Servizzi - 216341-2015

Uri l-lista b'inqas dettalji

24/06/2015    S119

il-Belġju-Brussell: Studju fuq l-appoġġ fit-titjib tal-innovazzjonijiet fix-xjuħija attiva u b'saħħitha — SMART 2015/0039

2015/S 119-216341

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Direttiva 2004/18/KE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem, indirizzi u punt(i) ta' kuntatt

Isem uffiċjali: l-Kummissjoni Ewropea, id-Direttorat-Ġenerali għan-Netwerks tal-Komunikazzjonijiet, il-Kontenut u t-Teknoloġija, it-Taqsima H2 — Pjattaformi Soċjali Diġitali
Indirizz postali: BU25, 04/113
Belt: Brussell
Kodiċi postali: 1049
Pajjiż: Il-Belġju
Persuna ta’ kuntatt: It-Taqsima Ċentrali Finanzjarja
Għall-attenzjoni ta’: Is-Sur Ilias Iakovidis
Posta elettronika: cnect-r2-eoi@ec.europa.eu

Indirizz(i) tal-Internet:

Indirizz ġenerali tal-awtorità kontraenti: http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm

Indirizz tal-profil tax-xerrej: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/newsroom/call-for-tenders

Aċċess elettroniku għall-informazzjoni: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=739

Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn:
Il-punt(i) ta’ kuntatt imsemmi(ja) hawn fuq

Speċifikazzjonijiet u dokumenti addizzjonali (inklużi dokumenti għal djalogu kompettitiv u sistema dinamika ta' xiri) jistgħu jinkisbu minn:
Il-punt(i) ta’ kuntatt imsemmi(ja) hawn fuq

Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu lil:
Il-punt(i) ta’ kuntatt imsemmi(ja) hawn fuq

I.2)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.3)Attività ewlenija
Servizzi pubbliċi ġenerali
I.4)Għoti tal-kuntratt f’isem awtoritajiet kontraenti oħrajn
L-awtorità kontraenti qed tixtri f'isem awtoritajiet kontraenti oħrajn: le

Taqsima II: Għan tal-kuntratt

II.1)Deskrizzjoni
II.1.1)Titlu mogħti lill-kuntratt mill-awtorità kontraenti:
Studju fuq l-appoġġ fit-titjib tal-innovazzjonijiet fix-xjuħija attiva u b'saħħitha — SMART 2015/0039.
II.1.2)Tip ta’ kuntratt u l-post tax-xogħlijiet, il-post tal-kunsinna jew tal-eżekuzzjoni
Servizzi
Kategorija tas-servizz Nru 11: Servizzi ta’ ġestjoni u konsulenza [6] u servizzi relatati
Is-sit jew il-post ewlieni tax-xogħlijiet, il-post tal-kunsinna jew tal-eżekuzzjoni: Fil-bini tal-kuntrattur.
Kodiċi NUTS
II.1.3)Informazzjoni dwar kuntratt pubbliku, ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri (DPS)
L-avviż jinvolvi kuntratt pubbliku
II.1.4)Informazzjoni dwar qafas ta' ftehim
II.1.5)Deskrizzjoni qasira tal-kuntratt jew tax-xiri
— biex janalizza l-kuntest tat-titjib fl-innovazzjoni fi ħdan l-EIP-AHA (billi jingħata appoġġ lir-reġjuni involuti jew li waslu biex jimbarkaw fuq l-iżvilupp jew it-tferrix tal-innovazzjoni).
— Biex janalizza setturi oħra mmexxija mill-innovazzjoni li ttakiljaw b'suċċess l-isfidi tat-titjib.
— Biex ikunu identifikati l-fatturi tas-suċċess minn setturi bħal dawn li jistgħu jkunu applikati biex jappoġġjaw it-titjib fil-proċess ta' innovazzjoni fl-anzjanità attiva u b'saħħitha.
Il-motivaturi ekonomiċi għal titjib fis-suċċess għandhom ikunu eżaminati wkoll fid-dettall fuq il-firxa taċ-ċikli tal-ħajja tal-innovazzjoni mill-iżvilupp tas-soluzzjoni sas-suq. Kif inhuma l-kundizzjonijiet regolatorji, tal-politika jew kummerċjali li se jgħinu fiż-żieda tal-fluss tal-investiment f'soluzzjonijiet innovattivi għal anzjanità attiva u b'saħħitha mill-perspettiva ta' investituri tas-settur privat u mill-perspettiva ta' investiment pubbliku. Se ssir enfasi fuq il-faċilitazzjoni tat-trasferiment u l-implimentazzjoni ta' prattiċi tajbin, li wasslu biex juru riżultati u benefiċċji konkreti. Huwa importanti li wieħed jitgħallem x'għandu jagħmel mill-pijunjieri l-aktar avanzati, imma wkoll dak li m'għandux jagħmel. It-twaqqif ta' 'netwerks ta' għarfien' li jippermettu l-bdil ta' għarfien, tal-aħjar prattiċi, jew esperjenza b'mod pragmatiku ħafna, li tinkludi xogħol minn reġjuni oħra tal-EIP-AHA u mill-kejlijiet esterni (setturi oħra li jinkludu setturi ta' investiment) li jistgħu jkunu mod kif dan jintlaħaq. Dawn in-netwerks ta' għarfien se jqassru ż-żmien tat-tagħlim għal dawk li jadottaw prattika tajba jew jimbarkaw fuq l-implimentazzjoni u jassiguraw li kull problema li jiltaqgħu magħha f'qasam wieħed (1) ma tkunx replikata fuq il-firxa ta' oqsma oħra.
II.1.6)Vokabularju komuni dwar l-akkwisti (CPV)

