Seirbhísí - 238687-2015

An t-amharc leacaithe

09/07/2015    S130

Bheilg, an-An Bhruiséil: Conradh creatlaí maidir le comhar beartas idirnáisiúnta i réimse na tionsclaíochta agus na bhfiontar beag agus meánmhéide

2015/S 130-238687

Fógra conartha

Seirbhísí

Treoir 2004/18/CE

Alt I: Údarás conarthachta

I.1)Ainm, seoltaí agus pointe/pointí teagmhála

Ainm oifigiúil: An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin um Fhiontair Bheaga agus Mheánmhéide (EASME)
Seoladh poist: Covent Garden 2, place Rogier 16, Oifig 12/27
Baile: an Bhruiséil
Cód poist: 1210
Tír: An Bheilg
Le cur faoi bhráid: L. Vari
Ríomhphost: easme-procurement@ec.europa.eu
Teileafón: +32 22999440
Facs: +32 22973512

Seoladh/seoltaí idirlín:

Seoladh ginearálta an údaráis chonarthachta: http://ec.europa.eu/easme

Rochtain leictreonach ar fhaisnéis: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=939

Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil ó:
Ainm oifigiúil: An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin um Fhiontair Bheaga agus Mheánmhéide (EASME)
Seoladh poist: Covent Garden 2, place Rogier 16, Oifig 12/27
Baile: an Bhruiséil
Cód poist: 1210
Tír: An Bheilg
Le cur faoi bhráid: L. Vari
Ríomhphost: easme-procurement@ec.europa.eu
Seoladh idirlín: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=939

Is féidir sonraíochtaí agus doiciméid bhreise (lena n-áirítear doiciméid le haghaidh caidreamh iomaíoch agus córas ceannaigh dinimiciúil) a fháil ó:
Ainm oifigiúil: An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin um Fhiontair Bheaga agus Mheánmhéide (EASME)
Baile: an Bhruiséil
Cód poist: 1210
Tír: An Bheilg
Seoladh idirlín: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=939

Ní mór tairiscintí nó iarratais a sheoladh chuig:
Mar atá sa phointe/sna pointí teagmhála thuasluaite

I.2)An cineál údaráis chonarthachta
Institiúid/gníomhaireacht Eorpach nó eagraíocht idirnáisiúnta
I.3)Príomhghníomhaíocht
Seirbhísí poiblí ginearálta
I.4)Dámhachtain conartha thar ceann údaráis chonarthachta eile
Tá an t-údarás/t-aonán conarthachta ag ceannach thar ceann údaráis chonarthachta eile: níl

Alt II: Cuspóir an chonartha

II.1)Cur síos
II.1.1)Teideal tugtha don chonradh ag an údarás conarthachta:
Conradh creatlaí maidir le comhar beartas idirnáisiúnta i réimse na tionsclaíochta agus na bhfiontar beag agus meánmhéide.
II.1.2)An cineál conartha agus láthair na n-oibreacha, láthair an tseachadta nó na feidhmíochta
Seirbhísí
Catagóir seirbhíse 11: Seirbhísí comhairliúcháin bhainistíochta [6] agus seirbhísí gaolmhara
Príomhláthair nó suíomh na n-oibreacha, láthair an tseachadta nó na feidhmíochta: Beidh na tascanna le déanamh ag áitribh arna sainiú ag an soláthraí seirbhíse, gan áitribh EASME ná áitribh an Choimisiúin Eorpaigh san áireamh.
Cód NUTS
II.1.3)Faisnéis faoi chonradh poiblí, faoi chomhaontú creatlaí nó faoi chóras ceannaigh dinimiciúil (DPS)
Is éard atá i gceist leis an bhfógra comhaontú creatlaí a chur ar bun
II.1.4)Faisnéis faoin gcomhaontú creatlaí
Comhaontú creatlaí le roinnt oibreoirí
Líon na rannpháirtithe sa chomhaontú creatlaí atá beartaithe: 4

