο, ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dti-ao-2014-02@curia.europa.eu

Αντί 

II.1.3) Πληροφορίες σχετικά με δημόσια σύμβαση, συμφωνία πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών (ΔΣΑ):

Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας πλαισίου.

IV.3.3) Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και συμπληρωματικών εγγράφων ή περιγραφικού εγγράφου:

Προθεσμία για την παραλαβή αιτήσεων για έγγραφα ή για την πρόσβαση σε έγγραφα: 31.7.2014.

(...)

IV.3.4) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής:

4.8.2014.

Διάβαζε 

II.1.3) Πληροφορίες σχετικά με δημόσια σύμβαση, συμφωνία πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών (ΔΣΑ):

Η προκήρυξη αφορά δημόσια σύμβαση.

IV.3.3) Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και συμπληρωματικών εγγράφων ή περιγραφικού εγγράφου:

Προθεσμία για την παραλαβή αιτήσεων για έγγραφα ή για την πρόσβαση σε έγγραφα: 18.8.2014.

(...)

IV.3.4) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής:

18.8.2014.