Προμήθειες - 251234-2017

01/07/2017    S124    Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Προμήθειες - Συμπληρωματικά στοιχεία - Ανοικτή διαδικασία 

Λουξεμβούργο-Λουξεμβούργο: Προμήθεια συνδρομών στις εξειδικευμένες περιοδικές εκδόσεις

2017/S 124-251234

Διορθωτική προκήρυξη

(Συμπλήρωμα στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 17.5.2017, 2017/S 094-182906)

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, rue du Fort Niedergrünewald, L-2925 Luxembourg, ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ. Contact: direction de la bibliothèque. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: biblio_curia_marches_publics@curia.europa.eu

Αντί 

IV.3.4) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής:

28.6.2017 (17:00).

IV.3.8) Όροι για το άνοιγμα των προσφορών:

4.7.2017 (10:30).

(...)

Διάβαζε 

IV.3.4) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής:

28.7.2017 (17:00).

IV.3.8) Όροι για το άνοιγμα των προσφορών:

4.8.2017 (10:30).

(...)