Servizzi - 258507-2018

16/06/2018    S114

il-Lussemburgu-Lussemburgu: Tindif tal-bini u l-manutenzjoni ta' żoni ħodor tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

2018/S 114-258507

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Direttiva 2014/24/UE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea
Indirizz postali: Rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Luxembourg
Kodiċi NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Persuna ta’ kuntatt: Cour de justice de l'Union européenne — «Unité Gestion des bâtiments»
Posta elettronika: COJ-PRQ-17-019@curia.europa.eu
Telefown: +352 43032367
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: https://curia.europa.eu/
Indirizz tal-profil tax-xerrej: https://curia.europa.eu/
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3391
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu l-indirizz imsemmi hawn fuq
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Servizzi pubbliċi ġenerali

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Tindif tal-bini u l-manutenzjoni ta' żoni ħodor tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

Numru ta' referenza: COJ-PROC-17/019
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
90911200 Servizzi tat-tindif ta' bini
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

Tindif tal-bini u l-manutenzjoni ta' żoni ħodor fil-binjiet kollha, postijiet u żoni interni u esterni tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea.

II.1.5)Stima tal-valur totali
Valur mingħajr VAT: 19 000 000.00 EUR
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.2)Deskrizzjoni
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
77311000 Servizzi tal-manutenzjoni ta' gonna ornamentali u oqsma tad-divertiment
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Bini, żoni ħodor, postijiet u żoni interni u esterni tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea fil-Gran Dukat tal-Lussemburgu.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Tindif tal-bini u l-manutenzjoni ta' żoni ħodor fil-binjiet kollha, postijiet u żoni interni u esterni tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea:

L-1 Post - Tindif bażiku tal-postijiet, swali tal-istudju, servizzi ta' helpdesk u interventi f'każ ta' borra u silġ;

It-2 Post - Tindif varju u speċifiku msejjaħ "bi frekwenzi baxxi";

It-3 Post - Tindif tal-partijiet tal-ħġieġ tal-faċċata u tas-soqfa;

Ir-4 Post - Oġġetti ta' konsum u twapet kontra t-trab;

Il-5 Post - Servizzi għall-kontroll tal-pesti;

Is-6 Post - L-immaniġġjar ambjentali;

Is-7 Post - Żoni ħodor u faċilitajiet ta' żoni esterni;

It-8 Post - Servizzi fuq talba.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 19 000 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 36
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: iva
Spjegazzjoni ta' tiġdidiet:

Il-kuntratt ikun jista' jiġi mġedded permezz ta' ftehim taċitu għal 3 perijodi ta' 12-il xahar.

II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.1)Idoneità għall-attività professjonali, inklużi rekwiżiti relatati mar-reġistrazzjoni fuq reġistri professjonali jew kummerċjali
Lista u deskrizzjoni qasira ta' kundizzjonijiet:

Dak li jitfa' l-offerta għandu jkollu l-ħila legali meħtieġa biex jaħdem fl-attività professjonali li qed issir referenza għaliha fil-kuntratt (ir-reġistrazzjoni fir-reġistru rilevanti tal-kummerċ jew professjonali, ir-reġistrazzjoni tas-sigurtà soċjali, ir-reġistrazzjoni tal-VAT, il-permess tar-residenza, eċċ.) bi qbil mal-leġislazzjoni fl-istat tar-residenza.

III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: le
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 29/08/2018
Ħin lokali: 17:00
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Ingliż, Bulgaru, Daniż, Ġermaniż, Grieg, Eston, Finlandiż, Franċiż, Irlandiż, Kroat, Ungeriż, Taljan, Latvjan, Litwan, Malti, Olandiż, Pollakk, Portugiż, Rumen, Slovakk, Sloven, Spanjol, Svediż, Ċek
IV.2.6)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 6 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)
IV.2.7)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 06/09/2018
Ħin lokali: 10:00
Post:

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, Rue du Fort Niedergrünewald, plateau de Kirchberg, L-2925 Luxembourg, il-Lussemburgu.

Informazzjoni dwar persuni awtorizzati u l-proċedura tal-ftuħ:

Il-persuni li jixtiequ jattendu għall-ftuħ tal-offerti huma mitluba li jikkonfermaw permezz ta' Email kif indikat fil-punt I.1 mhux aktar tard mis-16.7.2018 fil-17:00 (ħin lokali), u għandhom jipprovdu wkoll l-att tal-firma ta' dak li jitfa' l-offerta li tawtorizzahom sabiex jirrappreżentawh. Tista' tkun preżenti persuna 1 għal kull kumpanija.

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: iva
Żmien stmat biex jiġu ppubblikati aktar avviżi:

April 2024.

VI.2)Informazzjoni dwar flussi ta' xogħol elettroniċi
Se jkun aċċettat il-ħruġ ta' fatturi elettroniċi
VI.3)Informazzjoni addizzjonali:

2 żjarat u tagħrifiet fuq is-sit huma skedati għas-7.8.2018 (fl-10:00) u d-9.8.2018 (fl-10:00).

Is-sehem f'waħda minn dawn iż-żjajjar hija ta' bilfors sabiex wieħed jissottometti offerta. Is-sehem fiż-2 żjarat mhux permess.

Il-persuni li jixtiequ jattendu għaż-żjara fuq il-post huma mitluba li jikkonfermaw permezz ta' Email kif indikat fil-punt I.1 mhux aktar tard mit-3.8.2018 fil-17:00 (ħin lokali), u għandhom jipprovdu wkoll l-att tal-firma tal-offerent li tawtorizzahom sabiex jirrappreżentawh.

VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: Rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Faks: +352 4303-2100
VI.4.2)Korp responsabbli għall-proċeduri ta’ medjazzjoni
Isem uffiċjali: L-Ombudsman Ewropew
Indirizz postali: Rue Wiertz
Belt: Bruxelles
Kodiċi postali: 1047
Pajjiż: Il-Belġju
Telefown: +33 388172313
VI.4.3)Proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid:

Iż-żmien regolatorju tal-Qorti Ġenerali tal-Unjoni Ewropea.

VI.4.4)Servizz minn fejn tista’ tinkiseb informazzjoni dwar il-proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Greffe du Tribunal de l'Union européenne
Indirizz postali: Rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Faks: +352 4303-2100
VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
11/06/2018