73210000 Servizzi ta' konsulenza dwar ir-riċerka, 79419000 Servizzi ta' konsulenza ta' evalwazzjoni

II.1.7)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
Il-kuntratt huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): iva
II.1.8)Lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.1.9)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2)Kwantità jew ambitu tal-kuntratt
II.2.1)Il-kwantità jew l-ambitu totali:
L-ogħla valur: EUR 250 000.
II.2.2)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.3)Informazzjoni dwar tiġdid
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: le
II.3)Tul ta' żmien tal-kuntratt jew limitu ta’ żmien għat-twettiq
Tul ta' żmien f’xhur: 15 (mill-għoti tal-kuntratt)

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kundizzjonijiet marbuta mal-kuntratt
III.1.1)Depożiti u garanziji meħtieġa:
Ara l-ispeċifikazzjonijiet tas-sejħa għall-offerti u l-mudell ta' kuntratt ta' servizz.
III.1.2)Kundizzjonijiet ewlenin tal-finanzjament u l-arranġamenti tal-pagament u/jew referenza għad-dispożizzjonijiet rilevanti li jirregolawhom:
Ara l-ispeċifikazzjonijiet tas-sejħa għall-offerti u l-mudell ta' kuntratt ta' servizz.
III.1.3)Forma legali li trid tittieħed mill-grupp ta’ operaturi ekonomiċi li lilhom ser jingħata l-kuntratt:
III.1.4)Kundizzjonijiet partikolari oħrajn
III.2)Kundizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.2.1)Sitwazzjoni personali tal-operaturi ekonomiċi, inklużi rekwiżiti relatati mar-reġistrazzjoni fuq reġistri professjonali jew kummerċjali
Informazzjoni u formalitajiet meħtieġa biex jiġi evalwat jekk ir-rekwiżiti ġewx issodisfati: Ara l-ispeċifikazzjonijiet tas-sejħa għall-offerti.
III.2.2)Kapaċità ekonomika u finanzjarja
Informazzjoni u formalitajiet meħtieġa biex jiġi evalwat jekk ir-rekwiżiti ġewx issodisfati: Ara l-ispeċifikazzjonijiet tas-sejħa għall-offerti.
III.2.3)Kapaċità teknika
Informazzjoni u formalitajiet meħtieġa biex jiġi evalwat jekk ir-rekwiżiti ġewx issodisfati:
Ara l-ispeċifikazzjonijiet tas-sejħa għall-offerti.
III.2.4)Informazzjoni dwar kuntratti riżervati
III.3)Kundizzjonijiet speċifiċi għall-kuntratti tas-servizzi
III.3.1)Informazzjoni dwar professjoni partikolari
L-eżekuzzjoni tas-servizz hija riżervata għal professjoni partikolari: le
III.3.2)Persunal responsabbli għat-twettiq tas-servizz
L-entitajiet legali għandhom jindikaw l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali tal-persunal responsabbli għat-twettiq tas-servizz: iva

