Iċċekkja l-paġna ddedikata għas-sejħiet għall-offerti tal-COVID-19 tagħna relatati mal-ħtiġijiet ta’ tagħmir mediku.

Il-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa hija ċ-ċans tiegħek biex taqsam l-ideat tiegħek u ssawwar il-futur tal-Ewropa. Semma’ leħnek!

Servizzi - 260086-2015

Uri l-lista b'inqas dettalji

25/07/2015    S142

l-Italja-Parma: Għajnuna lit-Taqsima ta' Appoġġ lill-Valutazzjoni u Metodoloġiku għall-provvista ta' servizzi lill-EFSA fuq il-kodiċi R, l-ipprogrammar, il-konsultazzjoni R ad hoc (soluzzjonijiet għal problemi, kwistjonijiet ta' konverġenza affaċċjati, l-aħjar użu tal-kodiċi), u l-provvista ta' ambjent skalabbli ta' xogħol ta' livell għoli bil-kompjuter fuq talba

2015/S 142-260086

Tiswija

(Is-Suppliment tal-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, tal-20.6.2015, 2015/S 118-212367)

L-Awtorità Ewropea għas-Sigurtà tal-Ikel (EFSA), via Carlo Magno 1A, 43126 Parma PR, L-ITALJA.

Minflok 

II.1.4) Tagħrif dwar il-qafas ta' ftehim:

[...]

L-istima tal-valur totali tax-xiri matul iż-żmien kollu tal-qafas ta' ftehim:

Il-valur stmat mingħajr il-VAT: EUR 440 000.

II.2.1) Il-kwantità totali jew il-firxa:

Il-limitu finanzjarju disponibbli għall-kuntratti speċifiċi/formoli tal-ordni li jaqgħu taħt il-qafas ta' kuntratt, matul il-perijodu kollu ta' mhux iżjed minn 4 snin konsekuttivi, hu ta' EUR 440 000. ...

Il-valur stmat mingħajr il-VAT: EUR 440 000.

Aqra 

II.1.4) Tagħrif dwar il-qafas ta' ftehim:

[...]

L-istima tal-valur totali tax-xiri matul iż-żmien kollu tal-qafas ta' ftehim:

Il-valur stmat mingħajr il-VAT: EUR 880 000.

II.2.1) Il-kwantità totali jew il-firxa:

Il-limitu finanzjarju disponibbli għall-kuntratti speċifiċi/formoli tal-ordni li jaqgħu taħt il-qafas ta' kuntratt, matul il-perijodu kollu ta' mhux iżjed minn 4 snin konsekuttivi, hu ta' EUR 880 000. ...

Il-valur stmat mingħajr il-VAT: EUR 880 000.