Féach an leathanach atá againn faoi COVID-19 le haghaidh tairiscintí a bhaineann le riachtanais trealaimh leighis.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Seirbhísí - 246827-2016

An t-amharc leacaithe

19/07/2016    S137

Ísiltír, an-An Háig: Glao ar léiriú spéise chun liosta a chur ar bun d'iarrthóirí réamhroghnaithe le haghaidh réitigh foinse oscailte agus bunachair shonraí a sholáthar

2016/S 137-246827

Glao ar léirithe spéise


Alt I: Údarás conarthachta

I.1)Ainm, seoltaí agus pointe/pointí teagmhála:

Europol, faoi bhráid: G3 Procurement, Eisenhowerlaan 73, 2517 KK The Hague, AN ÍSILTÍR. Teil. +31 70 302 5000. Facs +31 70 345 5896. Ríomhphost: procurement@europol.europa.eu

Seoladh/seoltaí idirlín:

Seoladh ginearálta an údaráis chonarthachta: https://www.europol.europa.eu

Rochtain leictreonach ar fhaisnéis: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1692

Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil ó:

An pointe/na pointí teagmhála thuasluaite.

Is féidir sonraíochtaí agus doiciméid bhreise a fháil ó:

An pointe/na pointí teagmhála thuasluaite.

Ní mór iarratais a sheoladh chuig:

An pointe/na pointí teagmhála thuasluaite.

I.2)An cineál údaráis chonarthachta:
Institiúid/gníomhaireacht Eorpach nó eagraíocht idirnáisiúnta.
I.3)Príomhghníomhaíocht:
Ord agus sábháilteacht phoiblí.
I.4)Dámhachtain conartha thar ceann údarás conarthachta eile:
Tá an t-údarás conarthachta ag ceannach thar ceann údaráis chonarthachta eile: níl.


Alt II: Cuspóir an ghlao ar léirithe spéise

II.1)An teideal atá tugtha don ghlao ar léirithe spéise:
Glao ar léiriú spéise chun liosta a chur ar bun d'iarrthóirí réamhroghnaithe le haghaidh réitigh foinse oscailte agus bunachair shonraí a sholáthar.
II.2)An cineál conartha agus láthair na n-oibreacha, láthair an tseachadta nó na feidhmíochta:
Seirbhísí.
Uimh. na catagóire seirbhíse: 7 Seirbhísí ríomhaire agus seirbhísí gaolmhara.
Príomhshuíomh nó ionad na n-oibreacha, áit seachadta nó feidhmíochta: An Háig, an Ísiltír.
Cód NUTS: NL332.
II.3)Cur síos ar an réimse nó na réimsí a chlúdaítear sa ghlao um léirithe spéise:
Fo-liosta 1 (D/G15/1603/1) — faisnéis faoi chuideachtaí le clúdach domhanda.
Faoin bhfo-liosta seo iarrfaidh Europol seirbhísí a bhaineann le bunachair shonraí le faisnéis faoi chuideachtaí chun cuardach a dhéanamh ar fud iontrálacha iomlána clárlann cuideachtaí amhail: ainmneacha aonán dlítheanach, seoltaí, boscaí oifig phoist, uimhreacha teileafóin, daoine aonair agus struchtúir cuideachtaí.
Fo-liosta 2 (D/G15/1603/2) — réiteach um monatóireacht fíor-ama ar na meáin le clúdach domhanda.
Faoin bhfo-liosta seo iarrfaidh Europol seirbhísí a bhaineann le monatóireacht fíor-ama ar na meáin agus tuairisciú ar na meáin chraoltóireachta (TV nó raidió nó iad araon) i dteangacha oifigiúla uile an AE agus ó thíortha comharsanacha AE i dteannta le hardáin na meán sóisialta. Faoin bhfo-liosta seo iarrfaidh Europol freisin seirbhísí a bhaineann le nuachtlitreacha le feidhmeanna éagsúla amhail iris choimriúcháin nuachta laethúla.
Fo-liosta 3 (D/G15/1603/3) — bunachar sonraí agus cartlann um meáin nuachta le clúdach domhanda.
Faoin bhfo-liosta seo iarrfaidh Europol seirbhísí a bhaineann leis na meáin nuachta lena n-áirítear clúdach domhanda suas chun dáta ar asraonta meán lena n-áirítear ábhar ceadúnaithe nach bhfuil ar fáil go héasca ar líne.
Fo-liosta 4 (D/G15/1603/4) — bunachar sonraí maidir le tíortha agus rioscaí slándála le clúdach domhanda.
Faoin bhfo-liosta seo iarrfaidh Europol seirbhísí a bhaineann le tíortha agus rioscaí slándála, amhail: faisnéis faoi rioscaí slándála tíortha agus réigiúnacha atá cuimsitheach, domhanda, suas chun dáta agus coimeádta, lena n-áirítear sceimhlitheoireacht agus bagairtí CBRN (ceimiceacha, bitheolaíocha, raideolaíocha, núicléacha) (leis an bhféidearthacht suibscríobh dóibh mar sheirbhísí breise); anailís ar fhaisnéis a bhaineann le rialtas, polaitíocht, an timpeallacht slándála, forfheidhmiú an dlí agus na fórsaí míleata.
Fo-liosta 5 (D/G15/1603/5) — bunachar sonraí domhanda maidir le hárthaí le feidhm rianaithe beo
Faoin bhfo-liosta seo iarrfaidh Europol seirbhísí a bhaineann le réiteach faisnéise muirí leis an bhféidearthacht, mar shampla, rochtain a fháil ar bhunachar sonraí domhanda d'árthaí agus stair a n-úinéireachta agus chun rianú beo a fháil ar árthaí.
Fo-liosta 6 (D/G15/1603/6) — faisnéis ar líne maidir le seirbhísí bolscaireachta sceimhlitheoireachta agus antoisceach.
Faoin bhfo-liosta seo iarrfaidh Europol réiteach lena soláthrófar nuashonruithe ábhair laethúla ar bholscaireacht sceimhlitheoireachta agus antoisceach a scaiptear leis an Idirlíon agus ar líonraí cumarsáide eile.
Fo-liosta 7 (D/G15/1603/7) — ardán um acmhainní cásdlí agus irisí acadúla.
Faoin bhfo-liosta seo iarrfaidh Europol ardán lena gceadaítear rochtain ar na nithe a leanas: cásdlí agus tuairimí dlí lena gcumhdaítear dlí an Aontais Eorpaigh, dlí an tsoláthair, an dlí idirnáisiúnta i dteannta le dlínsí móra eile agus topaicí dlí; acmhainní irisí acadúla maidir leis na heolaíochtaí sóisialta, coireolaíocht, dlí, teicneolaíocht agus topaicí gaolmhara i dteannta leis an gcumas rochtain a cheannach ar ábhar comhchosúil breise le bheith seachadta tríd an ardán.
Dírítear aird ar an bhfíric go n-úsáidfear na liostaí a bheith mar thoradh ar an bhfógra seo go heisiach le haghaidh conarthaí seirbhíse um sholáthar poiblí atá faoi 135 000 EUR in aghaidh na bliana agus in aghaidh an fho-liosta. Tugtar méid táscach bunaithe ar riachtanais mheasta Europol sa doiciméadúchán soláthair.
II.4)Faisnéis faoi na bearta:
Tá an glao seo ar léirithe spéise roinnte ina bhearta: tá.
Is féidir iarratais a chur isteach le haghaidh: 1 bheart amháin nó níos mó.
II.5)Faisnéis faoi fhochonraitheoireacht:
Glactar le fochonraitheoireacht: glactar.
Coinníollacha fochonraitheoireachta: féach ar an doiciméadúchán soláthair.
II.6)Foclóir comhchoiteann an tsoláthair (CPV):
72320000, 48600000.


Faisnéis faoi na bearta

Uimh. an bhirt: 1.

Teideal an bhirt: fo-liosta 1 (D/G15/1603/1) — faisnéis faoi chuideachtaí le clúdach domhanda.

1)Cur síos achomair:
Faoin bhfo-liosta seo iarrfaidh Europol seirbhísí a bhaineann le bunachair shonraí maidir le faisnéis faoi chuideachtaí chun cuardach a dhéanamh ar fud iontrálacha iomlána clárlanna cuideachtaí: ainmneacha aonán dlítheanach, seoltaí, boscaí oifig phoist, uimhreacha teileafóin, daoine aonair agus struchtúir cuideachtaí.
2)Foclóir comhchoiteann an tsoláthair (CPV):
72320000, 48600000.
3)Faisnéis faoi fhochonraitheoireacht:
Glactar le fochonraitheoireacht: glactar.
Coinníollacha fochonraitheoireachta: mar atá sonraithe sa doiciméadúchán soláthair.
4)Faisnéis bhreise faoi na bearta:
Mar atá sonraithe sa doiciméadúchán soláthair.

