Servizzi - 267176-2019

10/06/2019    S110

il-Belġju-Brussell: Servizzi Trans-Ewropej għat-Telematika bejn l-Amministrazzjonijiet (TESTA)

2019/S 110-267176

Tiswija

Avviż għal tibdiliet jew informazzjoni addizzjonali

Servizzi

(Suppliment ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, 2019/S 099-238502)

Il-bażi ġuridika:
Regolament (UE, Euratom) Nru 2018/1046

Taqsima I: Awtorità/entità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Il-Kummissjoni Ewropea, Directorate-General for Informatics, Directorate A: Strategy and Resources, Unit A3: ICT Procurement and Contracts
Indirizz postali: Rue Montoyer 15, Office: 07/P001
Belt: Brussels
Kodiċi NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Kodiċi postali: 1049
Pajjiż: Il-Belġju
Persuna ta’ kuntatt: Digit contracts info centre
Posta elettronika: digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu
Telefown: +32 229-60762
Faks: +32 229-57702
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: https://ec.europa.eu/info/departments/informatics_en#related
Indirizz tal-profil tax-xerrej: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/tender-opportunities-department/informatics-tenders-and-contracts_en
I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Ara l-lista ta' istituzzjonijiet, aġenziji u korpi li qegħdin jieħdu sehem (ara l-Punt VI.3)
Indirizz postali: Rue Montoyer 15, Office: 07/P001
Belt: Brussels
Kodiċi NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Kodiċi postali: 1049
Pajjiż: Il-Belġju
Persuna ta’ kuntatt: Digit contracts info centrE
Posta elettronika: digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu
Telefown: +32 229-60762
Faks: +32 229-57702
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: https://ec.europa.eu/info/departments/informatics_en#related
Indirizz tal-profil tax-xerrej: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/tender-opportunities-department/informatics-tenders-and-contracts_en

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Servizzi Trans-Ewropej għat-Telematika bejn l-Amministrazzjonijiet (TESTA)

Numru ta' referenza: DIGIT/A3/PR/2019/010
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
64200000 Servizzi tat-telekomunikazzjonijiet
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

Servizzi trans-Ewropej għat-telematika bejn l-amministrazzjonijiet.

Ara l-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-Taqsima I.3).

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
05/06/2019
VI.6)Referenza għall-avviż oriġinali
Numru tal-avviż fil-ĠU S: 2019/S 099-238502

Taqsima VII: Tibdiliet

VII.1)L-informazzjoni li se tinbidel jew tiżdied
VII.1.2)It-test li jrid jitranġa fl-avviż oriġinali
In-numru tat-taqsima: VI.3)
Il-post fejn irid jitranġa t-test: Tagħrif addizzjonali:
Minflok:

Il-Kummissjoni Ewropea nediet din il-proċedura għan-nom tagħha u għan-nom tal-istituzzjonijiet, l-aġenziji u l-korpi tal-UE li ġejjin:

Il-Parlament Ewropew (LU) il-Lussemburgu

Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea (BE) Brussell

Il-Qorti tal-Ġustizzja (LU) il-Lussemburgu

Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (BE) Brussell

Il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (BE) Brussell

Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (BE) Brussell

L-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (HU) Budapest

L-Awtorità Bankarja Ewropea (FR) Pariġi

L-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (FR) Pariġi

L-Aġenzija Ewropea għad-Difiża (BE) Brussell

L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-Taħriġ fl-Infurzar tal-Liġi (HU) Budapest

L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fl-Infurzar tal-Liġi (NL) L-Aja

Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fil-Ġustizzja Kriminali (NL) L-Aja

L-Aġenzija għall-Koperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija (SI) Ljubljana

Iċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea (LU) il-Lussemburgu

Iċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali (GR) Thessaloniki

L-Aġenzija tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni tal-Unjoni Ewropea (DE) Kolonja

Iċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (SE) Stokkolma

L-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (FI) Helsinki

L-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (DE) Kopenħagen

L-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd (ES) Vigo

L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (IT) Parma

L-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi (LT) Vilnius

L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (NL) Amsterdam

Iċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga (PT) Lisbona

L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima (PT) Lisbona

L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni (GR) Heraklion

L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferroviji (FR) Valenciennes

Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ (IT) Turin

L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (ES) Bilbao

Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol (IR) Dublin

L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali (AT) Vjenna

L-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta (PL) Varsavja

L-Aġenzija tal-GNSS Ewropea (BE) Brussell

L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-Tmexxija Operattiva tas-Sistemi tal-IT Fuq Skala Kbira fl-Ispazju ta’ Libertà, Sigurtà u Ġustizzja (EE) Tallinn

L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (ES) Alicante

Il-Bord Uniku ta' Riżoluzzjoni (BE) Brussell

L-Aġenzija Eżekuttiva għall-Konsumatur, is-Saħħa, l-Agrikoltura u l-Ikel (LU) il-Lussemburgu

L-Impriża Konġunta Ewropea għall-ITER u l-Iżvilupp tal-Enerġija mill-Fużjoni (ES) Barċellona