Fad an chomhaontaithe creatlaí

Fad ina mhíonna: 24
II.1.5)Cur síos achomair ar an gconradh nó ar an gceannachán (ar na ceannacháin)
Ba mhian le EASME conradh creatlaí a dhéanamh 'i gcascáid' lena gcuimseofar na 4 tairgeoirí leis na scóir is airde, lena gclúdófar an comhar le tíortha neamh-AE i réimsí inniúlachta na hArd-Stiúrthóireachta um an Margadh Inmheánach, Tionsclaíocht, Fiontraíocht agus Fiontair Bheaga agus Mheánmhéide lena n-áirítear comhar rialála, amhábhair, spás/GNSS, turasóireacht, soláthar poiblí, srl.
Tá an glao ar thairiscintí dírithe ar chonraitheoir a roghnú a bheidh in ann roinnt daonlaethanta de chumas saineolaithe seachtracha a chur ar fáil a úsáidfear, ar éileamh, trí bhíthin iarratais shainiúla ar sheirbhís. Sula ndéanfar conarthaí sainiúla ar bhonn na n-iarratas sin, déanfar a n-ábhar mionsonraithe agus a mbuiséad a shainiú. Ordófar cineál beacht na hoibre a bheidh le déanamh sna hiarratais ar sheirbhís, .i. an cineál anailíse, eagrú imeachtaí, socruithe oibre, lena n-áirítear na hacmhainní atá le leithdháileadh, tréimhse bheacht, mar aon leis an bhformáid is gá le haghaidh tuairiscithe, srl.
II.1.6)Foclóir comhchoiteann an tsoláthair (CPV)

98910000 Services specific to international organisations and bodies - DA01, 79952000 Event services - QA11 - QA12, 71241000 Feasibility study, advisory service, analysis, 79110000 Legal advisory and representation services, 79900000 Miscellaneous business and business-related services

II.1.7)Faisnéis faoi Chomhaontú Soláthair Rialtais (GPA)
Tá an conradh cumhdaithe ag an gComhaontas Soláthair Rialtais (GPA): níl
II.1.8)Bearta
Tá an conradh seo roinnte ina bhearta: níl
II.1.9)Faisnéis faoi mhalairtí
Glacfar le malairtí: níl
II.2)Méid nó raon feidhme an chonartha
II.2.1)Cainníocht nó raon iomlán:
Meastar 10 000 000 EUR gan CBL a bheith mar uasmhéid na hoibre a bheidh i gceist chun an conradh seo a chomhlíonadh, ar feadh thréimhse iomlán an chonartha agus athnuachaintí féideartha.
II.2.2)Faisnéis faoi roghanna
Roghanna: níl
II.2.3)Faisnéis faoi athnuachana
Tá an conradh seo faoi réir ag athnuachan: tá
Líon na n-athnuachana féideartha: 2
i gcás conarthaí seirbhíse nó soláthairtí inathnuaite, fráma ama measta do chonarthaí ina dhiaidh sin:
ina mhíonna: 12 (ó dháta dámhachtana an chonartha)
II.3)Fad an chonartha nó teorainn ama dá chur i gcrích
Fad ina mhíonna: 24 (ó dháta dámhachtana an chonartha)