Uimh. an bhirt: 2.

Teideal an bhirt: fo-liosta 2 (D/G15/1603/2) — monatóireacht fíor-ama ar na meáin agus tuairisciú.

1)Cur síos achomair:
Faoin bhfo-liosta seo iarrfaidh Europol seirbhísí a bhaineann le monatóireacht fíor-ama ar na meáin agus tuairisciú ar na meáin chraoltóireachta (TV nó raidió nó iad araon) i dteangacha oifigiúla uile an AE agus ó thíortha comharsanacha AE i dteannta le hardáin na meán sóisialta.
Faoin bhfo-liosta seo iarrfaidh Europol freisin seirbhísí a bhaineann le nuachtlitreacha le feidhmeanna éagsúla amhail iris choimriúcháin nuachta laethúla.
2)Foclóir comhchoiteann an tsoláthair (CPV):
72320000, 48600000.
3)Faisnéis faoi fhochonraitheoireacht:
Glactar le fochonraitheoireacht: glactar.
Coinníollacha fochonraitheoireachta: mar atá sonraithe sa doiciméadúchán soláthair.
4)Faisnéis bhreise faoi na bearta:
Mar atá sonraithe sa doiciméadúchán soláthair.

Uimh. an bhirt: 3.

Teideal an bhirt: fo-liosta 3 (D/G15/1603/3) — bunachar sonraí na meán nuachta

1)Cur síos achomair:
Faoin bhfo-liosta seo iarrfaidh Europol seirbhísí a bhaineann leis na meáin nuachta lena n-áirítear clúdach domhanda suas chun dáta ar asraonta meán lena n-áirítear ábhar ceadúnaithe nach bhfuil ar fáil go héasca ar líne.
Ba cheart na foilseacháin meán is deireanaí a bheith ar fáil láithreach tar éis a scaoilte. I dteannta leis na meáin nuachta bunaithe, d'fhéadfadh gnéithe a bheith sa bhunachar iarrtha amhail cuardach ar na meáin chraoltóireachta agus astarraingt astu (TV agus raidió) agus ábhar ilmheáin (pictiúirí, físeáin, blaganna).
2)Foclóir comhchoiteann an tsoláthair (CPV):
72320000, 48600000.
3)Faisnéis faoi fhochonraitheoireacht:
Glactar le fochonraitheoireacht: glactar.
Coinníollacha fochonraitheoireachta: mar atá sonraithe sa doiciméadúchán soláthair.
4)Faisnéis bhreise faoi na bearta:
Mar atá sonraithe sa doiciméadúchán soláthair.

Uimh. an bhirt: 4.

Teideal an bhirt: fo-liosta 4 (D/G15/1603/4) — bunachar sonraí tíortha/ rioscaí slándála

1)Cur síos achomair:
Faoin fo-liosta seo iarrfaidh Europol seirbhísí a bhaineann le tíortha agus rioscaí slándála, amhail:
— faisnéis faoi rioscaí slándála tíortha agus réigiúnacha atá cuimsitheach, domhanda, suas chun dáta agus coimeádta, lena n-áirítear sceimhlitheoireacht agus bagairtí CBRN (ceimiceacha, bitheolaíocha, raideolaíocha, núicléacha) (leis an bhféidearthacht suibscríobh dóibh mar sheirbhísí breise),
— anailís ar fhaisnéis a bhaineann le rialtas, polaitíocht, an timpeallacht slándála, forfheidhmiú an dlí agus na fórsaí míleata.
2)Foclóir comhchoiteann an tsoláthair (CPV):
72320000, 48600000.
3)Faisnéis faoi fhochonraitheoireacht:
Glactar le fochonraitheoireacht: glactar.
Coinníollacha fochonraitheoireachta: mar atá sonraithe sa doiciméadúchán soláthair.
4)Faisnéis bhreise faoi na bearta:
Mar atá sonraithe sa doiciméadúchán soláthair.

Uimh. an bhirt: 5.

Teideal an bhirt: fo-liosta 5 (D/G15/1603/5) — bunachar sonraí domhanda maidir le hárthaí le feidhm rianaithe beo.

1)Cur síos achomair:
Faoin bhfo-liosta seo iarrfaidh Europol seirbhísí a bhaineann le réiteach faisnéise muirí leis an bhféidearthacht, mar shampla, rochtain a fháil ar bhunachar sonraí domhanda d'árthaí agus stair a n-úinéireachta agus chun rianú beo a fháil ar árthaí.
2)Foclóir comhchoiteann an tsoláthair (CPV):
72320000, 48600000.
3)Faisnéis faoi fhochonraitheoireacht:
Glactar le fochonraitheoireacht: glactar.
Coinníollacha fochonraitheoireachta: mar atá sonraithe sa doiciméadúchán soláthair.
4)Faisnéis bhreise faoi na bearta:
Mar atá sonraithe sa doiciméadúchán soláthair.

Uimh. an bhirt: 6.

Teideal an bhirt: fo-liosta 6 (D/G15/1603/6) — faisnéis maidir le haonáin sceimhlitheoireachta agus bolscaireacht sceimhlitheoireachta agus antoisceach.

1)Cur síos achomair:
Faoin bhfo-liosta seo iarrfaidh Europol réiteach lena soláthrófar nuashonruithe ábhair laethúla ar bholscaireacht sceimhlitheoireachta agus antoisceach a scaiptear leis an Idirlíon agus ar líonraí cumarsáide eile.
2)Foclóir comhchoiteann an tsoláthair (CPV):
72320000, 48600000.
3)Faisnéis faoi fhochonraitheoireacht:
Glactar le fochonraitheoireacht: glactar.
Coinníollacha fochonraitheoireachta: mar atá sonraithe sa doiciméadúchán soláthair.
4)Faisnéis bhreise faoi na bearta:
Mar atá sonraithe sa doiciméadúchán soláthair.

Uimh. an bhirt: 7.

Teideal an bhirt: fo-liosta 7 (D/G15/1603/7) — rochtain ar chásdlí agus ar irisí acadúla.

1)Cur síos achomair:
Faoin bhfo-liosta seo iarrfaidh Europol ardán lena cheadaítear rochtain ar na nithe a leanas:
— cásdlí agus tuairimí dlí lena gcumhdaítear dlí an Aontais Eorpaigh, dlí an tsoláthair, an dlí idirnáisiúnta i dteannta le dlínsí móra eile agus topaicí dlí,
— acmhainní irisí acadúla maidir leis na heolaíochtaí sóisialta, coireolaíocht, dlí, teicneolaíocht agus topaicí gaolmhara i dteannta leis an gcumas rochtain a cheannach ar ábhar comhchosúil breise le bheith seachadta tríd an ardán.
2)Foclóir comhchoiteann an tsoláthair (CPV):
72320000, 48600000.
3)Faisnéis faoi fhochonraitheoireacht:
Glactar le fochonraitheoireacht: glactar.
Coinníollacha fochonraitheoireachta: mar atá sonraithe sa doiciméadúchán soláthair.
4)Faisnéis bhreise faoi na bearta:
Mar atá sonraithe sa doiciméadúchán soláthair.


Alt III: Faisnéis dhlíthiúil, eacnamaíoch, airgeadais agus theicniúil

III.1)Foirm dhlíthiúil le glacadh ag an ngrúpáil soláthróirí, conraitheoirí nó soláthraithe seirbhíse go bhféadfaí conradh a dhámhachtain dóibh:
Glacfar le grúpálacha. Ní foláir, áfach, nó go mbeidh gach ball den ghrúpáil faoi dhliteanas i gcomhpháirt agus go leithleach agus ní mór é sin a chruthú trí dhoiciméad a chur ar fáil. Déanfar an ghrúpáil a ionadú le ceannchuideachta.
III.2)Seasamh eacnamaíoch agus airgeadais:
Ní mór d'iarrthóirí fianaise a sholáthar maidir lena gcumas eacnamaíoch agus airgeadais mar atá léirithe sa doiciméadúchán soláthair.
III.3)Cumas teicniúil:
Ní mór d'iarrthóirí fianaise a sholáthar maidir lena gcumas teicniúil mar atá léirithe sa doiciméadúchán soláthair.
III.4)Cumas gairmiúil:
Ní mór d'iarrthóirí fianaise a sholáthar maidir lena gcumas gairmiúil mar atá léirithe sa doiciméadúchán soláthair.


Alt IV: Nós imeachta

IV.1)An cineál nós imeachta:
Teoranta.
IV.2)Forais eisiaimh:
Déanfar iarratasóirí a eisiamh ó rannpháirtíocht i gconradh má bhaineann na nithe a leanas leo:
(a) tá siad féimheach, tá siad á bhfoirceannadh nó tá gníomhaíochtaí gnó curtha ar fionraí acu, tá a ngnóthaí á riar ag an gcúirt, tá socrú déanta acu le creidiúnaithe nó ghlac siad le bearta cosúla nó tá siad faoi réir ag aon imeachtaí den chineál sin, nó tá siad i gcás is analach leis sin a eascraíonn ó nós imeachta cosúil dá ndéantar foráil i reachtaíocht nó rialacháin náisiúnta;
(b) ciontaíodh iad i gcion a bhaineann lena mí-iompar gairmiúil de réir breithiúnais nach féidir achomharc a dhéanamh ina choinne;
(c) bhí siad ciontach i mí-iompar gairmiúil tromchúiseach;
(d) níor chomhlíon siad oibleagáidí maidir le ranníocaíochtaí slándála sóisialaí nó cánacha a íoc;
(e) tá siad ciontach i míléiriú tromchúiseach maidir le soláthar na faisnéise a theastaíonn ón roinn um údarú.
IV.3)Critéir roghnúcháin:
Mar atá sonraithe sa doiciméadúchán soláthair.
IV.4)Faisnéis riaracháin
IV.4.1)Uimhir thagartha an chomhaid:
D/G15/1603.
IV.4.2)Tréimhse bailíochta an liosta ag éirí as an nglao seo ar léirithe spéise:
Dáta éaga an liosta a eascróidh as an nglao ar léirithe spéise: 1.5.2020.
IV.4.3)An dáta deiridh chun iarratais a chur isteach:
31.1.2020.
IV.4.4)Teanga(cha) inar féidir iarratais a chur isteach:
Aon teanga oifigiúil den AE.


Alt VI: Faisnéis chomhlántach

VI.1)Iarratais a chur i láthair agus a chur isteach:
Ní mór na hiarratais uile a chur isteach de réir na dtreoracha sa doiciméadúchán soláthair.
VI.2)Faisnéis bhreise:

Tabharfar freagraí ar cheisteanna agus ar aon mionathrú ar an nglao seo ar léirithe spéise go leictreonach ar láithreán Gréasáin ríomhthairisceana TED: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1692

Moltar d'aonáin is iarrthóirí féideartha a n-iarratas a sheoladh chomh luath agus is féidir tar éis fhoilsiú an ghlao seo ar léirithe spéise.
Foilseofar sonraí maidir leis na conraitheoirí go léir a thug conradh chun críche arbh fhiú breis agus 15 000 EUR, arna dhámhachtain i ndiaidh nós imeachta atá leagtha amach i bpointe 4, ar láithreán Gréasáin an údaráis chonarthachta tráth nach déanaí ná 30 Meitheamh na bliana i ndiaidh dhámhachtain an chonartha.

Má bhaineann taifeadadh agus próiseáil sonraí pearsanta le próiseáil d'iarratais (amhail d'ainm, do sheoladh agus do CV), déanfar a leithéid de shonraí a phróiseáil de bhun Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18.12.2000 maidir le daoine a chosaint i dtaca le sonraí pearsanta a phróiseáil ag institiúidí agus comhlachtaí an Chomhphobail agus i dtaca le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin. Mura léirítear a mhalairt, tá do fhreagra i leith an fhógra seo agus sonraí pearsanta ar bith arna n-iarraidh riachtanach chun na críocha atá léirithe thuas i bpointe 2 agus déanfaidh Europol, atá ag feidhmiú mar rialaitheoir sonraí freisin, iad a phróiseáil chun na críocha sin amháin. Tá sonraí maidir le próiseáil do shonraí pearsanta ar fáil ar an ráiteas príobháideachais ag: https://www.europol.europa.eu/content/procurement

Tabhair faoi deara le do thoil go bhfuil sé faoi dhualgas iarrthóirí réamhroghnaithe aon athruithe dá sonraí riaracháin, teicniúla nó airgeadais a chur in iúl do Europol, láithreach dá n-athródh a n-iarratas bunaidh dá bharr.
VI.3)Dáta seolta an fhógra seo:
7.7.2016.