L-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu (BE) Brussell

L-Impriża Konġunta SESAR (BE) Brussell

L-Uffiċċju Komunitarju tal-Varjetajiet tal-Pjanti (FR) Angers

Iċ-Ċentru Satellitari tal-Unjoni Ewropea (ES) Torrejón de Ardoz

Il-Bank Ċentrali Ewropew (DE) Frankfurt am Main

Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri (LU) il-Lussemburgu

L-Uffiċċju tal-Ombudsman Ewropew (FR) Strasburgu

Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (BE) Brussell

L-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil (MT) Valletta

L-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol (DE) Frankfurt am Main

L-Uffiċċju BEREC (LV) Riga

L-Aġenzija Eżekuttiva tal-Kunsill Ewropew tar-Riċerka (BE) Brussell

L-Aġenzija Eżekuttiva għar-Riċerka (BE) Brussell

L-Impriża Konġunta dwar l-Industriji b'bażi Bijoloġika (BE) Brussell

L-Intrapriża Konġunta "Clean Sky 2" (BE) Brussell

L-Impriża Konġunta ECSEL (BE) Brussell

L-Impriża Konġunta tal-Inizjattiva tal-Mediċini Innovattivi (BE) Brussell

L-Impriża Konġunta Shift2Rail (BE) Brussell

Istitut Universitarju Ewropew (IT) Firenze

L-Impriża Konġunta għall-Computing ta' Prestazzjoni Għolja Ewropew (LU) il-Lussemburgu

L-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew (LU) il-Lussemburgu

Missjonijiet u operazzjonijiet militari u ċivili/Strument tal-Politika Barranija (BE) Brussell.

Aqra:

Il-Kummissjoni Ewropea nediet din il-proċedura għan-nom tagħha u għan-nom tal-istituzzjonijiet, l-aġenziji u l-korpi tal-UE li ġejjin:

Il-Parlament Ewropew (LU) il-Lussemburgu

Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea (BE) Brussell

Il-Qorti tal-Ġustizzja (LU) il-Lussemburgu

Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (BE) Brussell

Il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (BE) Brussell

Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (BE) Brussell

L-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (HU) Budapest

L-Awtorità Bankarja Ewropea (FR) Pariġi

L-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (FR) Pariġi

L-Aġenzija Ewropea għad-Difiża (BE) Brussell

L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-Taħriġ fl-Infurzar tal-Liġi (HU) Budapest

L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fl-Infurzar tal-Liġi (NL) L-Aja

Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fil-Ġustizzja Kriminali (NL) L-Aja

L-Aġenzija għall-Koperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija (SI) Ljubljana

Iċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea (LU) il-Lussemburgu

Iċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali (GR) Thessaloniki

L-Aġenzija tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni tal-Unjoni Ewropea (DE) Kolonja

Iċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (SE) Stokkolma

L-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (FI) Helsinki

L-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (DE) Kopenħagen

L-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd (ES) Vigo

L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (IT) Parma

L-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi (LT) Vilnius

L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (NL) Amsterdam

Iċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga (PT) Lisbona

L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima (PT) Lisbona

L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni (GR) Heraklion

L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferroviji (FR) Valenciennes

Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ (IT) Turin

L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (ES) Bilbao

Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol (IR) Dublin

L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali (AT) Vjenna

L-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta (PL) Varsavja

L-Aġenzija tal-GNSS Ewropea (BE) Brussell

L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-Tmexxija Operattiva tas-Sistemi tal-IT Fuq Skala Kbira fl-Ispazju ta’ Libertà, Sigurtà u Ġustizzja (EE) Tallinn

L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (ES) Alicante

Il-Bord Uniku ta' Riżoluzzjoni (BE) Brussell

L-Aġenzija Eżekuttiva għall-Konsumatur, is-Saħħa, l-Agrikoltura u l-Ikel (LU) il-Lussemburgu

L-Impriża Konġunta Ewropea għall-ITER u l-Iżvilupp tal-Enerġija mill-Fużjoni (ES) Barċellona

L-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu (BE) Brussell

L-Impriża Konġunta SESAR (BE) Brussell

L-Uffiċċju Komunitarju tal-Varjetajiet tal-Pjanti (FR) Angers

Iċ-Ċentru Satellitari tal-Unjoni Ewropea (ES) Torrejón de Ardoz

Il-Bank Ċentrali Ewropew (DE) Frankfurt am Main

Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri (LU) il-Lussemburgu

L-Uffiċċju tal-Ombudsman Ewropew (FR) Strasburgu

Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (BE) Brussell

L-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil (MT) Valletta

L-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol (DE) Frankfurt am Main

L-Uffiċċju BEREC (LV) Riga

L-Aġenzija Eżekuttiva tal-Kunsill Ewropew tar-Riċerka (BE) Brussell

L-Aġenzija Eżekuttiva għar-Riċerka (BE) Brussell

L-Impriża Konġunta dwar l-Industriji b'bażi Bijoloġika (BE) Brussell

L-Intrapriża Konġunta "Clean Sky 2" (BE) Brussell

L-Impriża Konġunta ECSEL (BE) Brussell

L-Impriża Konġunta tal-Inizjattiva tal-Mediċini Innovattivi (BE) Brussell

L-Impriża Konġunta Shift2Rail (BE) Brussell

Istitut Universitarju Ewropew (IT) Firenze

L-Impriża Konġunta għall-Computing ta' Prestazzjoni Għolja Ewropew (LU) il-Lussemburgu

L-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew (LU) il-Lussemburgu

Missjonijiet u operazzjonijiet militari u ċivili/Strument tal-Politika Barranija (BE) Brussell.

il-Bank Ewropew tal-Investiment (LU) il-Lussemburgu

In-numru tat-taqsima: IV.2.2)
Il-post fejn irid jitranġa t-test: Limitu ta' żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Minflok:
Data: 21/06/2019
Aqra:
Data: 05/07/2019
In-numru tat-taqsima: IV.2.3)
Il-post fejn irid jitranġa t-test: Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
Minflok:
Data: 29/07/2019
Aqra:
Data: 12/08/2019
VII.2)Informazzjoni addizzjonali oħra: