Υπηρεσίες - 227758-2014

08/07/2014    S128    Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Υπηρεσίες - Συμπληρωματικά στοιχεία - Ανοικτή διαδικασία 

Λουξεμβούργο-Λουξεμβούργο: Σύμβαση στον τομέα του ελέγχου πρόσβασης — Αναβάθμιση των συστημάτων ελέγχου της πρόσβασης και προσθήκη αναγνωστών καρτών

2014/S 128-227758

Διορθωτική προκήρυξη

(Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 4.6.2014, 2014/S 106-185761)

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Γενική Διεύθυνση Υποδομών, Διεύθυνση Κτιρίων, υπόψη Franck Salvador, plateau de Kirchberg, 2925Λουξεμβούργο, ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ. Tηλ. +352 4303-4648. Φαξ +352 4303-3637. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: cj09_2014@curia.europa.eu

Αντί 

IV.3.3) Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και συμπληρωματικών εγγράφων ή περιγραφικού εγγράφου:

Προθεσμία για την παραλαβή αιτήσεων για έγγραφα ή για την πρόσβαση σε έγγραφα: 23.7.2014.

(...)

IV.3.4) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής:

23.7.2014.

IV.3.8) Όροι για το άνοιγμα των προσφορών:

30.7.2014 ...

Διάβαζε 

IV.3.3) Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και συμπληρωματικών εγγράφων ή περιγραφικού εγγράφου:

Προθεσμία για την παραλαβή αιτήσεων για έγγραφα ή για την πρόσβαση σε έγγραφα: 15.9.2014.

(...)

IV.3.4) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής:

15.9.2014.

IV.3.8) Όροι για το άνοιγμα των προσφορών:

22.9.2014 ...