Servizzi - 246309-2022

Submission deadline has been amended by:  314125-2022
10/05/2022    S90

il-Belġju-Brussell: Offerta Miftuħa għall-Għoti ta’ Qafas ta’ Kuntratt għall-Provvista tas-Servizzi ta’ Konsulenza fl-Appoġġ Operazzjonali

2022/S 090-246309

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Regolament (UE, Euratom) Nru 2018/1046

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: L-Impriża Konġunta Avjazzjoni Nadifa (CAJU)
Indirizz postali: Avenue de la Toison d'Or 56
Belt: Brussels
Kodiċi NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Kodiċi postali: 1060
Pajjiż: Il-Belġju
Persuna ta’ kuntatt: Clean Aviation Legal Team
Posta elettronika: procurement@clean-aviation.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=10808
Indirizz tal-profil tax-xerrej: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=10808
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=10808
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu b'mod elettroniku permezz ta': https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=10808
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Attivitajiet oħra: Ir-Riċerka u l-innovazzjoni fis-settur tal-avjazzjoni

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Offerta Miftuħa għall-Għoti ta’ Qafas ta’ Kuntratt għall-Provvista tas-Servizzi ta’ Konsulenza fl-Appoġġ Operazzjonali

Numru ta' referenza: CAJU.2022.OP.01
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
73200000 Servizzi ta' konsulenza dwar ir-riċerka u l-iżvilupp
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

Din is-sejħa għall-offerti għandha l-għan li tistabbilixxi qafas ta’ kuntratt ta’ servizz waħdieni taħt kull lott ma’ operaturi ekonomiċi biex iwettqu s-servizzi ta’ konsulenza bl-objettiv li jappoġġja lill-awtorità kontraenti fl-implimentazzjoni tal-programm tal-avjazzjoni nadifa permezz ta’ esperti intra-muros u extra-muros.

II.1.5)Stima tal-valur totali
Valur mingħajr VAT: 5 600 000.00 EUR
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: iva
L-offerti jistgħu jintbagħtu għal il-lottijiet kollha
II.2)Deskrizzjoni
II.2.1)Titlu:

Appoġġ għall-Ġestjoni tal-Għotjiet, tal-Programm u Teknika

Nru tal-lott: 1
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
73200000 Servizzi ta' konsulenza dwar ir-riċerka u l-iżvilupp
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: BE1 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Brussels, il-Belġju.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Is-suġġett ta’ din il-proċedura tas-sejħa għall-offerti hu l-għoti ta’ QtK waħdieni għall-provvista ta’ servizzi ta’ konsulenza fl-appoġġ operazzjonali għall-ġestjoni tal-għotjiet, tal-programm u teknika.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 2 900 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 12
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: iva
Spjegazzjoni ta' tiġdidiet:

Tliet tiġdidiet taċiti ta’ 12-il xahar.

II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: iva
Identifikazzjoni tal proġett:

Programm ta’ avjazzjoni nadifa li jimplimenta programm ta’ riċerka ta’ edukazzjoni għolja.

II.2.14)Informazzjoni addizzjonali
II.2)Deskrizzjoni
II.2.1)Titlu:

Pariri u Assistenza Legali u Paralegali

Nru tal-lott: 2
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
79100000 Servizzi legali
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: BE1 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Brussels, il-Belġju.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Is-suġġett ta’ din il-proċedura tas-sejħa għall-offerti hu l-għoti ta’ QtK waħdieni għall-provvista ta’ servizzi ta’ konsulenza fl-appoġġ operazzjonali għall-ġestjoni ta’ xogħlijiet legali differenti.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 1 400 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 12
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: iva
Spjegazzjoni ta' tiġdidiet:

Tliet tiġdidiet taċiti ta’ 12-il xahar.

II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: iva
Identifikazzjoni tal proġett:

Programm ta’ avjazzjoni nadifa li jimplimenta programm ta’ riċerka ta’ edukazzjoni għolja.