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Tip ta’ proċedura
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Miftuħa
IV.1.2)Limitazzjonijiet fuq l-għadd ta’ operaturi li ser jiġu mistiedna biex jitfgħu offerta jew biex jipparteċipaw
IV.1.3)Tnaqqis fl-għadd ta’ operaturi matul in-negozjati jew id-djalogu
IV.2)Kriterji tal-għoti
IV.2.1)Kriterji tal-għoti
L-aktar offerta ekonomikament vantaġġuża f'termini ta’ il-kriterji msemmija fl-ispeċifikazzjonijiet, fis-sejħa għall-offerti jew għan-negozjar jew fid-dokument deskrittiv
IV.2.2)Informazzjoni dwar irkant elettroniku
Ser jintuża rkant elettroniku: le
IV.3)Informazzjoni amministrattiva
IV.3.1)Numru ta' referenza tal-fajl mogħti mill-awtorità kontraenti:
SMART 2015/0039.
IV.3.2)Pubblikazzjoni(jiet) preċedenti dwar l-istess kuntratt

Avviż ta’ informazzjoni minn qabel

Numru tal-avviż fil-ĠU tal-UE: 2015/S 2-001300 ta' 3.1.2015

IV.3.3)Kundizzjonijiet għall-ksib ta’ speċifikazzjonijiet u dokumenti addizzjonali jew dokument deskrittiv
Dokumenti pagabbli: le
IV.3.4)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
13.7.2015 - 16:00
IV.3.5)Data ta’ meta ntbagħtu s-sejħiet għall-offerti jew għall-parteċipazzjoni lill-kandidati magħżula
IV.3.6)Lingwa/i li biha/om jistgħu jitfasslu l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Kwalunkwe lingwa uffiċjali tal-UE
IV.3.7)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 9 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)
IV.3.8)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 28.7.2015 - 10:30

Post:

Il-bini tal-Kummissjoni BU25, il-kamra fejn isiru l-laqgħat 0/S5, avenue de Beaulieu 25, 1149 Brussels, IL-BELĠJU.

Persuni awtorizzati li jkunu preżenti waqt il-ftuħ tal-offerti: iva

Informazzjoni addizzjonali dwar il-persuni awtorizzati u l-proċedura tal-ftuħ: Għall-ftuħ tal-offerti jista' jattendi rappreżentant awtorizzat wieħed għal kull min jitfa' l-offerta. Dawk li jitfgħu l-offerti li jixtiequ jattendu għas-sessjoni tal-ftuħ għandhom jinfurmaw lis-Sinjura Sari Niemenmaa permezz ta' Email lil cnect-r2-eoi@ec.europa.eu u jispeċifikaw l-isem tal-persuna li se tattendi l-ftuħ, mill-inqas 48 siegħa qabel.

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: le
VI.2)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
Il-kuntratt huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: iva
Referenza għal proġett(i) u/jew programm(i): Orizzont 2020.
VI.3)Informazzjoni addizzjonali
Id-dokumenti tas-sejħa għall-offerti se jkunu disponibbli fl-indirizz indikat taħt it-titlu I.1. Is-sit tal-Internet se jkun aġġornat b'mod regolari u hija r-responsabbiltà ta' dawk li jitfgħu l-offerti li jiċċekkjaw l-aġġornamenti u l-modifikazzjonijiet waqt il-perijodu tat-tfigħ tal-offerti.
VI.4)Proċeduri għall-appell
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri tal-appell

Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Lussemburgu
Kodiċi postali: 2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 4303-1
Feks: +352 4303-2100
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Preżentazzjoni tal-appelli
Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-preżentazzjoni tal-appelli: Fi żmien xahrejn (2) mill-avviż li jintbagħat lil min qiegħed iressaq l-appell jew, fin-nuqqas ta' dan, mid-data li fiha jsir jaf b'dan. It-tressiq ta' lment quddiem l-Ombudsman Ewropew m'għandux l-effet li jew jissospendi dan il-perijodu jew jiftaħ perijodu ġdid għat-tressiq tal-appelli.
VI.4.3)Servizz minn fejn tista’ tinkiseb informazzjoni dwar il-preżentazzjoni tal-appelli

Isem uffiċjali: Il-Kummissjoni Ewropea, id-DĠ tan-Netwerks tal-Komunikazzjonijiet, il-Kontenut u t-Teknoloġija, it-Taqsima R2 — il-Finanzi, għall-attenzjoni ta': Marie-Christine Laffineur
Indirizz postali: l-Uffiċċju: BU25, 04/024
Belt: Brussell
Kodiċi postali: 1049
Pajjiż: Il-Belġju
Posta elettronika: marie-christine.laffineur@ec.europa.eu
Indirizz tal-Internet: http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm

VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
12.6.2015