Alt III: Faisnéis dhlíthiúil, eacnamaíoch, airgeadais agus theicniúil

III.1)Coinníollacha a bhaineann leis an gconradh
III.1.1)Éarlais agus rathaíochtaí riachtanacha:
Féach ar na sonraíochtaí tairisceana.
III.1.2)Príomhchoinníollacha maoinithe agus socruithe íocaíochta agus/nó tagairt do na forálacha ábhartha arna rialú:
Féach ar na sonraíochtaí tairisceana.
III.1.3)Foirm dhlíthiúil le glacadh ag an ngrúpa oibreoirí eacnamaíocha a ndámhfar an conradh dó:
Féach ar na sonraíochtaí tairisceana.
III.1.4)Coinníollacha áirithe eile a bhfuil feidhmiú an chonartha faoina réir
Tá feidhmíocht an chonartha faoi réir ag coinníollacha áirithe: níl
III.2)Coinníollacha rannpháirtíochta
III.2.1)Staid phearsanta na n-oibreoirí eacnamaíocha, lena n-áirítear riachtanais a bhaineann le rollú ar chláir ghairmiúla nó cheirde
Faisnéis agus foirmiúlachtaí is gá le fáil amach an bhfuil na riachtanais á gcomhlíonadh: Féach ar na sonraíochtaí tairisceana.
III.2.2)Cumas eacnamaíoch agus airgeadais
Faisnéis agus foirmiúlachtaí is gá le fáil amach an bhfuil na riachtanais á gcomhlíonadh: Féach ar na sonraíochtaí tairisceana.
Íosleibhéal caighdeán (íosleibhéil chaighdeán) a d’fhéadfadh a bheith ag teastáil: Féach ar na sonraíochtaí tairisceana.
III.2.3)Cumas teicniúil
Faisnéis agus foirmiúlachtaí is gá le fáil amach an bhfuil na riachtanais á gcomhlíonadh:
Féach ar na sonraíochtaí tairisceana.
Íosleibhéal caighdeán (íosleibhéil chaighdeán) a d’fhéadfadh a bheith ag teastáil:
Féach ar na sonraíochtaí tairisceana.
III.2.4)Faisnéis faoi chonarthaí forchoimeádta
III.3)Coinníollacha ar leith le haghaidh conarthaí seirbhíse
III.3.1)Faisnéis faoi ghairm ar leith
Tá comhlíonadh na seirbhíse forchoimeádta do ghairm ar leith: níl
III.3.2)An fhoireann atá freagrach as feidhmiú na seirbhíse
Ba cheart d'aonáin dhlíthiúla ainmneacha agus cáilíochtaí gairmiúla na foirne atá freagrach as feidhmiú na seirbhíse a chur in iúl: tá

Alt IV: Nós imeachta

IV.1)An cineál nós imeachta
IV.1.1)An cineál nós imeachta
Oscailte
IV.1.2)Teorainneacha ar líon na n-oibreoirí a dtabharfar cuireadh chun tairisceana nó chun rannpháirtíochta dóibh
IV.1.3)Líon na n-oibreoirí a laghdú le linn na hidirbheartaíochta nó an chaidrimh
IV.2)Critéir dámhachtana
IV.2.1)Critéir dámhachtana
An tairiscint is buntáistí go heacnamaíoch i dtéarmaí na critéir atá luaite sna sonraíochtaí, sa chuireadh chun tairisceana nó chun idirbheartaíochta nó sa doiciméad tuairisciúil
IV.2.2)Faisnéis faoi cheant leictreonach
Bainfear úsáid as ceant leictreonach: níl
IV.3)Faisnéis riaracháin
IV.3.1)Uimhir thagartha an chomhaid tugtha ag an údarás conarthachta:
EASME/EASME/2015/006.
IV.3.2)Foilseachán (foilseacháin) roimhe seo a bhaineann leis an gconradh céanna
níl
IV.3.3)Coinníollacha chun sonraíochtaí agus doiciméid bhreise nó cáipéis thuairisciúil a fháil
doiciméid iníoctha: níl
IV.3.4)Teorainn ama chun tairiscintí nó chun iarratais ar rannpháirtíocht a fháil
24.8.2015
IV.3.5)Dáta seolta na gcuirí chun tairisceana nó chun rannpháirtíochta chuig iarrthóirí roghnaithe
IV.3.6)Teanga(cha) inar féidir tairiscintí nó iarratais ar rannpháirtíocht a dhréachtú
Teanga oifigiúil ar bith de chuid an AE
IV.3.7)Fráma ama íosta nár mhór don iarrthóir an tairiscint a choinneáil lena linn
Fad ina mhíonna: 6 (ón dáta tugtha le haghaidh tairiscintí a fháil)
IV.3.8)Coinníollacha maidir le tairiscintí a oscailt
Dáta: 1.9.2015 - 10:30

Láthair:

An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin um Fhiontair Bheaga agus Mheánmhéide (EASME), Covent Garden 2, Seomra COV2 12/204, place Rogier 16, 1210 an Bhruiséil, AN BHEILG.

