Δείτε την ειδική σελίδα COVID-19 για τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών που σχετίζονται με ανάγκες σε υγειονομικό εξοπλισμό.

Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης σάς δίνει την ευκαιρία να μοιραστείτε τις ιδέες σας και να διαμορφώσετε το μέλλον της Ευρώπης. Κάντε τη φωνή σας να ακουστεί!

Προμήθειες - 216340-2015

Εμφάνιση σύντομης επισκόπησης

24/06/2015    S119

Ιταλία-Ίσπρα: Σύμβαση-πλαίσιο για την προμήθεια αναλωσίμων και αντιδραστηρίων που θα χρησιμοποιηθούν στο όργανο Bio-Rad QX200™ Droplet Digital™ του συστήματος PCR

2015/S 119-216340

Διορθωτική προκήρυξη

(Συμπλήρωμα στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 6.6.2015, 2015/S 108-195066)

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Κοινό Κέντρο Ερευνών, Ινστιτούτο Υγείας και Προστασίας των Καταναλωτών, Μονάδα Μοριακής Βιολογίας και Γονιδιωματικής, υπόψη Μονάδας χρηματοοικονομικών και προμηθειών B.5, via Enrico Fermi 2749, 21027 Ίσπρα VA, ΙΤΑΛΙΑ. Υπεύθυνος επικοινωνίας: κ. Marius Patachia. Φαξ +39 0332789434. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: jrc-ihcp-procurement@ec.europa.eu

Αντί 

III.2.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα:

[...]

Ελάχιστο(α) επίπεδο(α) ενδεχομένως απαιτούμενων προσόντων:

Για το σημείο III.2.2 ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών για τα τελευταία 3 οικονομικά έτη πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον σε 440 000 EUR.

[...]

Διάβαζε 

III.2.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα:

[...]

Ελάχιστο(α) επίπεδο(α) ενδεχομένως απαιτούμενων προσόντων:

Για το σημείο III.2.2 ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών για τα τελευταία 3 οικονομικά έτη πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον σε 90 000 EUR.

[...]