II.2.14)Informazzjoni addizzjonali
II.2)Deskrizzjoni
II.2.1)Titlu:

Finanzi, Verifika u Ġestjoni tal-Kwalità

Nru tal-lott: 3
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
79200000 Servizzi tal-kontijiet, l-awditjar u fiskali
79400000 Servizzi ta' l-amministrazzjoni tan-negozju u dawk relatati magħhom
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: BE1 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Brussels, il-Belġju.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Is-suġġett ta’ din il-proċedura tas-sejħa għall-offerti hu l-għoti ta’ QtK waħdieni għall-provvista ta’ servizzi ta’ konsulenza fl-appoġġ operazzjonali għall-finanzi, il-verifika u l-ġestjoni tal-kwalità.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 1 300 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 12
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: iva
Spjegazzjoni ta' tiġdidiet:

Tliet tiġdidiet taċiti ta’ 12-il xahar.

II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: iva
Identifikazzjoni tal proġett:

Programm ta’ avjazzjoni nadifa li jimplimenta programm ta’ riċerka ta’ edukazzjoni għolja.

II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.1)Idoneità għall-attività professjonali, inklużi rekwiżiti relatati mar-reġistrazzjoni fuq reġistri professjonali jew kummerċjali
Lista u deskrizzjoni qasira ta' kundizzjonijiet:

— Lott 1 - Konsulenza dwar l-inġinerija,

— Lott 2 - Konsulenza legali,

— Lott 3 - Konsulenza dwar il-finanzi, il-verifika u l-ġestjoni tal-kwalità.

III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.2)Il-kondizzjonijiet relatati mal-kuntratt
III.2.2)Kundizzjonijiet għat-twettiq tal-kuntratt:

Bi qbil mal-ispeċifikazzjonijiet tas-sejħa għall-offerti u l-abbozz tal-QtK.

III.2.3)Informazzjoni dwar il-persunal responsabbli għat-twettiq tal-kuntratt
Obbligazzjoni li jkunu indikati l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali tal-persunal maħtur biex iwettaq il-kuntratt

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
Il-ksib jinvolvi t-twaqqif ta’ qafas ta' ftehim
Ftehim qafas b’operatur wieħed
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: le
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 14/06/2022
Ħin lokali: 15:00
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Ingliż
IV.2.6)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 9 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)
IV.2.7)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 15/06/2022
Ħin lokali: 11:00
Post:

Is-seduta tal-ftuħ pubblika se ssir esklussivament permezz ta’ sistema ta’ konferenzi bil-vidjow u tista’ tattendi biss permezz ta’ stedina. Għal aktar dettalji ara l-Punt 3.2 (Il-ftuħ tas-sejħa għall-offerti) tal-istedina għas-sejħa għall-offerti.

Informazzjoni dwar persuni awtorizzati u l-proċedura tal-ftuħ:

Mhux iżjed minn żewġ rappreżentanti għal kull min jitfa’ offerta jistgħu jattendu għall-ftuħ tal-offerti. Għal raġunijiet organizzazzjonali u ta’ sigurtà, l-offerent għandu jipprovdi l-isem sħiħ, l-indirizz tal-email u n-numru tal-karta tal-identità jew tal-passaport tar-rappreżentanti mill-inqas tlett ijiem tax-xogħol bil-quddiem lil procurement@clean-aviation.eu. Għal aktar dettalji ara l-Punt 3.2 (Il-ftuħ tas-sejħa għall-offerti) tal-istedina għas-sejħa għall-offerti.

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: le
VI.2)Informazzjoni dwar flussi ta' xogħol elettroniċi
Se jkun aċċettat il-ħruġ ta' fatturi elettroniċi
VI.3)Informazzjoni addizzjonali:
VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: Rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 43031
Faks: +352 43032100
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid:

Ara l-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-Taqsima I.3).

VI.4.4)Servizz minn fejn tista’ tinkiseb informazzjoni dwar il-proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: Rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 43031
Faks: +352 43032100
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7039/en/#electronique
VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
03/05/2022