Servizzi - 219855-2016

29/06/2016    S123

l-Irlanda-Dublin: Studju dwar il-futur tal-manufattura — żviluppi ta' politiki u prattiċi ta' apprendistati fi Stati Membri magħzula tal-UE u reġjuni li jikkompetu fid-dinja

2016/S 123-219855

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Direttiva 2014/24/UE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Eurofound — Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kundizzjonijiet tal-Għajxien u tax-Xogħol
Indirizz postali: Wyattville Road
Belt: Dublin
Kodiċi NUTS: IE021 Dublin
Kodiċi postali: D18 KP65
Pajjiż: L-Irlanda
Persuna ta’ kuntatt: Lidia Jankowska
Posta elettronika: OSUTenders@eurofound.europa.eu
Telefown: +353 12043100
Faks: +353 12826456
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: http://www.eurofound.europa.eu/about/procurement
Indirizz tal-profil tax-xerrej: http://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/who-we-are
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1649
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu l-indirizz imsemmi hawn fuq
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Attivitajiet oħra: Il-politika soċjali.

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Studju dwar il-futur tal-manufattura — żviluppi ta' politiki u prattiċi ta' apprendistati fi Stati Membri magħzula tal-UE u reġjuni li jikkompetu fid-dinja.

Numru ta' referenza: 150009/4055.
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
73210000 Servizzi ta' konsulenza dwar ir-riċerka
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

L-1 lott — studju analitiku ta' apprendistati fis-settur tal-manufattura fi Stati Membri tal-UE magħzula u reġjuni li jikkompetu fid-dinja.

It-2 lott — adattament ta' programmi doppji ta' apprendistat għal tibdil strutturali u talbiet li jitbiddlu fis-settur tal-manufattura — eżempji ta' studji ta' każijiet.

II.1.5)Stima tal-valur totali
Valur mingħajr VAT: 175 000.00 EUR
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: iva
L-offerti jistgħu jintbagħtu għal il-lottijiet kollha
L-ogħla għadd ta' lottijiet li jista' jingħata lil kuntrattur wieħed: 2
L-awtorità kontraenti tirriżerva d-dritt li tagħti kuntratti li jorbtu flimkien il-lottijiet jew gruppi ta' lottijiet li ġejjin:

Dawk li jitfgħu l-offerti għandhom ikunu f'pożizzjoni li jissottomettu offerti għaż-żewġ lottijiet. L-Eurofound tirriżerva d-dritt li jagħti kuntratt singlu 1 għaż-żewġ lottijiet li huma s-suġġett ta' din is-sejħa għall-offerti.

II.2)Deskrizzjoni
II.2.1)Titlu:

Studju analitiku ta' apprendistati fis-settur tal-manufattura fi Stati Membri tal-UE magħzula u reġjuni li jikkompetu fid-dinja

Nru tal-lott: 1
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
73210000 Servizzi ta' konsulenza dwar ir-riċerka
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: IE021 Dublin
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Is-sit ewlieni jew il-post tax-xogħlijiet, il-post tal-kunsinna jew tat-twettiq: ix-xogħlijiet għandhom jitwettqu fil-bini indikat mill-kuntrattur u maqbul mill-Eurofound.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Kif iddettaljat fid-dokumenti tal-ksib.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 0.01 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 9
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: le
II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

L-ogħla baġit għall-implimentazzjoni ta' dan il-kuntratt dirett hu ta' EUR 175 000 għall-implimentazzjoni taż-żewġ lottijiet.

II.2)Deskrizzjoni
II.2.1)Titlu:

Adattament ta' programmi doppji ta' apprendistat għal tibdil strutturali u domandi li jitbiddlu fis-settur tal-manufattura — eżempji ta' studji ta' każijiet

Nru tal-lott: 2
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
73210000 Servizzi ta' konsulenza dwar ir-riċerka
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: IE021 Dublin
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Is-sit ewlieni jew il-post tax-xogħlijiet, il-post tal-kunsinna jew tat-twettiq: ix-xogħlijiet għandhom jitwettqu fil-bini indikat mill-kuntrattur u maqbul mill-Eurofound.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Kif iddettaljat fid-dokumenti tal-ksib.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 0.01 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 16
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: le
II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

L-ogħla baġit għall-implimentazzjoni ta' dan il-kuntratt dirett hu ta' EUR 175 000 għall-implimentazzjoni taż-żewġ lottijiet.

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.1)Idoneità għall-attività professjonali, inklużi rekwiżiti relatati mar-reġistrazzjoni fuq reġistri professjonali jew kummerċjali
Lista u deskrizzjoni qasira ta' kundizzjonijiet:

Jekk jogħġbok irreferi għall-punt 5.3.2 tal-ispeċifikazzjonijiet tas-sejħa għall-offerti kif ipprovduti fil-parti B tad-dokumenti tal-ksib aċċessibbli fis-sit tat-tfigħ tal-offerti b'mod elettroniku https://etendering.ted.europa.eu/general/page.html?name=home taħt is-sejħa speċifika għall-offerti.

III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.2)Il-kondizzjonijiet relatati mal-kuntratt
III.2.3)Informazzjoni dwar il-persunal responsabbli għat-twettiq tal-kuntratt
Obbligazzjoni li jkunu indikati l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali tal-persunal maħtur biex iwettaq il-kuntratt

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: le
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 04/08/2016
Ħin lokali: 17:00
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Bulgaru, Ċek, Daniż, Ġermaniż, Grieg, Ingliż, Spanjol, Eston, Finlandiż, Franċiż, Irlandiż, Kroat, Ungeriż, Taljan, Litwan, Latvjan, Malti, Olandiż, Pollakk, Portugiż, Rumen, Slovakk, Sloven, Svediż
IV.2.6)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 5 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)
IV.2.7)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 11/08/2016
Ħin lokali: 11:00
Post:

L-offerti se jinfetħu fl-uffiċċji tal-Eurofound, il-kamra numru LH5.

Informazzjoni dwar persuni awtorizzati u l-proċedura tal-ftuħ:

Persuna 1 li tirrappreżenta lil dak li jitfa' l-offerta tista' tkun preżenti għall-ftuħ; is-sehem se jkun ristrett għar-rwol ta' osservatur. Jekk jogħġbok avża lis-Sinjura Lidia Jankowska minn qabel jekk għandek il-ħsieb li tkun preżenti għall-ftuħ tal-offerti.

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: le
VI.3)Informazzjoni addizzjonali:

Is-sejħiet għall-offerti huma miftuħa għall-persuni naturali u legali minn Stati Membri tal-Unjoni Ewropea u minn pajjiżi li ffirmaw ftehim speċjali mal-Unjoni Ewropea fil-qasam tal-ksib pubbliku.

VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali tal-Unjoni Ewropea
Indirizz postali: rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Lussemburgu
Kodiċi postali: 2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu
VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
17/06/2016