Daoine údaraithe le bheith i láthair ag oscailt na dtairiscintí: tá
Faisnéis bhreise faoi dhaoine údaraithe agus faoin nós imeachta oscailte: Féadfaidh 1 ionadaí in aghaidh an tairgeora freastal ar oscailt na dtairiscintí (féach ar an gcuireadh chun tairisceana).

Iarrtar ar thairgeoirí a bhfuil fonn orthu freastal é sin a chur in iúl le ríomhphost 48 uair roimh ré ar a dheireanaí chuig an seoladh a leanas: easme-procurement@ec.europa.eu

Ba cheart go ndéanfaidh oifigeach údaraithe an tairgeora an fógra seo a shíniú agus ba cheart dó ainm an duine a dhéanfaidh freastal ar an seisiún oscailte thar ceann an tairgeora a shonrú. Ag deireadh an tseisiúin oscailte, cuirfidh cathaoirleach an choiste oscailte ainm na dtairgeoirí agus an cinneadh maidir le hinghlacthacht gach tairisceana a fuarthas in iúl; ní dhéanfar na praghsanna arna luadh sna tairiscintí a chur in iúl.

Alt VI: Faisnéis chomhlántach

VI.1)Faisnéis faoi ateagmhas
Is soláthar ateagmhasach é seo: níl
VI.2)Faisnéis faoi Chistí an Aontais Eorpaigh
Baineann an conradh le tionscadal nó le clár arna mhaoiniú ag cistí an Aontais Eorpaigh nó an dá rud: tá
Tagairt do thionscadal (thionscadail) nó do chlár (chláir) nó an dá rud: Rialachán (AE) Uimh. 1287/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11.12.2013 lena mbunaítear Clár maidir le hIomaíochas Fiontar agus fiontar beag agus meánmhéide (COSME) (2014-2020) agus lena ndéantar Cinneadh Uimh. 1639/2006/CE a aisghairm.
Na gníomhaíochtaí cumarsáide arna soláthar i gclár oibre na bliana ábhartha; le haghaidh 2015, tá feidhm ag Cinneadh Cur Chun Feidhme ón gCoimisiún an 29.10.2014 maidir le glacadh an chláir oibre le haghaidh 2015 agus an maoiniú le haghaidh chur chun feidhme an Chláir um Iomaíocht Fiontar agus fiontar beag agus meánmhéide (C(2014) 8044 deiridh) agus a Iarscríbhinn.
VI.4)Nósanna imeachta achomhairc
VI.4.1)Comhlacht atá freagrach as nósanna imeachta achomhairc

Ainm oifigiúil: Cúirt Ghinearálta an Aontais Eorpaigh
Seoladh poist: boulevard Konrad Adenauer
Baile: Lucsamburg
Cód poist: 2925
Tír: Lucsamburg
Ríomhphost: cfi.registry@curia.europa.eu
Teileafón: +352 4303-1
Facs: +352 4303-2100
Seoladh idirlín: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Achomhairc a dhéanamh
Faisnéis chruinn faoi spriocdháta(í) chun achomhairc a dhéanamh: Laistigh de 2 mhí ón bhfógra don ghearánaí, nó, dá éagmais sin, ón lá a fuarthas an t-eolas.
VI.4.3)Seirbhís ónar féidir faisnéis a fháil faoi achomhairc a dhéanamh

Ainm oifigiúil: Cúirt Ghinearálta an Aontais Eorpaigh
Seoladh poist: boulevard Konrad Adenauer
Baile: Lucsamburg
Cód poist: 2925
Tír: Lucsamburg
Ríomhphost: cfi.registry@curia.europa.eu
Teileafón: +352 4303-1
Facs: +352 4303-2100
Seoladh idirlín: http://curia.europa.eu

VI.5)Dáta seolta an fhógra seo:
29.6.2015